SpekterSpekter

Spekter og NBBL med ny rapport: Forsinket boligbygging i Oslo koster samfunnet 23 milliarder kroner

Del

Ett års permanent forsinkelse i boligbyggingen i Oslo koster samfunnet 23 milliarder kroner. Kostnadene rammer både arbeidsgivere, arbeidstakere, utbyggere og boligkjøpere. Det viser beregninger Samfunnsøkonomisk Analyse har gjort for Spekter og NBBL.

Kommunalminister Erling Sande, direktør for samfunnspolitikk i Spekter Odd Erik Stende, byrådsleder i Bergen Christine Meyer og administrerende direktør i NBBL Bård Folke Fredriksen deltok på frokostmøtet i morges der rapporten ble lagt frem.
Kommunalminister Erling Sande, direktør for samfunnspolitikk i Spekter Odd Erik Stende, byrådsleder i Bergen Christine Meyer og administrerende direktør i NBBL Bård Folke Fredriksen deltok på frokostmøtet i morges der rapporten ble lagt frem.

I flere år fremover blir det trolig boligtilbudskrise i flere sentrale bo- og arbeidsmarkedsregioner. Det skjer i stor grad fordi kommunene ikke raskt nok regulerer tomter, slik at det er mulig å bygge boliger til priser flere husholdninger har råd til.

Den forsinkede boligbyggingen påfører samfunnet store ekstra kostnader. Det viser en ny rapport Samfunnsøkonomisk Analyse har laget på oppdrag fra Arbeidsgiverforeningen Spekter og Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL). Rapporten viser også til tilsvarende konsekvenser for Bergen, Stavanger og Tromsø.

Les hele rapporten her

– Dagens boligpolitikk svekker arbeidslinjen og påfører samfunnet milliarder i kostnader. Nå må staten sikre økt boligbygging og stille strengere krav til kommunene, sier Odd Erik Stende, direktør for samfunnspolitikk i Spekter.

– Kommunene må pålegges eller premieres for å regulere nok tomter, slik at flere kan bygge og bo tett på jobben. Det er et paradoks at staten i stedet bruker milliarder på tog og vei slik at folk kan pendle langt, sier Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i NBBL.

Kommunale forsinkelser koster samfunnet milliarder

Beregningene fra Samfunnsøkonomisk Analyse viser at ett års permanent forsinkelse i boligbyggingen i Oslo gir store merkostnader for både arbeidsgivere, arbeidstakere, utbyggere og boligkjøper. Beregningene tar også for et velferdstap for husholdningene.

– Folk har ønsker om å flytte, og landet trenger mobil arbeidskraft. Derfor er det store kostnader for landet om det blir forsinkelser i byggingen. Vi har anslått kostnadene til 1.2 milliarder per år om det blir ett års forsinkelser i Oslo. Hvis forsinkelsene er permanente, er kostnadene 23 milliarder, sier forskningssjef Erling Røed Larsen.

Kostnadene fordeles på en rekke parter:

  • Det blir økte kostnader for utbyggerne når tomten deres står ubrukt, økt pendling for arbeidstakere som bruker tid på reise i stedet for jobb eller fritid, tapte produktivitetsgevinster som følge av at arbeidsgivere og arbeidstakere ikke samlokaliseres og et velferdstap for husholdningene fordi de ikke får ta del i tjenestene på stedet de ønsker å bo.
  • Forsinkelsene innebærer en ekstra kostnad for utbygger på 170 000 kr pr bolig pr år. Det vil få konsekvenser for boligprisene.
  • Samfunnsoppgaver blir ikke løst. Rapporten dokumenterer at mangel på boliger skaper betydelig arbeidskrafts- og kompetansemangel, med Oslo som eksempel.
  • Mangel på rett arbeidskraft har negative konsekvenser for virksomhetenes evne til å øke produktiviteten.
  • Regnestykket inkluderer ikke absolutt alle kostnader. For eksempel er ikke det offentliges kostnader til vei- og jernbaneinfrastruktur for økt pendling inkludert.

Kommunene må premieres – eller styres

Spekter og NBBL mener kommunene må premieres for eller pålegges å regulere nok tomter, slik at flere kan bygge og bo tett på jobben, og få ivaretatt både jobb og familieliv på en bedre måte. Det vil også dempe behovet for å bygge ny transportinfrastruktur rundt de store byene.

– I Nasjonal transportplan har regjeringen varslet at arealbruk skal integreres bedre i byvekstavtalene. Nå må avtalene i tillegg stille krav om hvor mange boliger som skal bygges i kollektivknutepunktene. Det bør bli en forutsetning for å få statlig finansiering av større infrastrukturinvesteringer i bane og vei, sier Bård Folke Fredriksen.

– Kommunene må effektivisere planprosessene slik at det er mulig å bygge vesentlig flere boliger i pressområder. I tillegg må kommunene tilrettelegge for boliger med lavere inngangsbillett, slik at boligmarkedet skaper gode samfunnsøkonomiske effekter, sier Odd Erik Stende.

I tillegg mener Spekter og NBBL at kommunene må være pådrivere i rollen som planlegger og samfunnsutvikler heller enn å vente på private planinitiativ. Kommunene må også pålegges å ha en reserve av ferdig regulerte boligtomter som tar høyde for kommunenes egne vekstambisjoner.

Boligpolitikken er avgjørende for arbeidsmarkedspolitikken

– Arbeidskraftmangel er en av Norges største utfordringer i årene som kommer. Dagens boligpolitikk klarer ikke å levere nok kompetanse til arbeidsmarkedet. Boligforsyningen koster for mye for folk og samfunnet. Resultatet er at boligpolitikken bidrar til å svekke arbeidslinja, sier Odd Erik Stende.

– Vi må sikre at boligmarkedet og arbeidsmarkedet forsterker hverandre, slik at vi som samfunn kan løse flere viktige fellesoppgaver. Skal vi få til det, trenger vi både en mer aktiv statlig boligpolitikk i Norge, og vi må ha kommunene med på laget når vi skal bygge boligene vi trenger, sier Bård Folke Fredriksen.

Kontakt

Spekter: Odd Erik Stende, direktør for samfunnspolitikk. Tlf. 932 11 874
NBBL: Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør. Tlf. 415 04 162
Samfunnsøkonomisk Analyse: Erling Røed Larsen, forskningssjef. Tlf. 480 92 263

Kontakter

Bilder

Bård Folke Fredriksen
Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i NBBL.
Last ned bilde
Odd-Erik Stende
Odd Erik Stende, direktør for samfunnspolitikk i Spekter
Last ned bilde
Kommunalminister Erling Sande, direktør for samfunnspolitikk i Spekter Odd Erik Stende, byrådsleder i Bergen Christine Meyer og administrerende direktør i NBBL Bård Folke Fredriksen deltok på frokostmøtet i morges der rapporten ble lagt frem.
Kommunalminister Erling Sande, direktør for samfunnspolitikk i Spekter Odd Erik Stende, byrådsleder i Bergen Christine Meyer og administrerende direktør i NBBL Bård Folke Fredriksen deltok på frokostmøtet i morges der rapporten ble lagt frem.
Last ned bilde

Følg pressemeldinger fra Spekter

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Spekter på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Spekter

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye