Samferdselsdepartementet

Ståle Gjersvold valgt inn i styret i Bane NOR

Del

– Bane NOR planlegger og gjennomfører en rekke utbyggingsprosjekter, som skal utvide kapasiteten på jernbanen og bidra til økt punktlighet. Jeg har høye forventninger til at byggeprosjektene gjennomføres mest mulig kostnadseffektivt, samtidig som hensynet til sikkerhet, klima og natur ivaretas på en god måte. Med sin erfaring fra styring og ledelse av store industriprosjekter og infrastrukturvirksomhet, har Ståle Gjersvold en svært relevant kompetanse for styret i Bane NOR, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Foto: Trond Tollefsen, Bane NOR

På dagens foretaksmøte i Bane NOR ble Ståle Gjersvold (1965, Trøndelag) valgt inn som nytt styremedlem, mens styreleder Cato Hellesjø ble gjenvalgt for to år.

Gjersvold har en mastergrad i teknologiledelse fra NTNU og Massachusetts Institute of Technology (MIT). Han er i dag konsernsjef i Trønder Energi og har lang bakgrunn fra energibransjen. Gjersvold var ansatt i Equinor ASA fra 1991-2010, og hadde de siste årene ansvaret for flere store utbyggingsprosjekter både i Norge og internasjonalt.

Gjersvold har styreerfaring fra ulike virksomheter. Han er i dag styremedlem i Aneo AS, Tensio AS og Fornybar Norge og har tidligere blant annet vært styreleder i Orkla Sparebank.

Styrets sammensetning
Etter foretaksmøtet består styret i Bane NOR av følgende medlemmer:

Cato Hellesjø (1956, Oslo) (aksjonærvalgt)
Ståle Gjersvold (1965, Trøndelag) (aksjonærvalgt)
Eli Giske (1964, Akershus) (aksjonærvalgt)
Renate Larsen (1975, Troms) (aksjonærvalgt)
Hildegunn Naas-Bibow (1972, Oslo) (aksjonærvalgt)
Adele Bugge Norman Pran (1970, Oslo) (aksjonærvalgt)
Tore Olaf Rimmereid (1962, Oslo) (aksjonærvalgt)
Bente Langeland Roheim (ansattrepresentant)
Lars Øyvind Sannes (ansattrepresentant)
Ola Rune Kleiven (observatør, ansattrepresentant)
Bård Johnsen (observatør, ansattrepresentant)

Om Bane NOR
Bane NOR har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring samt forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Staten er eier i Bane NOR for å ivareta forvaltning og utvikling av nasjonal jernbaneinfrastruktur og jernbaneeiendom. Statens mål som eier er kostnadseffektiv forvaltning og utvikling av en sikker og tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og jernbanerelatert eiendomsvirksomhet. Staten eier 100 prosent av Bane NOR.

Kontakter

Om oss

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, vei- og jernbanesektoren og for riksveiferjene.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye