Miljødirektoratet

Må ha ny behandling mot lakseparasitt i elva Driva

Del

Miljødirektoratet gjør ekstra tiltak mot lakseparasitt i Driva i sommer, etter at smittede laksunger i fjor høst ble påvist i øvre deler av elva.

NYE GYRO-TILTAK I SOMMER: Miljødirektoratet og samarbeidspartnere gjør i sommer nye tiltak både ovenfor og nedenfor fiskesperra i elva Driva, for å fjerne den dødelige lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Drivaregionen er sammen med Drammensregionen de siste områdene i Norge hvor lakseparasitten ennå ikke er utryddet.
NYE GYRO-TILTAK I SOMMER: Miljødirektoratet og samarbeidspartnere gjør i sommer nye tiltak både ovenfor og nedenfor fiskesperra i elva Driva, for å fjerne den dødelige lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Drivaregionen er sammen med Drammensregionen de siste områdene i Norge hvor lakseparasitten ennå ikke er utryddet. Anders Gjørwad Hagen/Niva. Bildet kan brukes av media i forbindelse med denne saken.

– Vi kan ikke være sikre på at de laksungene som fortsatt befinner seg i øvre deler av Driva fra før fiskesperra ble etablert i 2017, ikke er smittet av lakseparasitt. Derfor tar vi en ekstra runde med klorbehandling nå i sommer, sier miljødirektør Ellen Hambro. 

Ble værende i elva lengre enn forventet 

Miljødirektoratet gjorde en enkel behandling av deler av øvre Driva med klor i fjor høst, og etter det ble det ikke funnet spor av den dødelige lakseparasitten Gyrodactylus salaris gjennom DNA-prøver av vannet. Likevel trengs en ekstra behandling i år, fordi nye prøver viser at det fortsatt er lakseunger i øvre deler av Driva, som stammer fra gyting før fiskesperra ble etablert.  

Laksunger vandrer normalt ut i havet senest etter fem år. Siden fiskesperra i Driva ble etablert i 2017 antok Miljødirektoratet at området ovenfor fiskesperra var tom for både laks og lakseparasitt etter andre behandling av elva i 2023. 

I Driva har det imidlertid vist seg at en del laksunger har blitt igjen lenger enn fem år, noe Miljødirektoratet antar skyldes at laksen vokser saktere i høyden grunnet mindre næring og kaldere vann. 

Behandlinger i juli og august 

Lakseunger som fortsatt er ovenfor fiskesperra kan i disse dager vandre ut i havet. Hvis de er smittet av lakseparasitten kan de på sin vei ut i havet overføre smitten til laksunger som står på nedsiden av sperra. For å fange opp eventuelle smittede laksunger som ikke vandrer ut i havet så vil deler av elva Driva som ligger ovenfor fiskesperra bli behandlet med klor i siste halvdel av juli. I august blir det gjennomført behandling nedenfor sperra, for å ta knekken på lakseparasitter som eventuelt har satt seg på laksunger nedenfor sperra. 

Det er Veterinærinstituttet, NIVA og NINA som skal gjennomføre klorbehandlingene, på oppdrag fra Miljødirektoratet. 

Bruker skånsom klorbehandling 

All behandling mot lakseparasitt i Driva-elva i år vil skje med bruk av klor, som tar livet av parasitten uten å skade fisken. Første gang klorbehandling mot Gyrodactylus salaris ble brukt i Norge, var i Driva og Litledalselva i 2022.  

– Klorbehandling har vist seg som et godt og nytt verktøy i kampen for å bekjempe den dødelige lakseparasitten Gyrodactylus salaris, uten å skade fisken. Vi håper årets behandling gjør at vi kan si oss ferdige i Drivaregionen, og kan starte i Drammensregionen neste år. Det vil da være det siste stedet i Norge hvor parasitten fortsatt finnes, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro. 

 Villaksen på vei tilbake 

I øvrige elver i Drivaregionen er behandlingen mot Gyrodactylus salaris ferdig. Dette gjelder elvene Usma og Batnfjordselva, hvor tilbakeføring av opprinnelige laksestammer fra genbank startet nå i vår. 

– Nå når elvene er fri for lakseparasitter ser vi verdien av å ha tatt vare på de opprinnelige laksestammene i genbank gjennom mange år, slik at disse kan vende hjem igjen, sier Ellen Hambro.  

Kontakter

PressevaktPressevakta svarer på førespurnader frå pressa mandag til fredag

Bemanna mellom klokka 8 og 15.45 frå 15. september til 14. mai, mellom klokka 8 og 15 frå 15. mai til 14. september.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Om oss

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye