NorecNorec

Aksello og Norec samarbeider om næringsliv og internasjonalisering

Del

Aksello og Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec) har inngått samarbeid. Målet er å få næringslivet på vestlandet ut i verden.

SAMARBEID: Seniorrådgjevar Arne Olsen (t.v.) og dagleg leiar Lone Bareksten i Aksello inngått samarbeid med Norsk senter for utvkeslingssamarbeeid (Norec). Her saman med Norecs direktør Jan Olav Baarøy og seniorrådgjevar nettverk, Tormod Nuland (t.h). Foto: Norec.
SAMARBEID: Seniorrådgjevar Arne Olsen (t.v.) og dagleg leiar Lone Bareksten i Aksello inngått samarbeid med Norsk senter for utvkeslingssamarbeeid (Norec). Her saman med Norecs direktør Jan Olav Baarøy og seniorrådgjevar nettverk, Tormod Nuland (t.h). Foto: Norec.

I begynnelsen av mai undertegnet næringsutviklingsselskapet Aksello i Florø og Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec) i Førde en avtale om kompetansebygging på næringslivskunnskap og internasjonalisering.

Gjennom denne avtalen skal Norec lære mer om hvordan man kan jobbe med bedrifter på en best mulig måte:

- Vi er en del av norsk utviklingspolitikk, og har tradisjonelt hatt mange organisasjoner som utvekslingspartnere. Næringsliv i ferd med å bli en stadig viktigere aktør for utvikling, og for at vi skal nå Bærekraftsmålene. Aksello kan næringsliv, og har erfaringer Norec kan trekke på for at vi skal kunne tiltrekke oss bedrifter som utvekslingspartnere. Samarbeidet med Aksello er et ledd i vårt arbeid med å få et godt fundament i vår nye hjemregion Vestlandet, sier Jan Olav Baarøy, direktør for Norec.

- Vi i Aksello har lenge hatt et ønske om å gjøre enda mer for internasjonalisering, eller globalisering, av det lokale næringslivet i vår region. Mange bedrifter er allerede aktive på eksportsiden, men flere kan ha nytte av å bli mer kjent med mulighetene der ute. Det gjelder både eksport, import og ikke minst etablering i utlandet. Utveksling av personell er en fin måte å bli bedre kjent på, og samtidig få inspirasjon og nye syn inn i eksisterende virksomhet, sier Lone Bareksten, daglig leder i Aksello.

Nøkkelord

Kontakter

Jan Olav Baarøy
Direktør
Tlf. 916 24 313

Tormod Nuland
Seniorrådgjevar nettverk
Tlf. 917 07 217

Bilder

SAMARBEID: Seniorrådgjevar Arne Olsen (t.v.) og dagleg leiar Lone Bareksten i Aksello inngått samarbeid med Norsk senter for utvkeslingssamarbeeid (Norec). Her saman med Norecs direktør Jan Olav Baarøy og seniorrådgjevar nettverk, Tormod Nuland (t.h). Foto: Norec.
SAMARBEID: Seniorrådgjevar Arne Olsen (t.v.) og dagleg leiar Lone Bareksten i Aksello inngått samarbeid med Norsk senter for utvkeslingssamarbeeid (Norec). Her saman med Norecs direktør Jan Olav Baarøy og seniorrådgjevar nettverk, Tormod Nuland (t.h). Foto: Norec.
Last ned bilde

Om Norec

Norec
Norec
Postboks 461
6803 Førde

57 99 00 00http://www.norec.no

Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec) 

Norec er Norges einaste kompetansesenter for internasjonal utvekslingsverksemd. Vi fører menneske saman for å skape forståing og samarbeid. Vi hjelper verksemder i Norge og samarbeidslanda våre med å styrke dei internasjonale partnarskapa sine for 2030-agendaen. Partnarskapa skal organiserast slik at utvekslinga resulterer i gjensidig læring. 

Tilnærminga vår bygger på utveksling av tilsette eller frivillige mellom verksemder som set seg mål i fellesskap. Verksemdene drar nytte av arenaer for erfaringsutveksling og langsiktig oppfølging. Vi er her for å spreie kunnskap og inspirasjon, slik at deltakarar både har evne og vilje til å skape eit betre framtid etter utvekslinga. 

Aksello

Aksello er eit regionalt næringsutviklingsselskap med base i Florø, eigd litt av det offentlege og mest av det lokale næringslivet. Seks tilsette, med hovudfokus på rådgjeving til gründarar og anna innovasjonsarbeid, førstelineteneste innan næringsutvikling for kommunane på kysten, arrangering av møteplassar som frukostmøter og rekrutteringstreff, samt ulike prosjekt. Overordna målsetting er auka verdiskaping og sysselsetting, særleg i dei hav-baserte næringane.

Følg saker fra Norec

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norec på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norec

Bryt barrierene - Ungt lederskapskonferansen 20177.3.2017 07:51:30 CETPressemelding

Å være ung handler om å utfordre det bestående. Hvis man i tillegg skal være en ung leder må man utfordre systemet rundt seg og samtidig presentere løsninger som er bedre enn de vi har i dag. Hvilke rolle spiller unge ledere i å endre eksisterende strukturer, bruke ny kunnskap, nye metoder, og bygge broer mellom gammelt og nytt gjennom med alternative og innovative løsninger? Det er noen av de spørsmålene konferansen svarer på.