OBOS

Godt resultat i krevende tider

Del

Tydelig nedgang for boligutvikling i første kvartal til tross, OBOS´ øvrige virksomhetsområder leverer gode resultater. Det gir et resultat før skatt på 360 millioner kroner i første kvartal 2024, som er 18 millioner kroner lavere enn samme periode i fjor.

Konsernsjef i OBOS, Daniel Kjørberg Siraj.
Konsernsjef i OBOS, Daniel Kjørberg Siraj. Trygve Indrelid

Boligutviklingsdivisjonen fikk et resultat før skatt på -302 millioner kroner og trekker med det ned det totale resultat. På samme tid i fjor hadde Boligutvikling et resultat på -49 millioner kroner.

- Lønnsomheten i pågående og fullførte prosjekter er svekket som følge av økte finanskostnader og generelle kostnadsøkninger i prosjektene, som en konsekvens av lønns- og prisstigning. Det har også vært et lavere resultatuttak som følge av flere usolgte ferdigstilte boliger. Kombinert med få overleverte boliger gir dette et sterkt negativt resultat i 1. kvartal. På årsbasis forventer vi likevel et svakt positivt resultat fra virksomhetsområdet, sier konsernsjef i OBOS Daniel Kjørberg Siraj.

Gode resultater fra OBOS’ øvrige virksomhetsområder; Forvaltning og rådgivning, Næringseiendom, Aksjeinvesteringer og Bank og Eiendomsmegling, bidrar imidlertid til at OBOS-konsernets totale resultat går i pluss.

Lyspunkter også i boligutvikling

Siraj mener det er lyspunkter å spore innen Boligutvikling; OBOS hadde et boligsalg på 533 boliger i første kvartal, opp fra 430 i samme periode i fjor. Særlig OBOS Sverige, som produserer trehus, bidrar til å løfte boligsalget.

OBOS startet bygging av 309 boliger i første kvartal og hadde totalt 5 221 boliger under bygging ved utgangen av kvartalet, hvorav 61 prosent er solgt. Det er ned fra 7 402 boliger med en salgsgrad på 67 prosent ved utgangen av første kvartal i fjor.

- Den lavere salgsgraden gjenspeiler at vi har byggestartet flere prosjekter på lave forhåndssalgsnivåer for å kunne opprettholde evnen til å tilby medlemmene boliger de kommende årene. Vi er fortsatt den aktøren som bygger klart mest i Norge, sier Siraj.

Løftes av øvrige virksomheter

I en krevende tid for boligbygging trekker Siraj frem viktigheten av at OBOS har en diversifisert virksomhet som gir flere ben å stå på.

Virksomhetsområdet Forvaltning og rådgivning fikk et resultat før skatt på 57 millioner kroner (37 millioner kroner) og kan vise til et økt antall forvaltningsavtaler og en effektivisert drift som påvirket resultatet positivt.

Innenfor Næringseiendom har økt utleiegrad og indeksregulering av leieinntekter bidratt til økte driftsinntekter i kvartalet. Næringseiendom leverte et resultat før skatt på 384 millioner kroner, en oppgang på 146 millioner kroner fra samme periode i fjor.

OBOS’ aksjeinvesteringer bidro med et resultat før skatt på 62 millioner kroner (41 millioner kroner) i kvartalet som gikk.

OBOS-banken leverte et resultat før skatt på 156 millioner kroner, opp fra 94 millioner kroner året før.

- Det er også gledelig å se at kundetilstrømmingen til banken er sterkt stigende, og at vi fortsatt er blant landets beste dagligbanker med konkurransedyktige betingelser både på lån og innskudd. God lønnsomhet for banken gir oss muligheten til å fortsette veksten i utlån til boligkjøpere og boligselskaper fremover, og banken har nylig også besluttet å senke utlånsrentene, sier Siraj.

Ser gradvis bedring

Stemningen blant husholdningene har bedret seg noe den siste tiden og flere tror på økte boligpriser framover.

- Dette kombinert med utsikter til rentekutt på litt lengre sikt, bedring i kjøpekraften, god jobbtrygghet og for lav boligbygging i forhold til folketilveksten, taler for at boligprisene og boligbyggingen sannsynligvis vil øke framover. Like fullt tror vi markedet for salg og bygging av nye boliger vil være krevende et stykke inn i 2025, sier Siraj.

Nøkkelord

Kontakter

Dokumenter

Om OBOS

OBOS BBL er en medlemsorganisasjon med over 500 000 medlemmer. Siden 1929 har vi skaffet våre medlemmer bolig, samt forvaltet disse på en trygg måte.

Følg pressemeldinger fra OBOS

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra OBOS på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra OBOS

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye