Kilden kjønnsforskning.no

Allmennleger savner helseforskning med kjønnsperspektiver

Del

Hvordan får fastleger og helsesykepleiere tilgang til ny forskning på helse? De trenger mer relevant forskning og tid til å oppdatere seg, mener representanter for yrkesgruppene.

– De fleste fastleger er opptatt av å holde seg faglig oppdaterte, men hvis man ikke har tid blir det umulig, sier leder for Norsk forening for allmennmedisin, Marte Kvittum Tangen. Illustrasjonsfoto: iStockphoto. Bildet kan kun brukes med tillatelse.
– De fleste fastleger er opptatt av å holde seg faglig oppdaterte, men hvis man ikke har tid blir det umulig, sier leder for Norsk forening for allmennmedisin, Marte Kvittum Tangen. Illustrasjonsfoto: iStockphoto. Bildet kan kun brukes med tillatelse.

– Generelt opplever vi allmennleger at vi mangler kjønnsspesifikk kunnskap, sier Marte Kvittum Tangen, spesialist i allmennmedisin og leder for Norsk forening for allmennmedisin.

Hun mener problemet er at det er for lite forskning med kjønnsperspektiver innen helse, spesielt på sykdommer som oftest behandles i allmennmedisin.

Dette henger blant annet sammen med utvalget av deltakere i studier.

– Det er fortsatt sånn at de fleste studier har en overvekt av menn og at kvinner oftere ekskluderes fra studier, sier Tangen til Kilden kjønnsforskning.no. 

– Vi mangler særlig kunnskap om diagnoser som er hyppigere hos kvinner. 

Bruker både erfaring og forskning

Tangen trekker frem lavt stoffskifte, som rammer flere kvinner. Det er en sykdom som ofte kun behandles hos allmennleger, og ikke hos sykehusspesialister.

– I dag finnes det kun ett godkjent medikament i Norge. Nå har det kommet ny forskning som viser at noen pasienter kanskje kan ha nytte av en annen medisin.

– Det er logisk at forskjellige personer kan trenge forskjellige medisiner, fordi sykdommen arter seg ulikt hos hver pasient.

Tangen legger til at også flere allmennleger har blitt oppmerksomme på at kvinner og menn kanskje trenger ulik dosering av medisiner for samme sykdom.

– Det er logisk at kvinner og menn kan trenge ulik mengde medisin. Dette har vi lært gjennom erfaring, men vi har ikke noen råd som sier hvordan vi skal dosere.

Denne oppmerksomheten om kjønnsforskjeller i medisinering er noe leger har blitt mer oppmerksomme på over tid, både i forskning og praksis.

– Men vi har etterlyst bedre pakningsvedlegg som sier noe om ulik dosering av visse medisiner for kvinner og menn.

Les hele saken på Kilden kjønnsforskning.no

Kildens nyhetsmagasin er uavhengig og medlem av Fagpressen. 

Nøkkelord

Kontakter

Marte Kvittum Tangen, leder for Norsk forening for allmennmedisin. marte.kvittum.tangen@legeforeningen.no

Ann Karin Swang, leder for Landsgruppen av helsesykepleiere i Norsk sykepleierforbund. lah@nsf.no

Bilder

– De fleste fastleger er opptatt av å holde seg faglig oppdaterte, men hvis man ikke har tid blir det umulig, sier leder for Norsk forening for allmennmedisin, Marte Kvittum Tangen. Illustrasjonsfoto: iStockphoto. Bildet kan kun brukes med tillatelse.
– De fleste fastleger er opptatt av å holde seg faglig oppdaterte, men hvis man ikke har tid blir det umulig, sier leder for Norsk forening for allmennmedisin, Marte Kvittum Tangen. Illustrasjonsfoto: iStockphoto. Bildet kan kun brukes med tillatelse.
Last ned bilde

Lenker

Om Kilden kjønnsforskning.no

Kilden kjønnsforskning.no
Kilden kjønnsforskning.no
Drammensveien 288
0283 Oslo

http://kjonnsforskning.no/nb

Kjønnsforskere studerer hvilke konsekvenser kjønnsforskjeller har for fordeling av ressurser, makt og muligheter, og hvordan ideer om kjønn formes og kommer til uttrykk i kulturen og samfunnet omkring oss.

Kunnskapssenteret Kilden kjønnsforskning.no har et nasjonalt ansvar for å fremme kjønnsforskning, og kjønnsperspektiver og kjønnsbalanse i forskning og innovasjon gjennom å formidle og sammenstille forskning. For mer informasjon se kjønnsforskning.no.

Følg pressemeldinger fra Kilden kjønnsforskning.no

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kilden kjønnsforskning.no på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kilden kjønnsforskning.no

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom