Miljødirektoratet

Mer støtte til klima- og naturtiltak i kommunene

Del

Miljødirektoratet kan øke støtten til kommunenes klima- og naturtiltak i 2024 etter enigheten om revidert nasjonalbudsjett.

Bilde av person i en blomstereng.
Mer penger til klima- og naturtiltak i 2024 i norske kommuner. Bård Bredesen, Naturarkivet

– Jeg er glad for at Stortinget prioriterer penger til klima og natur. Dette er viktige ordninger som bidrar til at kommunene kan kutte utslipp, omstille seg og ta vare på mer natur, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

Stortinget har vedtatt revidert nasjonalbudsjett. Det gir mer penger i potten til støtteordningene Klimasats, Natursats og støtte til utslippsfrie hurtigbåter.

– Det skjer utrolig mye spennende i mange kommuner i arbeidet for å begrense klimagassutslipp og stanse tap av natur. Disse midlene gjør det mulig for Miljødirektoratet å gi ytterligere drahjelp til dette arbeidet, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

270 millioner i Klimasats-støtte

Klimasats, som støtter kommuner og fylkeskommuner som vil redusere utslipp av klimagasser, styrkes med 50 millioner kroner. Det betyr at Miljødirektoratet i 2024 skal fordele rundt 270 millioner kroner til tiltak som kutter utslipp av klimagasser og bidrar til omstillingen til et lavutslippssamfunn. Det blir det høyeste tildelte beløpet siden Klimasats ble opprettet i 2016.

Svar i løpet av august

Søknadsfristen for Klimasats i 2024 var 15. februar, og Miljødirektoratet er godt i gang med å behandle søknadene. Miljødirektoratet fikk søknader for til sammen 712 millioner kroner, og den ekstra tildelingen gjør at direktoratet kan støtte flere prosjekter. De fleste søknadene forventes å være besvart i løpet av august.

68 millioner til naturmangfold

Natursats, som støtter kommunenes arbeid med å ivareta og bedre tilstanden for naturmangfoldet, økes med 15 millioner kroner gjennom budsjettavtalen. Det betyr at Natursats-ordningen kan øke beløpene til allerede igangsatte tiltak som fikk mindre i tilskudd enn det som ble søkt om, samt fordele tilskudd til nye tiltak. Det har vært stor interesse for ordningen. Miljødirektoratet har mottatt over 300 søknader fra kommuner om tilskudd, og ser ikke behov for en ny søknadsrunde.

50 millioner til prosjektet Fremtidens Hurtigbåt

I revidert nasjonalbudsjett settes det også av 50 millioner kroner til prosjektet Fremtidens Hurtigbåt. Miljødirektoratet vil komme tilbake til hvordan dette vil gjennomføres i praksis.

Nøkkelord

Kontakter

PressevaktPressevakta svarer på førespurnader frå pressa

Bemanna mellom klokka 8 og 15.45 frå 15. september til 14. mai, mellom klokka 8 og 15 frå 15. mai til 14. september.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Lenker

Om oss

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg pressemeldinger fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye