Aker Carbon Capture, Ørsted og Microsoft går sammen for å utforske CO2-fangst

Del

Det nye partnerskapet skal utforske de teknologiske, regulatoriske og kommersielle mulighetene for å utvikle CO2-fangst på biomassedrevne varme- og kraftverk.

Aker Carbon Capture, Ørsted og Microsoft går sammen for å utforske CO2-fangst
Aker Carbon Capture, Ørsted og Microsoft går sammen for å utforske CO2-fangst

Oslo, 10.mars 2021 – Aker Carbon Capture, Ørsted og Microsoft har signert en intensjonsavtale for å sammen utforske mulighetsrommet for utvikling av CO2-fangst og lagring på biomassedrevne varme- og kraftverk i Danmark.

CO2-fangst og lagring er et viktig redskap for å hjelpe Danmark med å nå sine mål om 70 prosent reduksjon av sine CO2- utslipp innen 2030, men også for å oppfylle Parisavtalens mål om å begrense den globale temperaturøkningen til 1,5°C.

Ved å fange CO2 fra varme- og kraftverk som benytter seg av biomasse for så å lagre den i grunnen er det mulig å ikke bare redusere, men også å fjerne CO2 fra atmosfæren, ettersom CO2 fra biomasse er en del av et naturlig biogent karbonkretsløp.

De tre selskapene skal samarbeide om å finne løsninger for å håndtere teknologiske, regulatoriske og kommersielle utfordringer og muligheter for å oppnå negative utslipp ved å fange og lagre CO2. Hver av de tre partene kommer til å ha avgjørende og klart definerte kommersielle roller.

I henhold til vilkårene i intensjonsavtalen er partene enige om å:

  • utforske muligheten for å sammen utvikle et negativt-utslippsprosjekt ved et av Ørsteds biomasseanlegg i Danmark, potensielt ved å ta i bruk «Northern Lights»-prosjektet hvor Microsoft er eksisterende partner.
  • utforske mulighetene for et teknologisamarbeid der Microsofts digitale ekspertise integreres i et karbonfangstprosjekt med Aker Carbon Capture sin teknologi for trygg karbonfangst, som er ledende på helse, sikkerhet og miljø.
  • utforske hvordan Microsoft, Aker Carbon Capture og Ørsted sammen kan fremskynde utviklingen av et biogenisk karbonfangstprosjekt.
  • utforske og forsøke å få etablert politiske rammeverk som bidrar til å akselerere negative utslipp-prosjekt i andre europeiske land.

Når partene er kommet i mål med aktivitetene på disse fire områdene er den endelige visjonen å drive prosessen videre med å tilrettelegge for negative utslipp ved å ende opp med et kommersielt og teknisk oppsett som skaper resultater.

Viktig del av det grønne skiftet

I dag har Ørsted seks biomassedrevne verk som leverer rundt en fjerdedel av Danmarks fjernvarme. Selv om Ørsted forutser at grønn teknologi vil erstatte en betydelig del av bioenergien i fjernvarmen i fremtiden, forventer de at karbonfangst på en rekke av varme- og kraftverkene deres vil spille en viktig rolle i energiovergangen.

CO2-fangst vil sannsynligvis være en viktig del av det grønne skiftet. Vi ser muligheter for å fange CO2 i våre biomassedrevne varme- og kraftverk og enten lagre den under jorden for å oppnå negative utslipp, eller bruke CO2-et i produksjon av grønt drivstoff i våre Power-to-X-anlegg. Derfor utforsker vi nå de regulatoriske, tekniske og økonomiske mulighetene for CO2-fangst ved våre anlegg, sier Ole Thomsen, Senior Vice President i Ørsted.

 Høyere tempo for å nå bærekraftmål

Microsoft deltar globalt i en rekke initiativer, hvor målet er å redusere CO2-utslippene. Siden 2012 har selskapet vært karbonnøytralt og innen 2030 forplikter Microsoft seg til å bli karbonnegative. Målet deres er å fremme bærekraftig utvikling og lav-karbon forretningsmodeller gjennom miljøvennlige forretningspraksiser og skybasert teknologi.

– Vi ser virkelig frem til å utnytte og bygge videre på våre erfaringer fra andre prosjekter og til å inngå dette nye partnerskapet mellom Aker Carbon Capture, Ørsted og Microsoft. I Microsoft tar vi våre amibisiøse bærekraftmål på alvor, og denne intensjonsavtalen er enda et fantastisk initiativ som springer ut fra de nordiske landene. Vi må alle gjøre mer og bevege oss raskere om vi skal nå være bærekraftmål, sier Kimberly Lein-Mathisen, administrerende direktør i Microsoft Norge.

– Samarbeidet mellom oss, Ørsted og Microsoft åpner for et akselerert biogent CCS-prosjekt som er første av sitt slag, legger Valborg Lundegaard til, CEO i Aker Carbon Capture.

Aker Carbon Capture har utviklet karbonfangstteknologier til en rekke prosjekter i mer enn 10 år. Løsningene støtter kunder i flere bransjer med å etablere bærekraftige forretningsmodeller for fremtiden.

– Med fokus på HMS-vennlig fangst vil Aker Carbon Capture bringe med seg sin ledende fangstteknologi for å akselerere leveransen av en full-biogen CCS-verdikjede, avslutter Lundegaard.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Ivar Mathias Simensen, Head of Communication, Aker Horizons, +47 46 40 23 17

Karen Sylte Hammeren, kommunikasjonsdirektør, Microsoft Norway, +47 975 95 610

Carsten Birkeland Kjær, Lead Media Advisor, Ørsted, +45 99 55 77 65

Morten Skøtt, pressesjef, Microsoft Denmark,+45 29 22 97 60

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Aker Carbon Capture, Ørsted og Microsoft går sammen for å utforske CO2-fangst
Aker Carbon Capture, Ørsted og Microsoft går sammen for å utforske CO2-fangst
Last ned bilde
Kimberly Lein-Mathisen, administrerende direktør, Microsoft Norge
Kimberly Lein-Mathisen, administrerende direktør, Microsoft Norge
Last ned bilde
Valborg Lundegaard, CEO Aker Carbon Capture
Valborg Lundegaard, CEO Aker Carbon Capture
Last ned bilde

Om Microsoft Norge

Microsoft Norge
Microsoft Norge
Dronning Eufemias gate 71
0194 Oslo

23 50 05 00http://www.microsoft.no