Unio

Ansatte i kommunene, i staten og på sykehusene fikk minst lønnsøkning i fjor

Del

Offentlig ansatte holdt seg til lønnsrammen industrien satte. Private bedrifter gjorde det ikke. Lønnsveksten i privat sektor kan ikke bortforklares. Dette går klart fram av den endelige Rapporten fra Det tekniske beregningsgrunnlaget for inntektsoppgjørene (TBU) som kom i dag.

I dag kom den endelige TBU-rapporten.  Den slår fast at ansatte i privat sektor fikk en langt høyere lønnsvekst enn ansatte i offentlig sektor. - Vi møter arbeidsgivere i offentlig sektor som forholder seg til rammen industrien setter som et absolutt tak. Dette må ta slutt. Vi må ha et handlingsrom til reelle forhandlinger, sier Unio-leder Ragnhild Lied.
I dag kom den endelige TBU-rapporten. Den slår fast at ansatte i privat sektor fikk en langt høyere lønnsvekst enn ansatte i offentlig sektor. - Vi møter arbeidsgivere i offentlig sektor som forholder seg til rammen industrien setter som et absolutt tak. Dette må ta slutt. Vi må ha et handlingsrom til reelle forhandlinger, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

TBU undersøker om lønnsveksten i de enkelte tariffområdene er påvirket av såkalte struktureffekter. Industrien selv har pekt på at mange lavtlønna ansatte har mistet jobben og at dermed gjennomsnittslønna har gått opp selv om det ikke er gitt lønnstillegg. Rapporten viser at for industrien har det ikke vært slike strukturendringer av nevneverdig betydning for lønnsveksten.

- NHO og flere andre arbeidsgivere kan altså ikke bortforklare lønnsveksten i privat sektor, slår Unio-leder Ragnhild Lied fast.

Lærerne og staten

TBU-rapporten viser at undervisningsansatte havner på en lønnsvekst på 1,2 prosent. Dette forklares med at det har vært større bruk av lærere uten godkjent utdanning. Tas det hensyn til dette, er undervisningsansatte lønnsvekst 1,5 prosent.

I statlig sektor kan 0,3 prosent forklares med høy lønnsvekst i forsvaret. Holdes forsvaret utenfor, er lønnsveksten 1,5 prosent.

- Våre medlemmer i staten og lærerne hadde altså en lønnsvekst på 1,5 prosent. Det er vi selvsagt ikke fornøyd med, sier Lied.

Må være reelle forhandlinger

I fjor manet industriens talspersoner med NHO-sjef Ole Erik Almlid i spissen, til moderasjon på bakgrunn av den situasjonen landet var og er i. Fasiten viser at industrien selv ikke forholdt seg til sin egen fastsatte ramme, mens offentlig sektor holdt seg solidarisk til den.

- Vi møter arbeidsgivere i offentlig sektor som forholder seg til rammen industrien setter som et absolutt tak. Dette må ta slutt. Vi må ha et handlingsrom til reelle forhandlinger, sier Lied.

Hun understreker at arbeidsgiverne i offentlig sektor - som alle andre arbeidsgivere - må kunne bruke lønn som virkemiddel for å beholde og rekruttere nøkkelpersonell.

- Ingen er tjent med at vi ikke klarer å rekruttere kvalifisert arbeidskraft til store velferdsyrker. Privat sektor er helt avhengig av det. Under pandemien har vi sett hvor avhengig privat og offentlig sektor er av hverandre, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Dette er tallenes klare tale fra TBUs endelige rapport før årets oppgjør:

NHO industri

2,2%

Virke i Varehandel

3,6%

Finans

2,9%

Staten

1,8%

Kommune

1,7%

Undervisningsansatte

1,2%

Øvrige kommuneansatte

1,9%

Spekter Helse

1,8%

Spekter Øvrige

1,9%

 

 

Kontakter

Bilder

I dag kom den endelige TBU-rapporten.  Den slår fast at ansatte i privat sektor fikk en langt høyere lønnsvekst enn ansatte i offentlig sektor. - Vi møter arbeidsgivere i offentlig sektor som forholder seg til rammen industrien setter som et absolutt tak. Dette må ta slutt. Vi må ha et handlingsrom til reelle forhandlinger, sier Unio-leder Ragnhild Lied.
I dag kom den endelige TBU-rapporten. Den slår fast at ansatte i privat sektor fikk en langt høyere lønnsvekst enn ansatte i offentlig sektor. - Vi møter arbeidsgivere i offentlig sektor som forholder seg til rammen industrien setter som et absolutt tak. Dette må ta slutt. Vi må ha et handlingsrom til reelle forhandlinger, sier Unio-leder Ragnhild Lied.
Last ned bilde

Dokumenter

Om Unio

Unio
Unio
Stortingsgata 2
0158 Oslo

22 70 88 50http://www.unio.no

Unio er partipolitisk uavhengig og er med over 375 000 medlemmer Norges største hovedorganisasjon for arbeidstakere med høyere utdanning.

Unio vil være hovedorganisasjonen som best ivaretar universitets- og høgskoleutdannedes interesser. Vi arbeider for høyere verdsetting av kunnskap, forskning, kompetanse og ansvar.

Følg saker fra Unio

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Unio på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Unio

Unio med klar melding foran lønnsoppgjøret: Arbeidsgiverne må rette opp skjevhetene fra i fjor9.3.2021 13:13:42 CET | Pressemelding

Unio mener at arbeidsgiverne må klarere på banen for å rette opp skjevhetene fra lønnsoppgjøret i fjor. - Arbeidsgivere i stat, kommuner og helseforetak har et spesielt ansvar for rekruttering og lønnsnivå for sine egne ansatte. Flere av Unios yrkesgrupper har lavt lønnsnivå og store lønnsmessige etterslep. Dette må rettes opp innenfor en fleksibel praktisering av frontfagsmodellen. Modellens handlingsrom må utnyttes.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom