Sex og Politikk

Skal fremme global fremgang for seksuell og reproduktiv helse for kvinner og jenter.

Del

Internasjonale parlamentarikere samles i Norge for å fremme global fremgang på seksuell og reproduktiv helse for kvinner og jenter.

Adobe

Denne pressemeldingen er sendt ut på vegne av UNFPA i forbindelse med IPCI 2024 i Oslo.

Oslo, 10. april 2024: Over 170 parlamentarikere fra mer enn 110 land samles denne uka i Oslo til en global konferanse med fokus på hvordan de kan fremme seksuell og reproduktiv helse og rettigheter for alle personer i verden, med spesielt søkelys på kvinner og jenter.

Konferansen markerer 30-årsjubileet for Den internasjonale konferansen for befolkning og utvikling (ICPD) i Kairo – en betydningsfull hendelse for menneskerettigheter og likestilling, da 179 regjeringer forpliktet seg til å plassere seksuell og reproduktiv helse og rettigheter i sentrum når det kommer til bærekraftig utvikling.

Den åttende internasjonale parlamentarikerkonferansen om implementering av ICPD-handlingsprogrammet (IPCI), som finner sted fra 10. til 12. april 2024, arrangeres i Oslo for første gang som en anerkjennelse av Norges vitale globale lederskap for å styrke kvinner og jenters stilling i verden. I tillegg til parlamentarikere vil konferansen inkludere ministre – inkludert de norske ministrene for utvikling og likestilling – FN-eksperter, akademia, sivilsamfunnsledere og andre interessenter.

Deltakerne vil gjennomgå fremgang og måter å opprettholde ICPD-handlingsplanen, som trådte i kraft i 1994, på. Parlamentarikere er viktige talsmenn for saken, og har spilt en avgjørende rolle i å vedta lover og mobilisere budsjetter, både innenlands og utenlands, som garanterer tilgang til seksuell og reproduktiv helsehjelp for de som trenger det mest. Med deres støtte har den globale mødredødeligheten i løpet av de siste 30 årene gått ned med en tredjedel, antall kvinner som bruker moderne prevensjon har doblet seg, og ungdomsfødsler har falt med en tredjedel.

Fremgang avhenger imidlertid av å finne innovative finansieringsløsninger, at giverland oppfyller sine bistandsforpliktelser og at utviklingsland prioriterer seksuell og reproduktiv helse og rettigheter i sin innenrikspolitikk. Parlamentarikere spiller en avgjørende rolle i å frembringe politisk ledelse for å få dette til å skje. Mellom 2022 og 2030 vil det å bruke ytterligere 79 milliarder dollar på å få slutt på det udekkede behovet for familieplanlegging og få slutt på forebyggbare mødredødsfall avverge 400 millioner uplanlagte graviditeter, redde 1 million kvinners liv og generere 660 milliarder dollar i økonomiske fordeler.

I tillegg til finansiering vil konferansen fokusere på hvordan land kan håndtere økende angst for befolkningsdynamikk i en verden med 8 milliarder mennesker – og hvordan man kan utnytte de fulle fordelene med teknologi, samtidig som man minimerer potensiell skade på kvinner, jenter og sårbare grupper.

Konferansen i 2024 arrangeres av Stortingets SRHR-nettverk og Den globale parlamentarikeralliansen for helse, rettigheter og utvikling – et initiativ fra Det europeiske parlamentarikerforumet for seksuelle og reproduktive rettigheter (EPF). EPF og UNFPA er medarrangører av konferansen.

Sitater:

«Vi har oppnådd mye de siste 30 årene. Færre kvinner dør under fødsel, færre barn blir tvunget inn i ekteskap og langt flere kvinner bruker etter eget valg moderne prevensjonsmetoder enn noen gang før. Vi har også sikret lover mot vold i hjemmet i mer enn 160 land,» sier UNFPAs administrerende direktør Dr. Natalia Kanem.
«Parlamentarikere over hele verden har vært avgjørende for disse prestasjonene, og har snakket opp for de ofte ikke blir hørt, og vedtatt lovverk for å beskytte kvinner og jenter hjemme og i utlandet.»

«Menneskesentrert utvikling har muliggjort mange resultater som nå står i fare for å bli reversert. I dag trues fremskritt av flere kriser som reverserer rettighetene og valgene tilgjengelig for kvinner og jenter rundt om i verden. Covid-19-pandemien, sammen med den økende polariseringen av seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), er viktige faktorer som bidrar til utfordringene vi står overfor. Å diskutere ressursmobilisering og skape et tilretteleggende miljø for SRHR-relaterte spørsmål innenfor fellesskapet av parlamentarikere er derfor avgjørende for å bevare resultater som har blitt arbeidet frem og realisere visjonen til ICPD-agendaen,» sier EPF-president Petra Bayr.

«Jeg gleder meg veldig til å ønske parlamentarikere fra hele verden velkommen for å diskutere disse svært viktige spørsmålene i en tid hvor seksuelle og reproduktive rettigheter er under press i mange deler av verden,» sier styreleder for Stortingets SRHR-nettverk Åse Kristin Ask Bakke, som håper konferansen vil gi inspirasjon til de som deltar til å fortsette å jobbe for økt tilgang til seksuelle og reproduktive rettigheter for alle, også spesielt utsatte grupper som ungdom og minoriteter.

Mediekontakt i UNFPA: Eddie Wright, ewright@unfpa.org +1 917 831 2074

 Om UNFPA:

UNFPA er FNs organ for seksuell og reproduktiv helse. UNFPAs oppdrag er å frembringe en verden hvor hver graviditet er ønsket, hver fødsel er trygg og hver unge persons potensiale blir oppfylt. UNFPA krever realisering av reproduktive rettigheter for alle og støtter tilgang til et bredt spekter av seksuelle og reproduktive helsetjenester, inkludert frivillig familieplanlegging, helsehjelp av høy kvalitet for mødre og helhetlig seksualundervisning.

Vi minner om pressekonferansen:

174 parlamentarikere er samlet i Oslo for å diskutere hvordan man kan få fremgang på et av de mest kontroversielle områdene innen internasjonal utvikling. Modige politikere fra hele verden deler sine erfaringer med å kjempe for retten til trygg abort og anti-homolovgivning.

Når: Onsdag 10 april 2024, klokken 10:45

Hvor: Radisson BLU Scandinavia, Oslo

Hvem:

UNFPA-direktør, Dr. Natalia Kanem

Utviklingsminister, Anne Beathe Tvinnereim

Leder av SRHR-nettverket for parlamentarikere og vertskap for konferansen, Åse Kristin Ask Bakke

President for det Europeiske parlamentariskerforumet for seksuelle og reproduktive rettigheter, Petra Bayr.

To parlamentarikere som deltar på konferansen blir også med på pressekonferansen.

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Sex og Politikk er en ideell og partipolitisk uavhengig medlemsorganisasjon som jobber for å styrke og informere om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, både i Norge og internasjonalt.

Sex og Politikk er det norske medlemmet i International Planned Parenthood Federation (IPPF) som er den største organisasjonen for SRHR internasjonalt, med nasjonale organisasjoner i mer enn 120 land i tillegg til Norge.

Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) handler blant annet om å kunne bestemme om og når man vil ha barn, om å få informasjon om og tilgang på sikker, moderne og billig prevensjon, om rett til trygg og lovlig abort og om rett og mulighet til å praktisere sin seksuelle orientering og kjønnsidentitet uten straffeforfølgelse eller fordømmelse.

Følg pressemeldinger fra Sex og Politikk

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Sex og Politikk på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Sex og Politikk

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye