Samferdselsdepartementet

Nye drosjeregler fra 1. september: Alle som har drosjeløyve må være tilknyttet en sentral

Del

I Statsråd i dag ble det innført krav om sentraltilknytning for alle som har drosjeløyve og om sentralløyve for de som ønsker å drive drosjesentral. De nye reglene trer i kraft 1. september 2024 og er endringer i yrkestransportloven.

Fra 1. september er det krav om sentraltilknytning for alle som har drosjeløyve og om sentralløyve for de som ønsker å drive drosjesentral
Fra 1. september er det krav om sentraltilknytning for alle som har drosjeløyve og om sentralløyve for de som ønsker å drive drosjesentral Foto: Kristin Bentdal Larsen / Samferdselsdepartementet

– Vi skal ha en ryddig drosjenæring med gode arbeidsforhold og hvit økonomi. Kundene skal være trygge og vi skal ha et godt forbrukervern. Det må også bli lettere for kundene å orientere seg i markedet, og det mener vi at blant annet plikten om å være tilknyttet en sentral bidrar til, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Kravet om tilknytning til sentral vil bidra til at det blir lettere for kundene å orientere seg i markedet siden de kan forholde seg til en sentral og ikke til den enkelte drosjeløyvehaveren. I tillegg vil det bidra til at politiet får enklere tilgang til drosjens posisjonsdata for å oppklare uønskede hendelser som skjer i forbindelse med drosjeturen.

– Dette er viktige lovendringer. I Hurdalsplattformen sier vi at vi skal sørge for tilknytningsplikt til drosjesentral, og det leverer vi på nå, sier samferdselsministeren.

Regjeringen ønsker en trygg drosjenæring, og har allerede innført strengere regler for å styrke kvaliteten og seriøsiteten i næringen. Blant annet ble det fra 1. juni 2023 innført krav om fagkompetanse for løyvehaverne. Regjeringens tiltak har gjort at antallet løyver har gått fra 18 141 1. juni 2023, til 15 440 løyver 24. juni 2024.

Frivillige organisasjoner trenger ikke løyve

Løyveplikten for drosje justeres også slik at ikke-kommersiell virksomhet faller utenfor løyvekravet. Dette betyr blant annet at frivillige organisasjoner, som ikke har mål om fortjeneste, ikke lenger er omfattet av løyveplikten.

Lovvedtaket følger hovedsakelig opp forslagene fra Drosjeutvalgets første delutredning som ble levert sommeren 2023.

Overgangsordninger

Samferdselsdepartementet arbeider med nødvendige endringer i yrkestransportforskriften som blir fastsatt i god tid før ikraftsettelsen 1. september 2024. Det kommer også til å fastsettes overgangsordninger for aktørene, blant annet knyttet til når sentraler må oppfylle alle krav og fra hvilket tidspunkt løyvehavere må være tilknyttet en sentral.

Dette er de nye reglene:

  • Innføring av sentraltilknytningsplikt for alle drosjeløyvehavere.
  • Innføring av sentralløyve med tilhørende objektive krav for de som ønsker å drive drosjesentral.
  • Sentralene pålegges plikter knyttet til innsamling, lagring og oversendelse av informasjon til offentlige myndigheter, blant annet om posisjonsdata for drosjeturer og priser for drosjetjenester.
  • Sentralene plikter å ha en klageordning, samt sørge for at en tilstrekkelig del av drosjene som er tilknyttet sentralen er utstyrt for transport for personer med nedsatt funksjonsevne, i samsvar med gjeldende regler om krav til universell utforming.
  • Drosjeløyvehavere skal sikre at betaling for all løyvepliktig transport registreres i taksameter hos en drosjesentral som løyvehaveren er tilknyttet.

For flere opplysninger, se:

Lovvedtak 46 (2023-2024) - stortinget.no

Prop. 39 L (2023–2024) – Endringer i yrkestransportloven (sentraltilknytningsplikt og justering av løyveplikten for drosje)

Bilder

Om oss

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, vei- og jernbanesektoren og for riksveiferjene.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye