Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Nøkkeltall fra kriminalomsorgen – mai 2024

Del

Den 7. juni 2024 var det 3060 innsatte i norske fengsler. I mai 2024 ble det iverksatt 555 straffegjennomføringer i samfunnet. Av disse var 311 iverksettelser av elektronisk kontroll (fotlenke), etterfulgt av samfunnsstraff med 120. 

To kvinnelige fengselsbetjenter
Foto: Christian Wangberg /Studio Wangberg

Straffegjennomføring i fengsel

7. juni 2024 var belegget i fengsel 89 prosent med totalt 3060 innsatte.
Kriminalomsorgen har ikke som mål å ha 100% belegg. Det skal være ledig kapasitet som kan brukes til varetektsfengslinger og som skal gjøre det mulig å flytte domfelte mellom fengsler. 

Mai 2023

Mai 2024

Antall innsatte

2975

3060

Antall i varetekt

678 (23 prosent)

766 (25 prosent)

Utenlandske statsborgere

809 (27 prosent)

806 (26 prosent)

Kvinnelige innsatte

176 (5,9 prosent)

154 (5 prosent)

Antall forvaringsdømte

139 menn
10 kvinner

131 menn
7 kvinner

Innsatte personer under 18 år

7

9

Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse i fengsel hittil i år

84

84

Av de ni innsatte under 18 år, sitter to på dom og syv i varetekt. 


Soningskø
Utviklingen er i tråd med Kriminalomsorgsdirektoratets (KDI) forventninger.
En stor andel av soningskøen er i region sørvest. KDI har iverksatt tiltak for å redusere tilfanget av dommer til denne regionen og ser allerede resulateter av dette. 
Til tross for en økning av antall domfelte i soningskø sammenlignet med samme periode i 2023, er antallet likevel historisk sett lavt.

Mai 2023

Mai 2024

Soningskø (ubetingede dommer)

146

272

Antall i soningskøen som avventer soning

med elektronisk kontroll (fotlenke)

10

14

Måneden før,  april 2024, var soningskøen på 294 ubetingede dommer.

Isolasjon/Utelukkelser
Rapport for mai 2024 ligger vedlagt.

Du finner mer informasjon om temaet isolasjon i fengsel på www.kriminalomsorgen.no/isolasjon.

Soningsoverføring
Det ble gjennomført én soningsoverføring i mai. Totalt har det blitt gjennomført seks soningsoverføringer i 2024, dette er like mange som på samme tidspunkt i fjor.

Straffegjennomføring i samfunnet

I mai 2024 ble det iverksatt 555 straffegjennomføringer i samfunnet. Dette er en økning på 2 prosent sammenlignet med mai 2023, da 545 straffegjennomføringer ble iverksatt.

Elektronisk kontroll (fotlenke) var den mest iverksatte formen for straffegjennomføring i samfunnet med 311 iverksettelser, etterfulgt av samfunnsstraff med 120.

Tallene viser en økning for de fleste straffegjennomfører i samfunn. Bøtetjeneste øker fra 5 iverksatte saker i mai 2023 til 17 iverksatte saker i mai 2024. Program mot ruspåvirket kjøring øker med 30 prosent, mens narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) øker med 14 prosent. Elektronisk kontroll øker med 10 prosent sammenlignet med mai 2023.

Prøveløslatelse med møteplikt synker med 30 prosent, mens samfunnsstraff synker med 16 prosent. Straffegjennomføring i institusjon (§ 12) viser en nedgang på 15 prosent sammenlignet med mai 2023.

Andelen kvinner som iverksatte straffegjennomføring i samfunnet i mai 2024 var på 15 prosent. Når det gjelder aktive saker ligger gjennomsnittstallet klart høyest for samfunnsstraff.

Tallene, som er hentet fra kriminalomsorgens eget registreringssystem, framkommer av tabell 1.

Straffegjennomføringsform

Iverksatte saker

Aktive saker

mai.24

mai.23

Andel kvinner

Elektronisk kontroll

311

282

14 %

390

Samfunnsstraff

120

143

19 %

929

Prøveløslatelse med møteplikt

35

50

0 %

251

Program mot ruspåvirket kjøring

39

30

26 %

405

Straffegjennomføring i institusjon (§ 12)

17

20

12 %

130

Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND)

16

14

0 %

289

Bøtetjeneste

17

5

6 %

75

Hjemmesoning (§ 16)

0

1

-

1

Totalt

555

545

15 %

2470

Tabell 1. Straffegjennomføring i samfunnet, etter straffegjennomføringsform og andel kvinner. Iverksatte og aktive saker mai 2024 og mai 2023. Hele tall og prosent.

 

Lovbrudd

Av de domfelte som startet gjennomføring av straff i samfunnet i mai 2024 er 44 prosent domfelt for trafikklovbrudd, etterfulgt av økonomisk kriminalitet med 13 prosent og vold med 10 prosent.

Fordelingen framkommer av tabell 2.

Lovbruddskategori

Andel

Trafikklovbrudd

44,3 %

Økonomi

13,3 %

Vold

10,4 %

Narkotika/rus

8,5 %

Lov og orden

8,5 %

Annet

6,3 %

Vinningskriminalitet

5,0 %

Seksuallovbrudd

3,7 %

Tabell 2. Andel domfelte som startet gjennomføring av straff i samfunnet fordelt på lovbruddskategori. Mai 2024. Prosent.

Nøkkelord

Kontakter

Dokumenter

Følg pressemeldinger fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye