Spekter

Ny befolkningsundersøkelse: Helse er viktigste politiske sak

Del

Helse er den viktigste politiske saken akkurat nå, viser en ny befolkningsundersøkelse Arbeidsgiverforeningen Spekter har fått gjennomført. Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten mener politikerne må være ærlige på hva som er utfordringene fremover.

Anne-Kari Bratten
Administrerende direktør Anne-Kari Bratten på Spekters sykehuskonferanse i dag. Foto: Thomas T. Kleiven

I undersøkelsen svarer 17 prosent at helse (helsevesen og sykehus) er den enkeltsaken som bør prioriteres av politikerne. 11 prosent svarer sosiale forskjeller, mens ti prosent svarer klima og miljø. Undersøkelsen, som er gjennomført av Opinion på oppdrag fra Spekter, viser også at to av tre mener kvaliteten på norske sykehus er ganske god eller svært god. Deler av undersøkelsen ble presentert på Spekters sykehuskonferanse i dag.

– Norge har et sykehustilbud i verdensklasse. Flere pasienter behandles, dødeligheten går ned og vi kurerer stadig flere sykdommer. Jeg er glad for at en så stor andel av befolkningen er fornøyd med kvaliteten på sykehusene våre, sier Anne-Kari Bratten.

– Samtidig ser vi et økende sprik mellom forventningene til helsetjenestene og det sykehusene faktisk vil klare å levere i årene som kommer. Her må politikerne bidra til realitetsorientering og være ærlige på hvilke utfordringer vi vil møte fremover.

Helseledere opplever mindre handlingsrom for omstilling

Økte forventninger, den demografiske utviklingen og bemanningsutfordringer skaper omstillingsbehov framover. Ledere i helseforetakene opplever å ha mindre handlingsrom for omstilling enn ledere i andre virksomheter Spekter organiserer. Det viser en topplederundersøkelse Spekter gjennomførte blant medlemsvirksomhetene i fjor høst.

Spekter organiserer en rekke virksomheter innen samferdsel, kultur og det offentlige virkemiddelapparatet, i tillegg til de offentlige sykehusene og de regionale helseforetakene. I topplederundersøkelsen sier åtte av ti ledere i helseforetakene at kompetansemangel er et betydelig problem allerede i dag, mot seks av ti i de andre sektorene.

– Mangelen på arbeidskraft er en av de viktigste årsakene til at vi må omstille. Da må vi våge å ta de store diskusjonene, sa Bratten.

– Det er dessverre slik at rapporter med krevende budskap har en tendens til å bli lagt i en skuff. Noen NOU-er er knapt ute av trykkeriet før de faglige rådene er parkert, og utredningen politisert. Her har politikerne våre noe å gå på.

Mange er villige til å reise for bedre behandling

Befolkningsundersøkelsen viser ikke uventet at mange er opptatt av å bevare sine lokale sykehus. Det svarer fire av fem i undersøkelsen. Likevel sier nesten to av tre at de er villige til å reise til en annen del av landet dersom de får sykehusbehandling raskere eller av bedre kvalitet.

– Det er ikke vanskelig å forstå at mange kjenner på trygghet når de har et sykehus i nærheten med kompetent personale. Men dette viser også at det bør være mulig å ta en åpen diskusjon om innretningen på sykehusstrukturen, sier Bratten.

Utredning av sykehusstrukturen var et av forslagene fra Helsepersonellkommisjonen, som leverte sin rapport i fjor vår.

– Norge har et godt utgangspunkt for å finne politisk enighet om hvordan utfordringene i helsesektoren bør møtes. Det er bred tverrpolitisk oppslutning om at Norge skal ha en offentlig styrt og finansiert helsetjeneste, og vi har en lang tradisjon for å finne løsninger gjennom brede politiske forlik. Nå trenger vi det mer enn noen gang, sier Bratten.

Kontakter

Bilder

Anne-Kari Bratten
Administrerende direktør Anne-Kari Bratten på Spekters sykehuskonferanse i dag.
Last ned bilde

Følg pressemeldinger fra Spekter

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Spekter på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Spekter

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye