AOF Vestlandet - Agder

AOF Vestlandet-Agder introduserer gratis fagskolemoduler innen havvind

Del

AOF Vestlandet-Agder er på Floating Wind Days for å lansere sine tre korte og praktisk rettede moduler innen havvind. Utsira nord er verdens største flytende havvindprosjekt som skal etableres i vår region, hvor Utsira blir satt på kartet både som pilot og vertskommune. AOF Vestlandet-Agder dekker gapet mellom fagbrev og høyere utdanning med moduler som skal sørge for riktig kompetanse for de som har en yrkesfaglig bakgrunn.

Flere av samarbeidspartnerne våre som har vært med på utviklingen av Havvindutdannelsen: Her er det mange flinke fagfolk med kompetanse innen havvind samlet på ett sted. Fra venstre: Grete Møgster, Utsira Offshore Wind Center; Sharon Klovning, AOF Vestlandet-Agder; Elin Ø. Brekke, AOF Vestlandet-Agder; John Sverre Rønnevik, Deep Wind Offshore; Mads Arild Vedøy, RWE; Anne Margrethe Bugge, Moreld Ocean Wind; Einar Tollaksvik, Ocean Entrepreneur.
Flere av samarbeidspartnerne våre som har vært med på utviklingen av Havvindutdannelsen: Her er det mange flinke fagfolk med kompetanse innen havvind samlet på ett sted. Fra venstre: Grete Møgster, Utsira Offshore Wind Center; Sharon Klovning, AOF Vestlandet-Agder; Elin Ø. Brekke, AOF Vestlandet-Agder; John Sverre Rønnevik, Deep Wind Offshore; Mads Arild Vedøy, RWE; Anne Margrethe Bugge, Moreld Ocean Wind; Einar Tollaksvik, Ocean Entrepreneur. Hanne Steensnæs DWO

Rapporten «Gigawatt trenger megaløft» (2023) fra Menon Economics, på oppdrag fra Tekna og Norwegian Offshore Wind, sier at det i 2035 er estimert at det skal være 24 800 ansatte i havvindsektoren mot 4300 i dag. Blant aktører i verdikjeden som inkluderer ulike leverandører, vil fagarbeidere og ansatte med høyere yrkesfaglig utdanning utgjøre omtrent halvparten av behovet i arbeidsstyrken i 2035 innen bransjen.

Havvindaktørene som ble spurt i undersøkelsen sier at etter- og videreutdanning og kursing vil være avgjørende for å sikre nødvendig kompetanse. AOF Vestlandet-Agder ønsker med våre moduler å være med på å tette noen av kompetansebehovene.

Samarbeidspartnere i prosjektet er: RWE og Deep Wind Offshore, Aker Solutions, Moreld Ocean Wind, Marine Aluminium og Utsira Kommune.

Vi trenger utdanning i havvind for å opprettholde en solid leverandørindustri og at Norge beholder ledertrøyen i et globalt voksende marked. Med et økende behov for kvalifisert arbeidskraft, er det nå kritisk å investere i kompetanseheving og kunnskap her hjemme, for sikkerhet, støtte opp om en bærekraftig praksis og sikre mer energi, sier Mads Arild Vedøy fra RWE.

Havvind for leverandørindustrien:

  • Modul 1: Havvind-Introduksjon
  • Modul 2: Havvind - Juridiske rammer
  • Modul 3: Havvind – Miljø og bærekraft

Akkurat i tide til at hele havvindbransjen samles her på Haugalandet på Floating Wind Days, lanserer AOF Vestlandet-Agder sine tre korte og praktiske moduler innen havvind, med fokus på introduksjon til havvind, juridiske rammer, og miljø og bærekraft. Dette er helt gratis kompetanseheving via treparts bransjeprogram fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) - hvor bransjen setter kriterier for kompetansebehov og vi utvikler korte og praktiske moduler i henhold til disse behovene.

Modulene er utviklet i tett samarbeid med bransjen, hvor både representanter fra utviklere, leverandører og Utsira kommune har vært med å lage så relevant og praktisk innhold som mulig. «Dette er praktiske moduler innen havvind laget av og for bransjen for å sørge for så relevant kompetanseheving som mulig», sier Elin Brekke fra AOF Vestlandet-Agder.

Prosjektet startet  høsten 2024, og oppstart er allerede nå i september. Mer informasjon om modulene finnes på våre nettsider, aofstudiestart.no.

Det er stor interesse for modulene, så om man vil sikre seg en plass på alle tre modulene, bør du ikke vente lenge før du søker. Du kan søke på nettbasert eller stedsbasert undervisning.

Norge har alle forutsetninger for å ta en ledende posisjon innen havvind. Dette krever ikke bare investeringer i infrastruktur og teknologi, men også i utdanning og kompetansebygging. Norsk leverandørindustri har solid kompetanse og erfaring fra olje og gass, hvor mye er overførbart til havvind. Likevel er det behov for fleksible utdanningsløp, spesielt innenfor områder som juridisk rammeverk, miljø og bærekraft. Vi er derfor glad for å bidra i arbeidet med å utvikle en nye fagskolemoduler regionalt, som vil være viktig for å møte fremtidig behov for arbeidskraft og relevant kompetanse, sier leder av faggruppen og head of sustainability i Deep Wind Offshore, John Sverre Rønnevik.

Oppstart

Modul 1 Havvind - Introduksjon har oppstart i september 2024, og de to andre modulene vil følge etter. Innen sommeren neste år vil alle tre modulene være ferdigstilt, og de som har deltatt vil ha en veldig god kompetanse innen havvind og også belønnes med 10 studiepoeng for hver modul man deltar på. Modulene er gratis.

Nå er AOF Vestlandet-Agder på Floating Wind Days for å promotere utdanningen og møte bransjen for å se om det er flere kompetansegap å dekke innen havvind i tiden som kommer.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Flere av samarbeidspartnerne våre som har vært med på utviklingen av Havvindutdannelsen: Her er det mange flinke fagfolk med kompetanse innen havvind samlet på ett sted. Fra venstre: Grete Møgster, Utsira Offshore Wind Center; Sharon Klovning, AOF Vestlandet-Agder; Elin Ø. Brekke, AOF Vestlandet-Agder; John Sverre Rønnevik, Deep Wind Offshore; Mads Arild Vedøy, RWE; Anne Margrethe Bugge, Moreld Ocean Wind; Einar Tollaksvik, Ocean Entrepreneur.
Flere av samarbeidspartnerne våre som har vært med på utviklingen av Havvindutdannelsen: Her er det mange flinke fagfolk med kompetanse innen havvind samlet på ett sted. Fra venstre: Grete Møgster, Utsira Offshore Wind Center; Sharon Klovning, AOF Vestlandet-Agder; Elin Ø. Brekke, AOF Vestlandet-Agder; John Sverre Rønnevik, Deep Wind Offshore; Mads Arild Vedøy, RWE; Anne Margrethe Bugge, Moreld Ocean Wind; Einar Tollaksvik, Ocean Entrepreneur.
Last ned bilde

Fakta om AOF Vestlandet-Agder

  • AOF Vestlandet-Agder har vært en godkjent fagskole siden 2007, og tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning.
  • Fagskoleutdanning ved AOF Vestlandet-Agder gir studiepoeng og er anerkjent som høyere yrkesfaglig utdanning.
  • I 2016 mottok AOF Vestlandet-Agder akkreditering for fagområdet helse og oppvekst, som anerkjenner deres kompetanse og kvalitet innen dette fagfeltet.
  • I 2022 mottok AOF Vestlandet-Agder akkreditering for fagområdet økonomi og administrasjon.
  • Per 2024 har AOF Vestlandet–Agder til sammen 28 akkrediterte utdanninger og 4 fagskolemoduler, samt 33 godkjente studiesteder fordelt over Rogaland, Vestland og Agder fylkene. Disse utdanningene er nøye tilpasset behovene i arbeidslivet.
  • I 2023 hadde skolen omtrent 1760 studenter fordelt på deres fagskoleutdanninger.
  • Utdanningene ved AOF Vestlandet–Agder er fleksibelt organisert på deltid, slik at de kan kombineres med arbeid, og tilrettelegger for livslang læring ved siden av jobb.

For mer informasjon, besøk vår nettside aofstudiestart.no eller kontakt oss på post@aof-va.no.

Følg pressemeldinger fra AOF Vestlandet - Agder

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra AOF Vestlandet - Agder på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra AOF Vestlandet - Agder

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye