Norsk kommunikasjonsforening

Åpenhetsprisen til Folkehelseinstituttet

Del

Folkehelseinstituttet (FHI) tildeles Åpenhetsprisen 2020 av Kommunikasjonsforeningen for å ha fremmet åpenhet i et samfunn i krise.

«Gjennom formidling av faglige råd og kunnskap til befolkningen, til helsevesen, myndigheter og politikere, har instituttet aktivt bidratt til forståelse for situasjonen og styrket den opplyste samtalen om Covid-19.» heter det i juryens begrunnelse.

  • Det å få annerkjennelse for åpenhet er ingen selvfølge, spesielt i en sånn tid. Det er en stor honnør både til de mange fagfolkene som har stått på og til kommunikasjonsavdelingens medarbeidere som også har jobbet og fortsatt jobber fletta av seg, men som ikke synes i offentligheten, sier Christina Rolfheim-Bye, kommunikasjonsdirektør i FHI.

Åpenhetsprisen deles ut årlig til noen som gjennom sitt virke har bidratt til å synliggjøre og fremme åpenhet og innsyn i forhold ved det norske samfunnet, det politiske systemets forvaltning, eller offentlige og private virksomheter. Det er syvende gang prisen deles ut og i år gikk den altså til FHI.

Juryen trekker blant annet frem i sin begrunnelse at FHI har vist faglig åpenhet ved å bruke mange ulike stemmer i offentligheten. «FHIs kommunikasjonsstrategi har vært modig, og de har tatt valg som ikke har vært strømlinjeformede», skriver juryen.

  • Det at FHI har valgt å bruke mange stemmer er et eksempel på det uenighetsfellesskapet som er en forutsetning for demokratiet, sier juryleder Janne Stand Dahl, som til daglig er kommunikasjonsdirektør i Datatilsynet. Hun legger til:
  • Det å tørre å dele tvil og faglige avveininger er viktig, også i krise.

Christina Rolfheim-Bye sier at de har fått spørsmål om kommunikasjonsstrategien de har valgt.

  • Vi har gjort noen kommunikasjonsgrep som ikke står øverst i læreboka. Vi har brukt mange ulike talspersoner fordi det er flere faggrener som kreves for å håndtere denne epidemien, og vi skal by på det beste vi har. Samtidig har vi ønsket å være ærlige om uenigheter fordi vi mener det er både riktig og moralsk, selv om det kommunikasjonsmessig ikke er enkelt, forklarer hun.

Juryen avslutter sin begrunnelse med å berømme FHIs totale kommunikasjonsarbeid som er lagt ned gjennom pandemien og skriver at de er «overbevist om at FHIs samlede kommunikasjon har reddet mange liv.»

  • Det er en veldig sterk påstand. Jeg blir faktisk rørt over så sterke ord. Hvis vi har gjort jobben vår godt, så skal det i prinsippet være en direkte linje mellom våre råd og folks helse. Men om det stemmer, er jeg nødt til å vurdere i etterkant, sier Rolfheim-Bye ydmykt.

Åpenhetsprisen 2020 ble utdelt digitalt arrangement som en avslutning på Kommunikasjonsforeningens digitale fagseminar torsdag 19. november 2020.

Juryen består av: Janne Stang Dahl (juryleder), Kjersti Løken Stavrum, Tore Bollingmo, Lotte Grepp Knutsen og Even Westerveld.

Juryens begrunnelse i sin helhet:

Folkehelseinstituttet (FHI) har fremmet åpenhet i et samfunn i krise. Gjennom formidling av faglige råd og kunnskap til befolkningen, til helsevesen, myndigheter og politikere, har instituttet aktivt bidratt til forståelse for situasjonen og styrket den opplyste samtalen om Covid-19. For dette tildeler Kommunikasjonsforeningen FHI Åpenhetsprisen 2020.

FHIs faglige åpenhet har vært utvist fra flere av instituttets ansatte. Dette har gitt oss et viktig innblikk i forskjellene mellom fag og politikk og i samspillet mellom disse rollene. Denne typen åpenhet kommer ikke av seg selv. FHIs kommunikasjonsstrategi har vært modig og instituttet har tatt valg som ikke har vært strømlinjeformede. FHIs mange stemmer er et eksempel på det uenighetsfellesskapet som er en forutsetning for demokratiet.  Vi trenger flere offentlige ansatte som tør å dele tvil, kunnskap og faglige avveininger – også i krise.

Juryen vil berømme at en rekke av de faglig ansatte har fått ta del i formidlingen og diskusjonen om pandemien. Denne kommunikasjonsstrategien viser at FHI har vært modig og utradisjonell. Vi tror dette både har skapt interesse for den faglige diskusjonen, og øket legitimiteten for smittevernrådene. Slik har vi alle fått ta del i vurderingene og avveiningene bak beslutningene om alt fra smittesporing til inngripende smitteverntiltak.

FHI har med sin åpenhet spilt en sentral rolle i å bygge tillit i befolkningen til myndighetenes håndtering av pandemien. 

Juryen vil også peke på FHIs åpenhet om usikkerheten bak flere av rådene og valgene som er tatt under denne usikre pandemisituasjonen. De var tidlig ute med å gjøre det kjent at fagfolk og lekfolk hadde ulike oppfatninger om hvordan krisen burde håndteres. 

Etatene og foretakene i helsesektoren med FHI i spissen har gjennom pandemien strukket seg langt for å være tilgjengelige for offentligheten. Mange som har lagt ned et omfattende kommunikasjonsarbeid for å formidle råd, distribuere informasjonsmateriell, oppdatere nettinformasjon, presentere tall og fakta og håndtere pressen.

I sum er juryen overbevist om at FHIs samlede kommunikasjon har reddet mange liv.

Om Norsk kommunikasjonsforening

Norsk kommunikasjonsforening
Norsk kommunikasjonsforening
Brugata 19
0186 Oslo

+47 23 31 59 00http://www.kommunikasjon.no

Norsk kommunikasjonsforening er landets største faglige interesseorganisasjon for kommunikasjonsmedarbeidere. Foreningen har over 4000 medlemmer fra hele landet i privat og offentlig sektor.

Følg pressemeldinger fra Norsk kommunikasjonsforening

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk kommunikasjonsforening på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norsk kommunikasjonsforening