Nye Veier

Sirkulært materiale i veikroppen

Del

Nye Veier og samarbeidspartnere startet denne uka en omfattende test av SiGS, et biprodukt fra smelteverk til bygging av ny E39 gjennom Lyngdal. - Dette er en viktig del av arbeidet med å utvikle verdikjeder som er mer bærekraftige og bruke materialer som er sirkulære.

Anne Stine Johnson leder teknologi og fag i Nye Veier
Anne Stine Johnson leder teknologi og fag i Nye Veier Lisa Ravna Rørmoen, Screen story/Nye Veier

Dette sier Anne Stine Johnson, som er leder for teknologi og fag i Nye Veier.

Silica green stone(SiGS) er et biprodukt fra produksjonen av mangan ved Eramet i Kvinesdal. Dette er første gang SiGS testes på en vei med trafikkmengden som er på E39 gjennom Lyngdal. Nå skal SiGS testes, som forsterkningslag på en 200 meter lang del av E39. Nå kan vi teste og bruke en ressurs, som i dag ligger på lager i en sirkulær løsning.

- Bruk av denne typen materialer er å ta i bruk en ressurs, som vi i dag ikke bruker. Nye Veier er en pådriver og fornyer i arbeidet med å utvikle hvordan vi bygger veier. Vi er kjempefornøyde med at Vegdirektoratet nå åpner for permanent bruk av denne type materialer. Det skjer med en oppdatering, som kommer i løpet av sommeren, utdyper Johnson.

Nye Veier skal lede den nødvendige omstillingen til mer bærekraftige løsninger på veibygging. Vi skal fornye og endre hvordan vi i fremtiden skal bygge veiene. Derfor er vi en pådriver for endring av veinormalene. Veinormalene kommer til å åpne for å bruke ressurser på nytt. Sirkulære løsninger er viktig for å skape løsninger som er mer bærekraftig enn tidligere.

Bruk av SiGS er å ta i bruk en tidligere ressurs som nå lagres på deponier. Testen gjøres i regi av prosjektet Bærekraftig verdikjede og materialbruk i vegbygging. Prosjektet er finansiert av midler fra «Grønn plattform», og finansieringen er et nødvendig virkemiddel for å utvikle denne type løsninger. Det er Nye Veier som er prosjekteier og Via klyngen som driver prosjektet.

Vegdirektoratet, Nye Veier, Eramet og vår totalentreprenør, arbeidsfellesskapet Implenia Stangeland og SINTEF stiller seg bak de samme målene for testen: Reduserte klimagassutslipp, økt gjenbruk og sirkulær økonomi i veibyggingen. At regelverket legger til rette for økt effektivitet og bærekraft er viktig for Nye Veier.

- Vi stiller deler av E39 til disposisjon for viktig utvikling og forskning på fremtidens løsninger. SiGS blir liggende i veikroppen i flere år fremover. Når vi skal bygge neste del av E39 vestover, så krever det at vi legger om den delen av veien med SiGS. Da kan vi teste forsterkningslaget med etter noen års drift, forklarer Anita Enebakk, prosjektsjef for E39 gjennom Lyngdal.

Fakta om SiGS:

 Dannelse og egenskaper:

  • SiGS er en type slagg som dannes når silikomangan produseres. Det er et stabilt, sterkt og rent materiale.
  • Det består av naturlige mineraler som kalsium, silisium, aluminium og magnesium og blir skilt ut fra manganmalmen i smelteprosessen.
  • SiGS dannes i en smelteprosess ved høye temperaturer (over 1600 grader Celsius), noe som gir det dets unike egenskaper.


Bruksområder:

  • SiGS kan brukes til flere formål, og det reduserer behovet for å ta ut jomfruelig stein.
  • Det egner seg for utfylling både på land og i sjø.
  • SiGS har lavt innhold av miljøskadelige stoffer og er karbonnøytralt sammenlignet med stein fra pukkverkindustrien.


Bærekraft og gjenbruk:

  • Gjenbruk av SiGS reduserer beslag av naturarealer og energiforbruk.
  • Det bidrar til å minimere utslipp av klimagasser, støy og støv sammenlignet med utvinning av jomfruelige råvarer.
  • SiGS kan knuses til mindre fraksjoner for ulike formål, og det gir forlenget nytteverdi i sirkulære verdikjeder.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Sigs lagt på E39 gjennom Lyngdal
Sigs lagt på E39 gjennom Lyngdal
Last ned bilde
Detaljer av Sigs
Detaljer av Sigs
Last ned bilde
Lastebil fra TT anlegg legger Sigs på E39 i Lyngdal
Lastebil fra TT anlegg legger Sigs på E39 i Lyngdal
Last ned bilde
anleggsmaskin legger Sigs i Lyngdal
anleggsmaskin legger Sigs i Lyngdal
Last ned bilde

Om oss

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. 

Selskapets verdier er "Fornyer", "Forbedrer" og "Forsikrer".

Følg pressemeldinger fra Nye Veier

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nye Veier

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye