Schibsted Media

Schibsteds norske mediehus økte digitale abonnementsinntekter med 17 prosent i 2023

Del

Årsregnskapene for Schibsteds norske mediehus er klare. Tallene viser at selskapene samlet økte sine totale digitale abonnementsinntekter med 17 prosent, sammenlignet med året før. Totalt endte årsresultatet på 91,3 millioner kroner.

Ifølge Siv Juvik Tveitnes, konserndirektør for Schibsteds nyhetsmedier, var det forventet allerede før kalenderen viste 2023 at det ville bli et tøft finansielt år, med en krevende makroøkonomi, stigende inflasjon og brukere med mindre å rutte med. 

– Derfor tok vi også tidlig grep, da vi i starten av året annonserte at vi måtte redusere kostnadene for hele Schibsted News Media, inkludert virksomheten vår i Sverige, i løpet av 2023 og 2024. Det er selvfølgelig en tung beskjed å gi til en organisasjon bestående av mennesker som gjør en så fantastisk jobb, men nok en gang brettet folkene våre opp ermene og gikk løs på oppgaven med å forbedre lønnsomheten i alle kriker og kroker av organisasjonen. Og utover året, og ikke minst inn i 2024, har vi virkelig sett effekten av den jobben som er lagt ned, sier Tveitnes.

Hun karakteriserer det samlede årsresultatet for de norske mediehusene og Podme AS på 91,3 millioner kroner som akseptabelt ut fra forutsetningene. Det er riktignok en økning på 55 prosent fra året før, men Tveitnes påpeker at News Media i 2022 hadde et svakt årsresultat.

– Setter pris på innholdet vi tilbyr

Tveitnes er særlig imponert over at veksten i de digitale abonnementsinntektene endte på omtrent samme nivå som de siste årene, til tross for en trangere økonomi i befolkningen. Samtlige selskaper kunne også hver for seg vise til tosifret prosentvis vekst i digitale abonnementsinntekter i 2023.

– Det leser jeg som et tegn på at brukerne våre setter pris på innholdet vi tilbyr, både i form av kvalitetsjournalistikk og annet innhold som fyller et behov og oppleves som relevant, sier Tveitnes.

Hun er også glad for at Schibsteds mediehus fortsatt dominerer de mest prestisjetunge kåringene av kvalitetsjournalistikk og medieinnovasjon. I år ble Bergens Tidende tildelt Skup-prisen for gravesaken «Når politiet dreper: Tre skudd i Ibsens gate», mens E24 tok med seg både et Skup-diplom og «Den store journalistprisen» for avdekkingen av flere store aksjeskandaler i norsk politikk.

I 2023 var det ifølge Tveitnes særlig to utviklingstrekk - som henger tett sammen - som førte til at resultatveksten ikke ble sterkere. 

– For det første vokste ikke annonse i samme takt som man ville forventet i en normal økonomi. Likevel har den norske annonseorganisasjonen gjort en meget god jobb i et krevende marked. For det andre fortsatte det kraftige presset på printøkonomien, med opplagsfall og sviktende annonsesalg. 

Under følger en gjennomgang av nøkkeltall for de norske mediehusene og for Podme AS.

VG ledende i AI-utviklingen

– Selv om 2023 har vært et økonomisk utfordrende år, er VGs posisjon i det norske markedet fortsatt meget sterk. VG er i særklasse det nyhetsmediet som nordmenn oppsøker mest digitalt, og denne posisjonen ble styrket i løpet av 2023, sier Tveitnes.

Hun understreker at VG var nyhetsledende på flere av de største sakene i 2023, blant annet habilitetsakene mot flere av landets toppolitikere, og Bjørnar Moxnes’ brilletyveri. VG avdekket også, gjennom et omfattende graveprosjekt, hvordan en rekke barn har blitt adoptert til Norge, mot deres biologiske foreldres vilje. 

Tveitnes påpeker samtidig at VG har vært ledende i AI-utviklingen det siste året, og satt standarden i bransjen, med utviklingen av en rekke AI-verktøy og løsninger for å forbedre interne prosesser og skape bedre brukeroppleveser. 

– Ser man på årsregnskapet for VG AS og datterselskapet VGTV AS samlet, som er naturlig all den tid hovedvekten av VGTVs inntekter og kostnader tilfaller VG, så er driftsresultatet positivt. Av samme årsak er det også lite hensiktsmessig å måle VGTVs isolerte lønnsomhet, sier Tveitnes.

Verdens Gang AS

MNOK

2023

2022

Endring (%)

Endring (kr)

Driftsinntekter

1945,8

1968,2

−1,1%

−22,4

Driftsresultat

−1,0

37,6

−102,7%

−38,6

Resultat før skatt

5,5

36,3

−85,0%

−30,9

Årsresultat

−14,0

27,9

−150,1%

−41,9

VGTV AS

MNOK

2023

2022

Endring (%)

Endring (kr)

Driftsinntekter

120,6

109,8

9,8%

10,8

Driftsresultat

3,2

3,9

−16,3%

−0,6

Resultat før skatt

6,2

4,2

48,5%

2,0

Årsresultat

4,8

3,0

58,7%

1,8

– Når det gjelder VG AS isolert, så har det vært god vekst i digitale brukerinntekter og til tross for et svært turbulent annonsemarked preget av et utfordrende makrobilde, klarte VG å opprettholde annonseinntektene. Veksten i digitale inntekter var likevel ikke tilstrekkelig til å utligne fallet fra løssalget som har fortsatt å falle i samme takt som tidligere, sier Tveitnes. 

Hun påpeker at det gjennom 2023 har vært gjort flere tiltak for å bedre lønnsomheten i VG AS, spesielt innenfor print, men at mye av effekten først vil komme i 2024. Høy inflasjon påvirket både lønnsutgifter og andre kostnader. I tillegg har VG fortsatt store investeringer i teknologi. Dette, sammen med inntektsreduksjonen, er årsak til det negative driftsresultat i 2023 og resultatfallet fra 2022 for VG AS isolert. 

– VGTV styrker VGs posisjon mot unge brukere

I VGTV AS er både økte inntekter og kostnader knyttet til økt produksjon av underholdningskonsepter og podcaster. Produksjonskostnader består av lønn til egne ansatte, produksjon utført av eksterne produksjonsselskaper i tillegg til kostnader knyttet til flere profiler tilknyttet VGTV.

– VGTV har i løpet av 2023 levert en rekke vellykkede underholdningsproduksjoner både på TV og på podkast, som også har bidratt til å styrke VGs abonnementsprodukter og posisjonen mot unge brukere, kommenterer Tveitnes.

Hun fremhever lanseringen av TV-konseptene «Rikets Roast» og «Takk for Alt», som to av høydepunktene fra 2023. Begge var nominert til Gullruten 2024, der sistnevnte også stakk av med prisen «Årets nyskapning». TV-programmet «Søvnløs» fikk Gullruten i 2023 som «Beste Livsstilsprogram» og podkasten «Høvla Øve» vant også flere priser i fjor.  

Stadig flere leser og hører på E24

E24 AS

MNOK

2023

2022

Endring (%)

Endring (kr)

Driftsinntekter

145,2

129,9

11,8%

15,4

Driftsresultat

−23,5

−39,5

40,4%

16,0

Resultat før skatt

−22,5

−39,2

42,7%

16,8

Årsresultat

−17,6

−30,7

42,6%

13,0

– I 2023 satte E24 agendaen og styrket sin posisjon ytterligere med flere store saker, blant annet knyttet til aksjeinvesteringene til Ola Borten Moe, Sindre Finnes og Anniken Huitfeldts ektefelle. Sakene førte til to statsrådsavganger og rullet opp en av de største politiske skandalene i Norge i nyere tid. Det ga dem også historiens første Skup-diplom og «Den store journalistprisen». Det er utrolig tilfredsstillende å være vitne til at vårt eneste heldigitale mediehus i Norge nå også markerer seg med å være ledende på de største sakene, sier Tveitnes.

Hun påpeker at utviklingen i brukerinntektene gjennom 2023 var god, og at stadig flere leser og hører på E24 i digitale kanaler. Selv med et utfordrende annonsemarked økte også E24 annonseinntekene i 2023. 

– Det har vært og er fortsatt stort fokus på lønnsomhet, og selv med høy inflasjon og fortsatt sterk satsning på næringslivjournalistikk øker ikke kostnadene. Til sammen fører dette til en sterk resultatforbedring på over 40 prosent, og planen om å oppnå et positivt resultat er innen rekkevidde, sier Tveitnes.

Betydelig økte abonnementsinntekter for Aftenposten

Aftenposten AS

MNOK

2023

2022

Endring (%)

Endring (kr)

Driftsinntekter

1 381

1 402

−1,5%

−21

Driftsresultat

122

83

47,4%

39

Resultat før skatt

149

98

51,1%

50

Årsresultat

116

77

51,2%

39

– Aftenposten er en garantist for journalistikk av meget høy kvalitet, som ga dem SKUP-prisen i 2022 og 2023, Den store journalistprisen i 2022 og prisen for Årets Mediehus i fjor. Samtidig er de et mediehus som har god balanse i økonomien, til tross for tøffe tider. De leverte et godt resultat i 2023, selv om inntektene ble redusert med 1,5 prosent, sier Tveitnes.

Hun forklarer at fallet i inntekter er drevet av et betydelig fall i abonnements- og annonseinntekter på papir, mens de digitale annonseinntektene var omtrent uendret mot 2022. Abonnementsinntektene økte betydelig, særlig drevet av sterk vekst i de rene digitale abonnementsinntektene. Aftenpostens kostnader falt med 4,6 prosent i 2023. 

– Kostnadsreduksjonene er i hovedsak forbundet med grep knyttet til papiravisen. Nytt trykkeri i Vestby, som er langt bedre dimensjonert til et mindre papiropplag, ga betydelige reduksjoner i andre halvår. Videre la Aftenposten ned sin søndagsutgave på papir i starten av 2023, noe som ga en reduksjon i distribusjonskostnadene, sier Tveitnes.

Prisgrossist med betydelig resultatforbedring

Bergens Tidende AS

MNOK

2023

2022

Endring (%)

Endring (kr)

Driftsinntekter

470,4

470,0

0,1%

0,4

Driftsresultat

14,2

8,3

70,7%

5,9

Resultat før skatt

24,2

13,8

75,3%

10,4

Årsresultat

18,6

10,5

77,2%

8,1

– Bergens Tidende ble i fjor kåret til årets lokale nyhetsnettsted under Medieprisene, og vant i år SKUP-prisen for prosjektet "Når politiet dreper: Tre skudd i Ibsens gate" som ble publisert i 2023. I tillegg fikk de nylig to internasjonale priser under INMA Awards for beste idé til å skape leserengasjement og beste nye digitale produkt. BT har rett og slett blitt en prisgrossist de siste par årene, både nasjonalt og internasjonalt, og det vitner om hvilken kraft og kvalitet som bor i mediehuset, sier Tveitnes.

Bergens Tidende leverte et godt resultat i 2023, og har en betydelig resultatforbedring sammenlignet med året før. Inntektene øker så vidt, og i det ligger en sterk vekst i digitale inntekter, og samtidig et tilsvarende fall i printinntektene. Kostnadene var betydelig lavere i 2023 enn året før, noe som dermed er årsaken til resultatforbedringen. 

– Kostnadsreduksjonene kommer som følge av effektive tiltak på flere områder, i en tid der det ellers er høy lønns- og prisvekst, som også driver kostnadene. Det oppnås dessuten store besparelser i printverdikjeden, både drevet av kostnadstiltak og at opplaget går ned, og det bidrar til lønnsomheten i BT, sier Tveitnes.

– Sterkeste resultat på flere år

Stavanger Aftenblad AS

MNOK

2023

2022

Endring (%)

Endring (kr)

Driftsinntekter

360,2

353,1

2,0%

7,2

Driftsresultat

14,5

−0,7

−2332,6%

15,2

Resultat før skatt

23,9

5,5

330,9%

18,4

Årsresultat

18,5

4,2

344,2%

14,4

– I Stavanger har de virkelig tatt steg - både finansielt og redaksjonelt. Resultatet for 2023 er det sterkeste på flere år, med en økning i både inntekter og driftsresultat. Sammenlignet med året før øker brukerinntektene med imponerende 17 millioner kroner, sier Tveitnes.

Hun forteller at det er et resultat av at Stavanger Aftenblad har flere lojale digitale abonnenter enn på samme tid i fjor. Annonse faller på sin side betydelig, men også her er det noe vekst digitalt som veier opp for fallet.  

– Ved siden av inntektsveksten, har Aftenbladet jobbet godt med kostnadstilpasninger både lokalt og knyttet til printverdikjeden, som gir en ytterligere bedring i resultat, sier Tveitnes.

Podme går etter planen

Podme AS

MNOK

2023

2022

Endring (%)

Endring (kr)

Driftsinntekter

91,1

60,2

51,3%

30,9

Driftsresultat

−41,9

−37,8

−10,8%

−4,1

Resultat før skatt

−44,6

−38,9

−14,7%

−5,7

Årsresultat

−34,8

−30,4

−14,5%

−4,4

– Podme AS har fremdeles en god vekst i antall abonnenter og lyttertall med et attraktivt innhold med både kjente profiler og et vellykket innholdssamarbeid med Schibsteds øvrige mediehus. Det negative resultatet går etter planen og er som forventet i den investerings- og oppbygningsfasen som Podme er i, sier Tveitnes.

Hun poengterer at det økte underskuddet i stor grad er knyttet til at Podme i 2023 økte investeringene i innhold i samarbeidet med de øvrige mediehusene, og at plattformen er et nav for satsingen på lyd i Norge.

– Vi har passert investeringstoppen og forventer dermed lavere underskudd fremover. Vi har en tydelig plan for lønnsomhet i løpet av noen år, sier Tveitnes.

Kontakter

Følg pressemeldinger fra Schibsted Media

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Schibsted Media på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Schibsted Media

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye