Olav Thon Eiendomsselskap

Nedjusterte eiendomsverdier bidro til et bokført underskudd i 3. kvartal

Del

I tråd med markedsutviklingen for næringseiendom ble verdien på Olav Thon Eiendomsselskaps eiendomsportefølje nedjustert med 1.308 millioner og i 3. kvartal ble konsernets resultat før skatter -763 millioner kroner.

Resultatet før skatter, verdiendringer og valutaposter ble 541 millioner kroner, en økning fra 518 millioner kroner i 3. kvartal i fjor.  

- Olav Thon Eiendomsselskap hadde en vekst i leieinntektene på 17 % sammenliknet med 3. kvartal i fjor, og vi er stolte av å oppnå et operativt resultat høyere enn i fjor til tross for kraftige renteøkninger, sier konserndirektør for økonomi og finans, Arne B. Sperre.

AMFI Steinkjer
AMFI Steinkjer

Les rapporten for tredje kvartal her.

Solid omsetningsvekst på kjøpesentrene

Olav Thon Eiendomsselskap er Norges ledende kjøpesenteraktør med en solid markedsposisjon. Kjøpesenterporteføljen består av 60 hel- og deleide kjøpesentre i Norge og Sverige.

I porteføljen inngår blant annet Norges største kjøpesenter målt etter omsetning, Lagunen Storsenter i Bergen, og totalt 6 av landets 9 største kjøpesentre.

I 3. kvartal var butikkomsetningen 14,9 milliarder kroner, en økning på 7 % fra samme kvartal i fjor.

- Omsetningstallene på kjøpesentrene har så langt i 2023 økt med rundt 7 % fra foregående år til tross for de kraftige renteøkningene fra Norges Bank. Vi ser også at besøkstallene på kjøpesentrene øker, og det er hyggelig å se at våre kjøpesentre nok en gang befester posisjonen som populære og attraktive møteplasser for varehandel, servering og opplevelser, sier Sperre.

Næringseiendommer

Eiendomssegmentet Næringseiendommer består av sentrale kontoreiendommer, logistikkeiendommer og boliger for utleie, for det meste i osloområdet. Næringseiendommer utgjør 27 % av konsernets samlede eiendomsverdier.

Investeringer og eiendomsprosjekter

I 3. kvartal var konsernets nettoinvesteringer 135 millioner kroner, en liten nedgang fra 150 millioner kroner i 3. kvartal 2022.

Hittil i 2023 var netto investeringer 1.830 millioner kroner, hvorav rundt 70 % dreier seg om kjøp av nye eiendommer.

Fremtidsutsikter

Økende geopolitisk usikkerhet, vedvarende høy inflasjon og kraftige renteøkninger bidrar til usikkerhet om den økonomiske utviklingen både i Norge og globalt også i tiden fremover.

Konsernets solide markedsposisjon og sterke finansielle stilling forventes å bidra til gode operative resultater også i tiden fremover.

- Lav belåningsgrad og høy likviditetsreserve gir Olav Thon Eiendomsselskap gode muligheter til å benytte interessante investeringsmuligheter i eiendomsmarkedet som vil oppstå i tiden fremover, avslutter Arne B. Sperre.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

AMFI Steinkjer
AMFI Steinkjer
Last ned bilde

Lenker

Om oss

Olav Thon Eiendomsselskap ASA ble etablert i 1982, og selskapets aksjer ble notert på Oslo Børs i 1983.

Siden starten har selskapet vokst betydelig, og årlig leieinntektsnivå for selskapets eiendommer har økt fra opprinnelig 27 millioner kroner til 3.270 millioner kroner ved inngangen til 2022. Selskapets børsverdi har i samme periode økt fra 200 millioner kroner til 20 milliarder kroner.

Fra tidlig på 1990-tallet har det viktigste satsingsområde vært kjøpesentereiendom, og Olav Thon Eiendomsselskap er i dag Norges ledende kjøpesenteraktør og en betydelig aktør også i det svenske kjøpesentermarkedet.

Selskapet inngår i Olav Thon Gruppen, som er Norges største private eiendomsaktør og en av Norges største hotelloperatører (Thon Hotels). Olav Thon Gruppen eies av Olav Thon Stiftelsen.

Følg pressemeldinger fra Olav Thon Eiendomsselskap

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Olav Thon Eiendomsselskap på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Olav Thon Eiendomsselskap

Olav Thon Eiendomsselskap presenterer et godt resultat i 1. kvartal 202415.5.2024 12:00:00 CEST | Pressemelding

Olav Thon Eiendomsselskap hadde en god utvikling i 1. kvartal og oppnådde et resultat før skattekostnad på 814 millioner kroner, en økning fra 234 millioner kroner i samme periode i fjor. Som følge av leievekst ble verdien på Olav Thon Eiendomsselskaps eiendomsportefølje i 1. kvartal oppjustert med 63 millioner kroner, og renteutviklingen økte verdien på konsernets fastrenteavtaler med 233 millioner kroner. Konsernets operative resultat, dvs. resultat før verdiendringer, skatter og valutaeffekter ble 562 millioner kroner, en nedgang fra 594 millioner kroner i 1. kvartal i fjor. Nedgangen fra fjor skyldes i sin helhet økte rentekostnader. - Det er hyggelig igjen å kunne presentere et godt resultat også etter verdiendringer av eiendomsporteføljen, og resultatet i 1. kvartal er det høyeste kvartalsresultatet på nesten to år, sier konserndirektør for økonomi og finans Arne B. Sperre.

Rapport for 4. kvartal og foreløpig årsresultat 202316.2.2024 07:30:00 CET | Pressemelding

4. kvartal 2023 Olav Thon Eiendomsselskap oppnådde et godt operativt resultat i 4. kvartal, men nedjusterte eiendomsverdier medførte et resultat før skattekostnad på -1.826 millioner kroner. I tråd med markedsutviklingen for næringseiendom ble verdien på Olav Thon Eiendomsselskaps eiendomsportefølje nedjustert med 1.922 millioner kroner i 4. kvartal, og renteutviklingen reduserte verdien på konsernets fastrenteavtaler med 309 millioner kroner. Konsernets operative resultat, dvs. resultat før verdiendringer, skatter og valutaeffekter ble 532 millioner kroner, en økning på 5 % fra samme periode i fjor.

Godt operativt resultat også i 2. kvartal for Olav Thon Eiendomsselskap11.8.2023 07:35:00 CEST | Pressemelding

Olav Thon Eiendomsselskap hadde også i 2. kvartal et godt operativt resultat, men resultatet før skatt ble redusert av renteøkninger og nedjusterte eiendomsverdier. Resultatet før skattekostnad utgjorde 173 millioner kroner etter at verdien på konsernets eiendomsportefølje og fastrenteavtaler ble nedjustert med 409 millioner kroner totalt sett. Resultatet før skatter, verdiendringer og valutaposter ble 592 millioner kroner, en nedgang fra 618 millioner kroner i 2. kvartal i fjor. - Olav Thon Eiendomsselskap hadde en høy vekst i leieinntektene sammenliknet med 2. kvartal i fjor, og vi er godt fornøyde med å oppnå et operativt resultat i nærheten av fjoråret selv med betydelige høyere markedsrenter, sier konserndirektør for økonomi og finans, Arne B. Sperre.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye