NKVTS

Skal forske på 25.juni-terroren

Del

Regjeringen gir fire millioner kroner til Støttegruppen og NKVTS for å undersøke hvordan det går med dem som ble rammet av terrorangrepet utenfor London pub 25. juni 2022.

Illustrasjonsfoto pridemarkering 2019
Illustrasjonsfoto pridemarkering 2019 Fredrik Ahlsen shutterstock Fredrik Ahlsen shutterstock

– Disse midlene gir oss mulighet til å forske på sammenhenger mellom samfunnsrespons, konsekvenser og samfunnssikkerhet over tid etter terrorangrep. Forhåpentlig kan kunnskapen vi fremstiller avhjelpe myndighetenes arbeid med å styrke kunnskapsbasert beredskap og respons ved kommende katastrofer, sier Cecilie Daae, direktør ved NKVTS.

Mange fornærmede og lite kunnskap om konsekvenser

To menn ble drept, ni personer skutt og ytterligere 25 ble fysisk skadd i kaoset som utspilte seg om kvelden den 25. juni for snart to år siden. Totalt 264 personer regnes som fornærmede i straffesaken der gjerningsmannen er tiltalt for grov terror. Justisministeren sier vi vet for lite om de langvarige konsekvensene angrepet har fått for ofrene og gir NKVTS og Støttegruppen etter 25. juni-terroren fire millioner kroner til et forskningsprosjekt på dem som er berørt av angrepet.

– Forskning på tidligere terrorangrep har vist oss at særlig den psykososiale responsen må styrkes og koordineres bedre. Dette for at rammede og berørte skal føle seg trygge, ha tillit til og delta i sosiale fellesskap og arbeidsliv eller utdanning, og at de ikke skal få dårligere helse, sier Daae.  

Rammer marginaliserte grupper særlig hardt

Det er velkjent at negative konsekvenser av terror og katastrofer rammer allerede marginaliserte grupper særlig hardt. Samtidig kan disse gruppene ha dårligere tilgang til hjelpetjenester. Etter terrorangrepet den 25. juni ble det ikke etablert et senter for evakuerte og pårørende (EPS). Det kan ha bidratt til at flere rammede ikke har fått tilgang til nødvendig psykososial oppfølging i etterkant. 

– Sammen med Støttegruppen skal vi nå finne ut i hvilken grad samfunnets respons har bidratt til å motvirke og redusere negative konsekvenser for rammedes helse og fungering, tillit og trygghet, og samfunnstilknytning og deltagelse, sier Daae.

Stiller samfunnet opp med det som trengs?

Forskerne skal se på hvordan både myndigheters og storsamfunnets respons etter terroren 25. juni, forholdt seg til rammedes opplevelser og reaksjoner. Dekket den de berørtes behov for hjelp?  Hvordan bidro responsen til de berørtes tillit til myndigheter og tjenestene? Hvordan har de berørtes tilknytning til samfunnet utviklet seg over tid? Svar på disse spørsmålene kan gi grunnlag for fremtidig tilpasning av tiltak på individ-, gruppe- og samfunnsnivå.

Utover dette er målsettingen med forskningsprosjektet å bidra med kunnskap for å styrke fremtidig beredskap og respons innenfor et bredere samfunnssikkerhetsperspektiv.

Kontakter

Bilder

Illustrasjonsfoto pridemarkering 2019
Illustrasjonsfoto pridemarkering 2019
Last ned bilde

Et bedre liv for berørte av vold og traumer

NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress) fremskaffer forskningsbasert kunnskap som bidrar til at politikere, myndigheter og praksisfeltet tar gode beslutninger for å hjelpe berørte av vold og traumatisk stress. Senterets oppdragsgivere er primært Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Barne- og familiedepartementet samt Kunnskapsdepartementet. NKVTS er eid av NORCE (Norwegian Research Centre AS) som er et statlig forskningsinstitutt eid av fire norske universiteter.

Følg pressemeldinger fra NKVTS

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra NKVTS på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NKVTS

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye