FN-sambandet

Denne uka i FN: Et kjempeskritt fremover for Palestina?

Del

DENNE UKA I FN: Hver mandag gir vi deg informasjon om ukas viktigste hendelser i FN.

FNs generalforsamling stemte – med overveldende flertall – for en resolusjon som fremmer Palestinas offisielle status i FN, og bare ni land, inkludert USA og Israel, stemte mot teksten som Norge var medforslagsstiller for. Selv om Palestina fortsatt er et stykke unna fullt medlemskap, er landet nå nærmere enn noensinne. Foto: UN Photo/Manuel Elías.
FNs generalforsamling stemte – med overveldende flertall – for en resolusjon som fremmer Palestinas offisielle status i FN, og bare ni land, inkludert USA og Israel, stemte mot teksten som Norge var medforslagsstiller for. Selv om Palestina fortsatt er et stykke unna fullt medlemskap, er landet nå nærmere enn noensinne. Foto: UN Photo/Manuel Elías.

Et kjempeskritt fremover for Palestina? FNs generalforsamling presser Sikkerhetsrådet til å vurdere fullverdig medlemskap

Norge var ikke bare ett av 143 land som sa «ja, takk» til at Palestina skal gis status som fullverdig FN-medlem, de var også medforslagsstiller til en viktig resolusjon som oppgraderer Palestinas status i mellomtiden.  Les saken på fn.no.

Fred og sikkerhet

null
Flere rystende brannangrep har tvunget UNRWA til midlertidig å stenge hovedkvarteret i Øst-Jerusalem. Generalkommissær Philippe Lazzarini sa at israelske innbyggere satte fyr på UNRWAs hovedkvarter to ganger torsdag kveld. UNRWA-personell og ansatte fra andre FN-organisasjoner befant seg inne på området på det aktuelle tidspunktet. — Vår direktør og andre ansatte måtte slukke brannen selv, siden det tok en stund før de israelske brannslukningsapparatene og politiet dukket opp, sa han. Dette var «den andre forferdelige hendelsen på mindre enn en uke», etter en lignende voldelig protest forrige tirsdag. Bildet viser drageflyging over Gaza i mars for å markere begynnelsen av Ramadan. Foto: UNRWA/Mohammed Hinnawi.

Uka fremover i Sikkerhetsrådet:

I mai har Mosambik presidentskapet i Sikkerhetsrådet. Månedens arbeidsprogram finner du her.

Mandag: Sikkerhetsrådet skal holde en åpen orientering og lukkede konsultasjoner om Jemen. Etter konsultasjonene vil et resolusjonsforslag fra Sveits om beskyttelse av humanitært personell, FN-personell og tilknyttet personell bli diskutert. Rådet vil også holde en uformell interaktiv dialog om aktivitetene til EUs marinestyrke i Middelhavet.

Tirsdag: Rådet vil motta den halvårlige orienteringen fra aktor Karim Asad Ahmad Khan ved Den internasjonale straffedomstolen (ICC) om ICCs Libya-relaterte aktiviteter. En orientering om den humanitære situasjonen i Ukraina, bedt om av Ecuador og Frankrike, er også planlagt.

Onsdag: Sikkerhetsrådet vil holde sin halvårlige debatt om Bosnia-Hercegovina, samt lukkede konsultasjoner om G5 Sahel-styrken, som opprinnelig ble etablert i 2017 av Burkina Faso, Tsjad, Mali, Mauritania og Niger.

Torsdag: Rådet vil holde en åpen orientering, etterfulgt av lukkede konsultasjoner, om Irak.

Ellers denne uken er det trolig at Sikkerhetsrådet vil følge nøye med på den forverrede sikkerhets- og humanitærsituasjonen i Sudan. Rådet vil også følge situasjonen i DR Kongo, etter bombingen av to leirer for internt fordrevne i nærheten av Goma i Nord-Kivu-provinsen den 3. mai – der minst 35 mennesker skal ha blitt drept. Avhengig av utviklingen kan det bli innkalt til møter om disse og andre saker denne uken. Det er også trolig at Rådet vil fortsette å forhandle om et resolusjonsutkast om krigen mellom Israel og Hamas, som ble lagt frem av Frankrike. Det er også ventet at Sikkerhetsrådet vil fortsette å diskutere hvordan de skal forholde seg til at mandatet til ekspertpanelet som bistår sanksjonskomiteen for Nord-Korea gikk ut 30. april. Ellers, vil forhandlingene trolig fortsette om et resolusjonsutkast om kontaktpunktet for strykning fra FNs sanksjonsregimeliste. Det er også ventet at Rådet vil forhandle om et resolusjonsforslag fra Russland om forebygging av et våpenkappløp i verdensrommet. Medlemmene vil sannsynligvis fortsette å diskutere et utkast til presidenterklæring om FNs kontor for Vest-Afrika og Sahel (UNOWAS).

Gaza: Vi må forhindre en storstilt offensiv i Rafah, understreker FN

FNs generalsekretær og FNs menneskerettighetssjef gjentok søndag at en storstilt israelsk offensiv i Rafah må forhindres for enhver pris, og advarte mot katastrofale konsekvenser i det tett befolkede området sør i Gaza. Les saken på UN News.

Gaza: FN oppfordrer til gjenåpning av nødhjelpslinjene mens flukten fra Rafah fortsetter. Les saken på UN News.

Uttalelse fra utenriksminister Eide om angrep på UNRWA

— Jeg er rystet over påtenning og angrep på UNRWAs hovedkvarter i Øst-Jerusalem, sa utenriksministeren i en uttalelse. Les saken på regjeringens sider.

UNRWA-ansatte «drar ingen steder» til tross for tvungen nedstenging av hovedkvarteret i Øst-Jerusalem

To brannstiftelser og økende protester tvang FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) til midlertidig å stenge sitt kontor i Øst-Jerusalem, men det livsviktige arbeidet vil fortsette mens krigen raser i Gaza og volden øker på Vestbredden. Les saken på UN News.

Jemen: FN og partnere lanserer hasteappell

Givere må fortsette å støtte den humanitære innsatsen for å hjelpe millioner i nød i Jemen. Les saken på UN News.

Sudan: En krise av episke dimensjoner

Det må komme inn mer nødhjelp til Sudan, hvis ikke står vi overfor en krise av episke dimensjoner. Det var budskapet fra Leger uten grenser, Flyktninghjelpen, Verdens matvareprogram (WFP), og UNICEF da de møtte utviklingsministeren i Nairobi 9. mai. Les saken på regjeringens sider.

Sudans humanitære koordinator ber om umiddelbar våpenhvile i Al Fasher for å beskytte sivile. Les saken på OCHAs sider.

Georgia: Nordisk-baltisk uttalelse om utviklingen

De nordisk-baltiske landene har gjennom mange år støttet opp om Georgias reformpolitikk og landets ambisjon om å knytte seg nærmere til europeisk og euroatlantisk samarbeid. Dette ønsket støttes av et klart flertall i det georgiske folk. Med tildelingen av status som kandidatland til EU fikk Georgia en historisk mulighet til å bli tettere integrert i den europeiske familien. Den seneste tidens utvikling, blant annet flere kontroversielle lovforslag, reiser imidlertid store spørsmål om den georgiske regjeringens kurs. Les saken på regjeringens sider.

Menneskerettigheter

null
FNs uavhengige menneskerettighetsekspert på Somalia, Isha Dyfan, avsluttet et offisielt besøk til Afrikas Horn med å understreke konsekvensene for sivilbefolkningen, særlig kvinner og barn, som fortsatt lider under de dødelige angrepene utført av Al-Shabaab-terrorister. Foto: UNOCHA/Yao Chen.

Somalia: «Konkrete tiltak» mot myndighetsrepresentanter som krenker borgernes rettigheter trengs

FNs uavhengige menneskerettighetsekspert på Somalia oppfordrer myndighetene til å trappe opp innsatsen for å løse landets komplekse og alvorlige sikkerhetsutfordringer. Les saken på UN News.

Algerie: Tidligere Guantánamo Bay-fange risikerer å bli utsatt for nye overgrep, advarer FN-eksperter. Les saken på OHCHRs sider.

FN-eksperter: Harvey Weinsteins opphevede voldtektsdom sender et urovekkende budskap til kvinner som har overlevd seksuell vold. Les saken på OHCHRs sider.

Rettighetssjef oppfordrer Russland til å avslutte aksjon mot journalister, som nå er fengslet i rekordmange tilfeller. Les saken på UN News.

Kontroll- og konstitusjonskomiteens innstilling om 25. juni-terroren. Les saken på NIMs sider.

FN-ekspert bekymret over voldelige aksjoner mot fredelige demonstrasjoner på amerikanske universiteter. Les saken på OHCHRs sider.

Høring - Norges Beijing +30 rapport

Kultur- og likestillingsdepartementet sender et første utkast på Norges Beijing +30 rapport med frist 28. mai 2024 på høring. es saken på regjeringens sider.

Arbeidsliv

null
Philadelphia-erklæringen, som fylte 80 år den 10. mai, slår fast at arbeidskraft ikke er en «vare» og fastsetter grunnleggende menneskelige og økonomiske rettigheter under prinsippet om at «fattigdom hvor som helst utgjør en fare for velstand overalt». Foto: ILO.

Hva er Philadelphia-erklæringen?

Den 10. mai fylte ILOs Philadelphia-erklæringen 80 år. FN-sambandet forklarer hva denne milepælen går ut på, og hvorfor erklæringen er like viktig for sosial rettferdighet i dag. Les saken på fn.no.

Håp i sikte i «verdens farligste yrke»

Skipsopphuggingen langs strendene i Sør-Asia har hatt den triste tittelen lenge. Neste år kommer en avtale som skal lette farene. Les saken på FriFagbevegelses sider.

Ukraina: LO-ledelsen måtte ned i bomberom: – Ikke hyggelig

En LO-delegasjon måtte i bomberom to ganger natt til onsdag under et russisk luftangrep. Les saken på FriFagbevegelses sider.

Over 2 millioner kroner til kommunale ungdomsfiskeprosjekter

I år får 24 kommuner støtte til å organisere sommerjobb på sjøen for ungdom. Les saken på regjeringens sider.

Arbeidsgruppe har ferdigstilt rapport om tvungen lønnsnemd

I mars 2023 ble en partssammensatt arbeidsgruppe satt sammen med mandatet for å undersøke ulike aspekter ved systemet med tvungen lønnsnemnd og eventuelt foreslå tiltak for å minske behovet for inngrep i arbeidskonflikter. Les saken på regjeringens sider.

Matsikkerhet

null
— Utrydde sult var det første bærekraftsmålet som gikk i feil retning, sa utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim. Det må bli det første som kommer på rett kjøl. Millioner av mennesker i Afrika vet ikke når eller hvorfra de vil få sitt neste måltid. Det skaper store negative ringvirkninger for menneskene som er direkte rammet, men også for samfunnet som helhet inkludert økonomien, la hun til. Foto: iStock Photo/Wilpunt.

Kampen mot sult: Norge støtter Afrikansk jordhelseinitiativ

Jordsmonnet i afrikanske land er overutnyttet, og lave avlinger bidrar til økende risiko for sultkatastrofer. Norge investerer 33 millioner kroner i forskning og kunnskapsdeling for å styrke en ambisiøs handlingsplan for å bedre jordhelse og med det også matsikkerheten i Afrika. Les saken på regjeringens sider.

Haiti: UNICEF og partnere øker innsatsen for å bekjempe underernæring blant barn midt i krisen

I mars 2024 ble rundt 30 000 barn under fem år undersøkt for underernæring, og 16 200 av dem fikk adekvat behandling for avmagring. Les saken på UNICEFs sider.

2026 blir Det internasjonale året for kvinnelige bønder!

Godkjent av FNs generalforsamling har året som mål å øke bevisstheten om den avgjørende rollen kvinnelige bønder spiller i matsystemer i landbrukssektoren. Les saken på FAOs sider.

FAOs matvareprisindeks gikk marginalt opp i april

Stigende internasjonale noteringer på kjøtt, korn og planteoljer oppveier fall i prisene på meieriprodukter og sukker. Les saken på FAOs sider.

2023 ble et norsk krafttak mot sult i verden

Norge økte bistanden til matsikkerhet med nesten 65 prosent i 2023, viser fersk bistandsstatistikk som Norad har publisert. — Det ble et krafttak mot sult, slik vi lovet i strategien, sa utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim. Les saken på regjeringens sider.

Helse

null
WHOs siste resultatrapport viser fremgang på flere viktige områder, blant annet sunnere befolkninger, universell helsedekning og beskyttelse mot helsekriser. Når det gjelder sunnere befolkninger, viser den nåværende utviklingen at målet om at én milliard flere mennesker skal kunne nyte bedre helse og velvære, sannsynligvis vil bli nådd innen 2025 – først og fremst takket være forbedringer i luftkvalitet og tilgang til vann, og gode sanitære forhold, samt hygienetiltak. Foto: OCHA/Bilal Al-Hammoud.

WHO: Resultatrapport for 2023 viser bemerkelsesverdige oppnåelser, oppfordrer til felles innsats for å nå bærekraftsmålene

Verdens helseorganisasjons (WHO) resultatrapport 2023, den mest omfattende noensinne, viser at viktige milepæler for folkehelsen er oppnådd, selv i en tid med større globale humanitære helsebehov som følge av konflikter, klimaendringer og sykdomsutbrudd. Les saken på WHOs sider.

Klima og miljø

null
Rekordstore nedbørsmengder knyttet til El Niño har forårsaket oversvømmelser uten sidestykke i den sørlige brasilianske delstaten Rio Grande do Sul, med et økende antall omkomne og tap av infrastruktur og økonomi. Det er ingen umiddelbar bedring i sikte. Foto: Flickr/Ricardo Stuckert/PR.

Brasil: UNHCR støtter responsen på de ødeleggende oversvømmelsene

Minst 107 mennesker har omkommet i massive oversvømmelser som har rammet mer enn 1,7 millioner mennesker i Rio Grande do Sul i Brasil. UNHCR anslår at det trengs 3,21 millioner dollar for å dekke de mest presserende behovene. Les saken på UNHCRs sider.

Afghanistan: FN-team rykker ut med nødhjelp etter flomkatastrofen. Les saken på UN News.

Zambia: FN lanserer tørkeappell

Zambia opplever den tørreste jordbrukssesongen på mer enn 40 år, noe som har ført til betydelige avlingstap, økt husdyrdød og forverret fattigdom. Over ni millioner mennesker i 84 av 117 distrikter er berørt, ifølge myndighetenes avlingsevalueringer. Appellen på 228 millioner dollar har som mål å hjelpe 4,6 millioner mennesker mellom mai og desember i år. Les saken på OCHAs sider.

Kommuniserer vi feil om klimaendringene? Her er fem måter vi kan bli bedre

Måten vi kommuniserer problemet på har ulik innvirkning på ulike målgrupper. Les saken på UNDPs sider.

UNHCR lanserer fond for å beskytte mennesker på flukt og andre fordrevne mot klimasjokk. Les saken på UNHCRs sider.

FAOs miljø- og klimaovervåkingsportal mottar Googlepris for gjennomslagskraft

Den brukervennlige Earth Map-plattformen bidrar til å visualisere, behandle og analysere omfattende miljø- og klimadata. Les saken på FAOs sider

Migrasjon

null
IOMs ferske rapport har som mål å knuse myter, gi kritisk innsikt og inspirere til meningsfull handling når det gjelder håndteringen av migrasjonsutfordringer- og muligheter. Foto: UNOCHA/Damilola Onafuwa.

Verdens migrasjonsrapport 2024 - 3 ting vi har lært

En fersk FN-rapport avslører store endringer i migrasjonsmønstre, blant annet et rekordhøyt antall fordrevne mennesker og en kraftig økning i migrantoverføringer hjem til familie og slektninger i opphavsland. Les saken på fn.no.

FN-sambandet gir ros

null
På tirsdag blir det reviderte nasjonalbudsjettet lagt frem. Utviklingsministeren har allerede sagt at de vil verne kjernebidrag til FN. Foto: UN Photo/Manuel Elías.

Nasjonalbudsjettet: FN-sambandet roser regjeringen for beskyttelse av kjernebidrag til FN

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim har sagt til TV2 at regjeringen vil skjerme kjernebidrag til FN. FN-sambandet roser regjeringen for dette, og vil informere om andre endringer i budsjettet etter kunngjøringen 14. mai. Les saken på TV2s sider.

Utvikling

null
Bærekraftsbiblioteket er en nettressurs for bibliotekarer og grunnskolelærere som ønsker å formidle litteratur til barn og unge med bærekraft som tema. Grafikk: FN-sambandet.

Lær å bruke Bærekraftsbiblioteket

I dette kurset blir du bedre kjent med Bærekraftsbiblioteket, en nettressurs for bibliotekarer og grunnskolelærere som ønsker å formidle litteratur til barn og unge med bærekraft som tema. Kurset, koordinert av Trøndelag fylkesbibliotek, har innhold produsert av FN-sambandet ved Mari Eggen Sager og Ida Berge, Norsk barnebokinstitutt ved Ayse Koca og Trøndelag fylkesbibliotek ved Malin Kvam. Les mer om kurset, og meld deg på her.

Merk deg! Kommende arrangementer

6.–24. mai: Den 96. sesjonen av FNs barnekomité, som skal gjennomgå rapportene fra Bhutan, Egypt, Estland, Georgia, Guatemala, Mali, Namibia og Paraguay om deres innsats for å etterleve barnekonvensjonen, samt Panamas innsats for å iverksette den valgfrie protokollen til barnekonvensjonen om salg av barn, barneprostitusjon og barnepornografi. Les mer her.

13.–17. mai: Den 33. sesjonen i FNs kommisjonen for kriminalitetsforebygging og strafferett. Les mer her.

14. mai: Toppmøtet «Summit on Clean Cooking in Africa», arrangert av statsminister Jonas Gahr Støre, Tanzanias president Samia Suluhu Hassan, direktøren for Det internasjonale energibyrået IEA Fatih Birol, og presidenten for Den afrikanske utviklingsbanken, Akinwumi A. Adesina. Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim deltar også. Les mer her.  

14. mai: Debatt om samehets: Hva skal vi gjøre? Bakgrunnen er regjeringens arbeid med en handlingsplan mot hets og diskriminering av samer. Les mer her.

14.–16. mai: FNs økonomiske og sosiale råds (ECOSOC) 2024 segment for operasjonelle aktiviteter for utvikling. Generalsekretæren vil holde en videohilsen. Les mer her.

15. mai: Lansering av Norges nye humanitære strategi. Utenriksminister Espen Barth Eide og utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim deltar. Les mer her.

15. mai: Digitalt ekspertgruppemøte om gjennomføringen av FNs tredje tiår for utryddelse av fattigdom, arrangert av FNs avdeling for økonomiske og sosiale saker (DESA). Møtet vil bli avholdt som en del av forberedelsene til den 79. sesjonen i FNs generalforsamling. Les mer her.

16. mai: Lansering av midtveis-rapporten for 2024 av «World Economic Situation and Prospects». Les mer her.

17. mai: FNs komité for palestinske rettigheter arrangerer minnediskusjonen «1948-2024: The Ongoing Palestinian Nakba». Les mer her.

Nøkkelord

Kontakter

Om oss

FN-sambandet jobber for økt kunnskap om FN og internasjonale spørsmål. Vi har seks distriktskontorer som dekker hele landet. Det finnes FN-samband i mer enn hundre land.

Følg pressemeldinger fra FN-sambandet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra FN-sambandet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra FN-sambandet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye