Agder Energi Nett

Agder Energi Nett tar samfunnsansvar!

Del

Agder Energi Nett tar sitt samfunnsansvar på alvor. I tillegg til å sørge for sikker strømforsyning, har vi i alle år også hatt fokus på å redusere vårt klima og miljøavtrykk. Valg av bærekraftige løsninger skal prege aktiviteten vår.

Agder Energi Nett har i flere år testet ut nye materialer ved bygging av linjer. Her er bruk av komposittmaster ved Lillesand.
Agder Energi Nett har i flere år testet ut nye materialer ved bygging av linjer. Her er bruk av komposittmaster ved Lillesand.

Det er Agder Energi Nett som eier og har ansvaret for linjenettet på Agder. Totalt består dette av 21.900 km med kabler og luftlinjer, og de fleste luftlinjene er bygd med kreosotmaster. Kreosot har blitt brukt til impregnering av trevirke for å forhindre råte siden slutten av 1800- tallet. Spesielt har dette vært brukt i kraftforsyningen, fordi kreosotimpregneringen gir stolpene lang levetid. Kraftlinjer bygges for å stå minst i 60 år.

Tiltak for å redusere miljørisikoen
Både Agder Energi Nett og bransjen vet at kreosotimpregnerte master har sine miljømessige utfordringer, og at dette er viktig å ta hensyn til ved bruk. I Agder Energi Nett har vi flere tiltak og retningslinjer som reduserer risikoen ved bruk av kreosot. Det stilles derfor strenge krav til våre leverandører, og internt i eget selskap. Vi har i en årrekke hatt retningslinjer for å ta miljøvurderinger ved plassering av kreosotmaster. Videre stilles det strenge krav til kvalitetskontroll av master, slik at disse ikke inneholder mer overskuddskreosot enn det som er en standard i Norge.

Dersom montørene ikke bruker beskyttelsesutstyr som hansker osv., kan det være helsemessige konsekvenser ved kontakt med stolper. Dette er noe vi som selskap er spesielt observante på, og vi stiller derfor krav om riktig vernetøy og beskyttelsesutstyr i våre rutiner. I HMS-møter med våre leverandører og entreprenører er dette tema. Det samme gjelder internt i selskapet.

Fokus og samarbeid i bransjen
Håndteringen av kreosot er en utfordring for hele bransjen, og det samarbeides godt på tvers av selskaper i hele Norge for å finne gode løsninger og tiltak. Det forskes stadig på nye materialer og nye måter å bygge på, og i nyere tid har det nå kommet gode alternativer. Agder Energi Nett er forberedt på at det kan komme et forbud i EU og i Norge mot bruk av kreosotmaster, og ønsker dette forbudet velkommen.

Har tatt i bruk nye materialer
Agder Energi Nett har i flere år testet ut nye materialer for master og nye impregneringsmetoder, og bygger nå mange nye anlegg med nye materialer. Nye regionalnettlinjer bygges med en kombinasjon av kompositt, aluminium og stålmaster. Et eksempel her er den nye linja fra Kulia til Kristiansand. I lavspent-nettet erstatter vi mange kreosotmaster med nye master med mer miljøvennlig impregnering. Ved normalt vedlikehold byttes stolpe for stolpe ved behov. Ved oppgradering og nybygging av linjer vil man normalt fremover bruke komposittmaster, stålmaster, eller master med nye typer impregnering.

Må tilfredsstille kravene til elektriske anlegg
Både i EU og i Norge har myndighetene vegret seg mot å totalforby materialer som brukes i elektriske anlegg, uten at det finnes alternative materialer som er tilstrekkelig testet og godkjent. Dette fordi forbud mot et materiale uten gode og sikre alternativer kan forringe forsyningssikkerheten og leveringspåliteligheten. Når det nå trolig snart kommer et forbud i Norge eller i EU, er det vurdert av myndigheter på faglig grunnlag slik at de nye alternativene tilfredsstiller de strenge kravene til elektriske anlegg.

Nye transformatorstasjoner uten klimaskadelig gass
I arbeidet med miljøvennlige og bærekraftige løsninger, er det ikke bare kreosotimpregnerte master som Agder Energi Nett er opptatt av. Vi ønsker et sterkere fokus på bærekraftige løsninger i alle investeringer og drift av strømnettet. Et konkret eksempel her er bruk av SF6-gass som isolasjonsmedium i bryteranlegg i våre transformatorstasjoner. Denne gassen har meget gode isolasjonsegenskaper og medføre at anlegg kan bygges kompakte med lite arealbruk. Det kan gjøre anleggene rimeligere enn alternative isolasjonsmedium. Problemet er at gassen har en drivhusgasseffekt som er 22000 ganger større enn CO2.

Agder Energi Nett har nylig startet opp arbeidet med å bygge nye transformatorstasjoner på Evje og i Austerdalen ved Kvinesdal. De to nye transformatorstasjonene vil bli bygget med høyspentbrytere uten den klimaskadelige drivhusgassen SF6. På de nye transformatorstasjonene bygges transformatorene inn i tette celler, og det blir et GIS-koblingsanlegg med kun ren luft som isolasjonsmateriale. En løsning som er mer miljøvennlig og bærekraftig.

For Agder Energi Nett er det viktig å ta samfunnsansvar, både i ord og handling. Derfor bidrar vi også aktivt i Agder Energi konsernets arbeid med implementering av FNs bærekraftmål. Oppdraget vårt er å levere ren energi for at samfunnet skal fungere, nå og for fremtiden. Derfor har vi som mål å drive vår virksomhet på en bærekraftig og etisk ansvarlig måte.

Jan Erik Eldor
Administrerende direktør
Agder Energi Nett AS

Nøkkelord

Bilder

Agder Energi Nett har i flere år testet ut nye materialer ved bygging av linjer. Her er bruk av komposittmaster ved Lillesand.
Agder Energi Nett har i flere år testet ut nye materialer ved bygging av linjer. Her er bruk av komposittmaster ved Lillesand.
Last ned bilde

Om Agder Energi Nett

Agder Energi Nett
Agder Energi Nett
Stoaveien 14
4848 Arendal

38 60 70 00https://www.aenett.no/

Agder Energi Nett overfører strøm til 201.500 nettkunder på Agder, og er med det Norges fjerde største nettselskap. Selskap er en del av Agder Energi konsernet. Agder Energi Nett eier og har driftsansvaret for det elektriske regional- og fordelingsnettet på Agder, totalt 21.900 km linjer og kabler.

Følg saker fra Agder Energi Nett

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Agder Energi Nett på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Agder Energi Nett

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom