Virke

Ny tariffavtale for produksjons- og sceneteknisk personell

Del

Det er enighet i forhandlingene mellom Hovedorganisasjonen Virke og Creo.

Bransjeleder for kreative næringer, Emma Lind.
Bransjeleder for kreative næringer, Emma Lind.

Etter langvarige forhandlinger har Creo og Virke nådd en historisk milepæl, med enighet om en ny tariffavtale for produksjons- og sceneteknisk personell. Avtalen representerer et betydelig skritt fremover for en hel bransje, og vil sikre gode lønns- og arbeidsforhold for de som rigger og avvikler festivaler og arrangementer i de scenetekniske bedriftene.

– Creo har arbeidet systematisk med fagorganisering av disse yrkesgruppene siden 2014. For oss er det spektakulært at vi sammen med våre dyktige tillitsvalgte har landet en tariffavtale med Virke og foregangsbedriftene i bransjen, sier nestleder i Creo, Christine Thomassen.

Virke er også fornøyd med avtalen.

– Forhandlingene har vært preget av konstruktiv dialog og godt samarbeid, og selv om prosessen har tatt tid, har det vært stor vilje hos partene til å finne løsninger som ivaretar begge sider. Tariffavtalen viser at det er mulig å finne gode løsninger, med et resultat som fungerer i praksis, sier Emma Lind, bransjeleder for kreativ næring i Virke.

Trygge og bærekraftige arbeidsplasser

Hun mener avtalen er et stort steg i riktig retning, og at den vil fungere som en veiviser for både arbeidsgivere og arbeidstakere i bransjen.

Tariffavtalen er en minstelønnsavtale. Det forutsettes altså at ingen skal ha dårligere vilkår enn det som ligger i avtalen, men åpner likevel for bedre betingelser lokalt.  Creo og Virke er enige om at minstelønnsavtalen sikrer et ansvarlig gulv, men forutsetter at de lokale partene gjennomfører reelle forhandlinger som både ivaretar arbeidstakernes lønnsvekst og interesser, samt bedriftenes produktivitet, fremtidsutsikter, økonomi og konkurranseevne.

– Virke jobber for å styrke rammevilkårene for arbeidsgiverne i kultursektoren. Dette innebærer å tilrettelegge for godt partssamarbeid og finne praktiske løsninger som bidrar til at det skapes trygge og bærekraftige arbeidsplasser – også der vilkårene for vekst og sysselsetting er uforutsigbare, sier Lind.

– Vi er fornøyde med resultatet og mener avtalen sikrer at både arbeidstakerne og arbeidsgiverne kan fortsette den positive utviklingen vi har sett de siste årene, fortsetter Thomassen. Ikke minst er vi svært fornøyde med at de tillitsvalgte har en så sterk rolle i avtalen. Det åpner for gode lokale prosesser i tiden framover. 

– Gagner alle

Avtalen skal nå på uravstemning i Creo, og forbundet vil anbefale medlemmene å stemme ja.

Creo understreker også helheten i tariffavtalen. I tillegg til minstelønn og ubekvemstillegg, ligger det viktige rettigheter i både bilagene og hovedavtalen. Helheten i tariffavtalen gjør at de tillitsvalgte og bedriftene nå gjør et stort byks framover, noe som sikrer de ansatte gode lønns – og arbeidsforhold, samt tilgang til kompetanse i tiden framover.  

– Et godt partssamarbeid og tariffavtale gagner alle. Vi håper derfor at resten av bransjen kommer seg ned fra gjerdet og blir en del av det organiserte arbeidslivet, avslutter Thomassen.

Nøkkelord

Kontakter

Om oss

Virke er handels - og tjenestenæringenes hovedorganisasjon. Våre 25 000 medlemsvirksomheter er ledende på alt fra å vaske gulv til å arrangere konserter, pleie eldre og ta vare på de yngste, selge mat, malerkoster, madrasser, og alt det andre vi har behov for. Handels- og tjenestenæringene gir hverdagen innhold.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye