Olav Thon Eiendomsselskap

Olav Thon Eiendomsselskap presenterer et godt resultat i 1. kvartal 2024

Del

Olav Thon Eiendomsselskap hadde en god utvikling i 1. kvartal og oppnådde et resultat før skattekostnad på 814 millioner kroner, en økning fra 234 millioner kroner i samme periode i fjor.

Som følge av leievekst ble verdien på Olav Thon Eiendomsselskaps eiendomsportefølje i 1. kvartal oppjustert med 63 millioner kroner, og renteutviklingen økte verdien på konsernets fastrenteavtaler med 233 millioner kroner.

Konsernets operative resultat, dvs. resultat før verdiendringer, skatter og valutaeffekter ble 562 millioner kroner, en nedgang fra 594 millioner kroner i 1. kvartal i fjor. Nedgangen fra fjor skyldes i sin helhet økte rentekostnader.

- Det er hyggelig igjen å kunne presentere et godt resultat også etter verdiendringer av eiendomsporteføljen, og resultatet i 1. kvartal er det høyeste kvartalsresultatet på nesten to år, sier konserndirektør for økonomi og finans Arne B. Sperre. 

Universitetsgata 22-24
Universitetsgata 22-24 Foto: Olav Thon Gruppen

Fortsatt omsetningsvekst på kjøpesentrene

Olav Thon Eiendomsselskap er Norges ledende kjøpesenteraktør med en solid markedsposisjon. Kjøpesenterporteføljen består av 60 hel- og deleide kjøpesentre i Norge og Sverige.

I porteføljen inngår blant annet Norges største kjøpesenter målt etter omsetning, Lagunen Storsenter i Bergen, og totalt 6 av landets 8 største kjøpesentre.

I 1. kvartal var butikkomsetningen 13,1 milliarder kroner, en økning på 5 % fra 1. kvartal i fjor.

Omsetningstallene på kjøpesentrene har vist en stabil vekst til tross for påskens plassering i 1. kvartal i år.

- Vi ser også at besøkstallene på kjøpesentrene øker videre i 2024, og til tross for at enkelte bransjer på kjøpesentrene viser en svak salgsutvikling, befester våre kjøpesentre seg som populære og attraktive møteplasser for varehandel, servering og opplevelser, sier Sperre.

Næringseiendommer

Eiendomssegmentet Næringseiendommer består av sentrale kontoreiendommer, logistikk-eiendommer og boliger for utleie, for det meste i Oslo-området. Næringseiendommer utgjør 25 % av konsernets samlede eiendomsverdier.

Investeringer og eiendomsprosjekter

I 1. kvartal var konsernets netto investeringer kun 183 millioner kroner, mot 1.428 i 1. kvartal 2023.

Det ble i 1. kvartal ikke gjennomført noen større eiendomskjøp, og investeringer i pågående prosjekter var lave. Konsernets rentebærende gjeld ble derfor nedbetalt med 500 millioner kroner.

Fremtidsutsikter

Økende geopolitisk usikkerhet, fortsatt høy inflasjon og kraftige renteøkninger bidrar til fortsatt usikkerhet om den økonomiske utviklingen både i Norge og globalt også i tiden fremover.

Konsernets solide markedsposisjon og sterke finansielle stilling forventes å bidra til gode operative resultater også i tiden fremover.

- Lav belåningsgrad og høy likviditetsreserve medfører at Olav Thon Eiendomsselskap er godt posisjonert for å kunne benytte interessante investeringsmuligheter i eiendomsmarkedet i tiden fremover, avslutter Arne B. Sperre.


Les hele rapporten her. 

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Olav Thon Eiendomsselskap ASA ble etablert i 1982, og aksjene ble notert på Oslo Børs i 1983.

Siden starten har selskapet vokst betydelig, og årlig leieinntektsnivå for selskapets eiendommer har økt fra opprinnelig 27 millioner kroner til 3.800 millioner kroner ved inngangen til 2024. Selskapets børsverdi har i samme periode økt fra 200 millioner kroner til 18,9 milliarder kroner

Fra tidlig på 1990-tallet har det viktigste satsingsområde vært kjøpesentereiendom, og Olav Thon Eiendomsselskap ASA er i dag Norges ledende kjøpesenteraktør og en betydelig aktør også i det svenske kjøpesentermarkedet.

Selskapet inngår i Olav Thon Gruppen, som er Norges største private eiendomsaktør og en av Norges største hotelloperatører (Thon Hotels). Olav Thon Gruppen eies av Olav Thon Stiftelsen.

Følg pressemeldinger fra Olav Thon Eiendomsselskap

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Olav Thon Eiendomsselskap på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Olav Thon Eiendomsselskap

Rapport for 4. kvartal og foreløpig årsresultat 202316.2.2024 07:30:00 CET | Pressemelding

4. kvartal 2023 Olav Thon Eiendomsselskap oppnådde et godt operativt resultat i 4. kvartal, men nedjusterte eiendomsverdier medførte et resultat før skattekostnad på -1.826 millioner kroner. I tråd med markedsutviklingen for næringseiendom ble verdien på Olav Thon Eiendomsselskaps eiendomsportefølje nedjustert med 1.922 millioner kroner i 4. kvartal, og renteutviklingen reduserte verdien på konsernets fastrenteavtaler med 309 millioner kroner. Konsernets operative resultat, dvs. resultat før verdiendringer, skatter og valutaeffekter ble 532 millioner kroner, en økning på 5 % fra samme periode i fjor.

Nedjusterte eiendomsverdier bidro til et bokført underskudd i 3. kvartal9.11.2023 07:30:00 CET | Pressemelding

I tråd med markedsutviklingen for næringseiendom ble verdien på Olav Thon Eiendomsselskaps eiendomsportefølje nedjustert med 1.308 millioner og i 3. kvartal ble konsernets resultat før skatter -763 millioner kroner. Resultatet før skatter, verdiendringer og valutaposter ble 541 millioner kroner, en økning fra 518 millioner kroner i 3. kvartal i fjor. - Olav Thon Eiendomsselskap hadde en vekst i leieinntektene på 17 % sammenliknet med 3. kvartal i fjor, og vi er stolte av å oppnå et operativt resultat høyere enn i fjor til tross for kraftige renteøkninger, sier konserndirektør for økonomi og finans, Arne B. Sperre.

Godt operativt resultat også i 2. kvartal for Olav Thon Eiendomsselskap11.8.2023 07:35:00 CEST | Pressemelding

Olav Thon Eiendomsselskap hadde også i 2. kvartal et godt operativt resultat, men resultatet før skatt ble redusert av renteøkninger og nedjusterte eiendomsverdier. Resultatet før skattekostnad utgjorde 173 millioner kroner etter at verdien på konsernets eiendomsportefølje og fastrenteavtaler ble nedjustert med 409 millioner kroner totalt sett. Resultatet før skatter, verdiendringer og valutaposter ble 592 millioner kroner, en nedgang fra 618 millioner kroner i 2. kvartal i fjor. - Olav Thon Eiendomsselskap hadde en høy vekst i leieinntektene sammenliknet med 2. kvartal i fjor, og vi er godt fornøyde med å oppnå et operativt resultat i nærheten av fjoråret selv med betydelige høyere markedsrenter, sier konserndirektør for økonomi og finans, Arne B. Sperre.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye