Kifinfo

Nå skal de bedre kjønnsbalansen

Del

Mens én høgskole har en stor overvekt kvinnelige forskere, har en annen overvekt av mannlige. Nå har tre høgskoler fått midler til å rette opp i skjevheten.

Smilende kvinnelig professor gir high-five til en person i et auditorium
Tre høgskoler har fått midler til opprykkskurs, mentorordning og stipend for kjønnsbalanse blant forskerne. (Illustrasjonsbilde: iStockphoto)

Av: Kristin Aukland, Kifinfo

Tidligere i år delte Forskningsrådet gjennom Balanse+ ut nærmere 26 millioner kroner til 19 likestillingsprosjekter ved forskningsinstitusjoner i Norge. 

Samlet sett spenner prosjektene fra mangfold, perspektivmangfold og internasjonalisering, til inkludering, kvalitet og kjønnsbalanse for kvinnelige og mannlige forskere.

De tre vi presenterer her, prosjektet ved Norges musikkhøgskole, VID vitenskapelige høgskole og Høgskulen i Volda, handler alle om forskerkarriere på forskjellige måter. Høgskolene vil blant annet starte med kvalifiseringsstipend, mentorordning og opprykkskurs.

Menn til topps i helse- og sosialutdanningene ved VID

– Ved VID handler mangelen på kjønnsbalanse om en overvekt av kvinner, sier Trine Powell, prosjektleder og seniorrådgiver.

Hele 75 prosent er kvinner i undervisnings- og forskerstillinger totalt, og enda høyere i helse- og sosialfagutdanningene. Forskjellen øker også jo høyere opp i stillingshierarkiet man går, forteller Powell.

– Hovedmålet med prosjektet er derfor å bedre kjønnsbalansen i faglige toppstillinger og i forskningsledelsen på helse- og sosialutdanningene.

Powell mener at bedre kjønnsbalanse og økt mangfold på disse utdanningene vil styrke utdanningene og forskningen, men også gagne samfunnet, kommende studenter og VID som institusjon.

«Equality in sight» ved Høgskulen i Volda

Formålet med prosjektet ved Høgskulen i Volda (HVO) er å støtte fleire kvinnelege tilsette i å oppnå opprykk til første- og toppkompetanse gjennom målretta arbeid med vitskapleg publisering og søknader om forskingsprosjekt, fortel prosjektleiar og forskingssjef Henriette Hafsaas.

– Vi ønsker også å sette mangfald på agendaen, særleg gjennom å sjå på moglegheiter og hindringar i rekruttering av innvandrarar og deira etterkommarar.

Kjønnsbalanse og mangfald i akademia er vesentleg utifrå prinsipp om likestilling, demokratiske ideal, nasjonale mål, og relevans og kvalitet i forskinga, understrekar Hafsaas.

– Høgskulen i Volda har utfordringar med kjønnsbalanse – særleg ved at rundt to tredjedeler av dei tilsette på dei låge karrieretrinna er kvinner medan rundt ein tredjedel av dei tilsette på toppen av stillingshierarkiet er kvinner.

Kjønnsbalanse, mangfold og inkludering i høyere musikkutdanning ved Musikkhøgskolen

– Hovedmålet er å oppnå bedre kjønnsbalanse og mer mangfold og inkludering blant våre vitenskapelig og kunstnerisk ansatte, sier Sidsel Karlsen, prosjektleder og viserektor ved Norges musikkhøgskole (NMH).

Det vil de få til ved å arrangere en seminarrekke om kjønnsbalanse og mangfold i akademia, det bredere kulturfeltet samt kunstfeltet mer spesifikt, løfte fram livshistorier fra kvinnelige ansatte og ansatte med minoritetsbakgrunn – en såkalt «synliggjøringsbank» – og gjennomføre opprykkskurs og mentorordning.

– Vi vil også synliggjøre arbeidet til kvinner og personer med ulike former for minoritetsbakgrunn i høyere musikkutdanning generelt. I tillegg vil vi øke kunnskapen hos de ansatte ved NMH om karriereveier, krav og regler for bedømmelse i opprykksprosesser for på sikt å bedre kjønnsbalansen.

Bakgrunnen for prosjektet er en særlig lav andel kvinner i toppstillinger blant dem som er ansatt på kunstnerisk grunnlag. Andelen kvinner i førstestillinger totalt var så lav som 28 prosent i 2022, forteller Karlsen. Særlig kjønnsskjevt er det også for enkelte fagområder.

Les hele saken hos Kifinfo

Nøkkelord

Kontakter

Om Kifinfo

Følg pressemeldinger fra Kifinfo

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Kifinfo på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kifinfo

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye