Godsalliansen

50 millioner til godsoverføring fra vei til sjø

Del

Godsalliansen er svært fornøyd med at regjeringen foreslår å gjenopprette ordningen «Godsoverføring fra vei til sjø» med 50 millioner i statsbudsjettet for 2020. Det styrker muligheten for en ny sjørute mellom Bodø og Tromsø.

Støtteordningen for godsoverføring fra veg til sjø kan bidra til at en ny sjøbasert godsrute mellom Bodø og Tromsø kan realiseres. Foto: Tromsø havn
Støtteordningen for godsoverføring fra veg til sjø kan bidra til at en ny sjøbasert godsrute mellom Bodø og Tromsø kan realiseres. Foto: Tromsø havn

Nordlandsbanen forlenges med sjøtransport

- Vi ble svært overrasket da regjeringen kuttet hele støtten til ordningen i revidert nasjonalbudsjett i år. Derfor er det gledelig at ordningen er tilbake, nå som regulær ordning og ikke prøveordning, sier Johnny Hansen, leder i Godsalliansen og forbundsleder i Norsk Sjømannsforbund.

Støtteordningen åpner blant annet for å få startet opp en sjøgående godsrute mellom Bodø og Tromsø, som en fortsettelse av Nordlandsbanen. Dette er spesielt positivt siden CargoNet i forrige uke meldte at de øker kapasiteten på Nordlandsbanen.

- Må kreve norske lønns- og arbeidsvilkår

Godsoverføring fra vei til sjø hadde forrige utlysning i 2018 og da kom det søknader til 369 millioner på en utlysning på 70 millioner. Det var imidlertid noen av prosjektene som ble tildelt støtte som likevel ikke ble gjennomført.

- Dette er en viktig ordning for å sørge for at en del av de tyngste og lengste transportene løftes av veien. Men ordningen må treffe riktig. Vi er opptatt av innretningen og at kun prosjekter som sørger for arbeidsplasser med norske lønns- og arbeidsvilkår skal få støtte, sier Hansen.

- Tiltak for gods på bane må prioriteres høyere

Regjeringens forslag for statsbudsjett for 2020 inneholder oppstart og videreføring for flere infrastrukturprosjekt for jernbanen. Den midlertidige støtteordningen «Gods fra vei til bane» videreføres også med 88 millioner.

- Det er positivt at støtteordningen «Gods fra vei til bane» fortsetter. Men hele poenget med ordningen er at den skal bidra til å opprettholde godstransport på bane mens infrastrukturen utbedres. Regjeringens satsing er rett og slett ikke ambisiøs nok. Tiltak som reduserer flaskehalsene for gods på bane må få en høyere prioritet, avslutter Hansen.

Bilder

Støtteordningen for godsoverføring fra veg til sjø kan bidra til at en ny sjøbasert godsrute mellom Bodø og Tromsø kan realiseres. Foto: Tromsø havn
Støtteordningen for godsoverføring fra veg til sjø kan bidra til at en ny sjøbasert godsrute mellom Bodø og Tromsø kan realiseres. Foto: Tromsø havn
Last ned bilde
Godsalliansens leder, Johnny Hansen (bildet), er svært fornøyd med at regjeringen foreslår å gjenopprette ordningen «Godsoverføring fra vei til sjø» med 50 millioner i statsbudsjettet for 2020. Det styrker muligheten for en ny sjørute mellom Bodø og Tromsø. Foto: NSF
Godsalliansens leder, Johnny Hansen (bildet), er svært fornøyd med at regjeringen foreslår å gjenopprette ordningen «Godsoverføring fra vei til sjø» med 50 millioner i statsbudsjettet for 2020. Det styrker muligheten for en ny sjørute mellom Bodø og Tromsø. Foto: NSF
Last ned bilde

Om Godsalliansen

Allianse som skal bidra til at mer godstransport overføres fra veg til sjø og bane. Bra for miljøet, færre ulykker, mindre vegslitasje og mindre kø.
Disse er med:
Vy, CargoNet, Norsk Jernbaneforbund, Norsk Lokomotivmannsforbund, Kystrederiene, Maritimt Forum, Norske Havner, Sjømat Norge, Miljøstiftelsen Zero, Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund, Det Norske Maskinistforbund, Norges Lasteboleier-Forbund og Yrkestrafikkforbundet.