FN-sambandet

Denne uka i FN: Flydropp til Gaza – derfor er det kontroversielt med leveranser fra luften

Del

DENNE UKA I FN: Hver mandag gir vi deg informasjon om ukas viktigste hendelser i FN.

De siste ukene har flere land levert livreddende mathjelp til Gaza fra luften. Dette bildet ble tatt 27. februar 2024. Foto: UNRWA/Mohammed Hinnawi.
De siste ukene har flere land levert livreddende mathjelp til Gaza fra luften. Dette bildet ble tatt 27. februar 2024. Foto: UNRWA/Mohammed Hinnawi.

Flydropp til Gaza: Derfor er det kontroversielt med leveranser fra luften

Situasjonen i Gaza går fra vondt til det utenkelige. Barn dør av sult, og mange hundretusener av familier lever med for lite mat og rent vann. De siste ukene har flere land sluppet tusenvis av nødhjelpspakker fra luften. FN-sambandet forklarer hvorfor dette har skapt stor debatt. Les saken på fn.no.

Fred og sikkerhet

null
I mars er det tretten år siden konflikten i Syria startet, som har ført til systematiske grusomheter og store lidelser for sivilbefolkningen. Ifølge FNs anslag vil 16,7 millioner mennesker, tilsvarende 70 prosent av hele befolkningen, trenge humanitær hjelp i 2024. Omtrent halvparten av befolkningen er fortsatt på flukt i eller utenfor Syria. Foto: OCHA/Ahmed Alito.

Uka fremover i Sikkerhetsrådet:

I mars har Japan presidentskapet i Sikkerhetsrådet. Månedens arbeidsprogram finner du her.

Mandag: Sikkerhetsrådet vil holde en åpen debatt om Rådets arbeidsmetoder. Sikkerhetsrådet holder også en orientering om situasjonen i Midtøsten, inkludert Palestina, grunnet rapporten fra besøket til FNs spesialrepresentant for seksualisert vold i Israel og på Vestbredden.

Tirsdag: Sikkerhetsrådet vil holde sitt årlige møte om styrking av samarbeidet mellom EU og FN.

Onsdag: Rådet skal, etter planen, debattere konfliktforebygging og hvordan man kan styrke rollen til alle aktører, inkludert kvinner og ungdom.

Torsdag: Sikkerhetsrådet vil stemme over to resolusjonsutkast: ett som forlenger mandatet til FN-oppdraget i Sør-Sudan (UNMISS) og ett som forlenger FN-oppdraget i Afghanistan (UNAMA). Rådet vil også orienteres om Jemen

Fredag: Rådet vil holde en orientering om Ukraina. Ukraina, støttet av Slovenia, har bedt om møtet for å diskutere Russlands beslutning om å holde presidentvalg i de russiskkontrollerte regionene Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizhzhia i Ukraina mellom 15. og 17. mars.

Denne uken er det ventet at Rådet vil fortsette å forhandle om et utkast til en resolusjon om krigen mellom Israel og Hamas som USA har lagt frem. Det er også sannsynlig at medlemmene vil fortsette å forhandle om et utkast til en presidententerklæring om Vest-Afrika og Sahel. Rådets medlemmer forventes å fortsette å følge nøye med på utviklingen i Haiti, der volden har eskalert kraftig siden 29. februar, da kriminelle gjenger i hovedstaden Port-au-Prince iverksatte koordinerte angrep mot politistasjoner, fengsler, viktig infrastruktur og sivile steder i byen.

Uttalelse fra utenriksminister Espen Barth Eide om UNRWA

— Situasjonen i Gaza er desperat. UNRWA er livlinen for Gazas innbyggere, og avgjørende for palestinske flyktninger i hele Midtøsten, sa utenriksministeren. Han oppfordrer givere til å fortsette støtten til FN-organisasjonen. Les saken på regjeringens sider.

Gaza-krisen: De siste tallene og FNs respons. Les saken på fn.no.

Gaza: «Tydelig og overbevisende informasjon» som viser at gisler holdt av Hamas trolig ble utsatt for seksuell vold, sier FNs spesialrepresentant. Les saken på UN News.

Regjeringen fraråder handel og næringsvirksomhet med israelske bosettinger. Les saken på regjeringens sider.

Syria: FN-sjefen oppfordrer til en «ekte og troverdig» politisk løsning på trettenårsdagen for konflikten. Les saken på UN News.

Sudan: Sikkerhetsrådet krever en umiddelbar stans i kamphandlingene. Les saken på UN News.

Ukraina: Sikkerhetsrådet slår alarm om angrep på sivile. Les saken på UN News.

Menneskerettigheter

null
Denne uken begynner den 68. sesjonen av FNs kvinnekommisjon (CSW), som i år handler om å investere i kvinner. Det haster med å få fortgang i arbeidet: De siste tallene viser at 10,3 prosent av verdens kvinner lever i ekstrem fattigdom, og de er fattigere sammenlignet med menn. Fremgangen i arbeidet med å utrydde fattigdom må være 26 ganger raskere for å nå bærekraftsmålene innen 2030. Foto: UN Photo/Amanda Voisard.

Din guide til FNs kvinnekommisjon – CSW68

UN Women gir deg alt du trenger å vite om FNs største globale samling om likestilling og styrking av kvinners og jenters rettigheter. Les saken på UN Womens sider.

Ti positive kvinnedagsnyheter

Den 8. mars hvert år markeres kvinnedagen rundt om i verden for å minne om den pågående kampen for likestilling, men også for å feire hvor langt vi har kommet. Vi tok et øyeblikk for å anerkjenne ti betydelige skritt i retning likestilling og rettferdighet for kvinner i 2024. Les saken på fn.no.

Fem grep for å styrke kvinners økonomiske selvstendighet. Les saken på UN News.

Kvinnelige parlamentsmedlemmer: Noen fremskritt, men fremtredende personer går av

Ifølge den siste rapporten om kvinner i parlamenter 2023 fra Den interparlamentariske union (IPU), har den globale andelen kvinnelige parlamentsmedlemmer økt til 26,9 prosent, basert på valg og utnevnelser som fant sted i 2023. Veksten går imidlertid saktere enn i de foregående årene – ved valgene i 2021 og 2020 økte andelen kvinnelige parlamentsmedlemmer med 0,6 prosentpoeng. Les saken på IPUs sider.

Avtale for Nord-Fosen siida

Nord-Fosen siida, Roan Vind DA og staten har gjort det kjent at de har inngått en avtale som skal sikre grunnlaget for fortsatt reindrift for siidaen. — Med avtale både for Sør-Fosen sijte og Nord-Fosen siida er det grunn til å mene at menneskerettsbruddet er bragt til opphør, og at avtalen legger et grunnlag for at menneskerettsbruddet kan repareres, sa sametingspresident Silje K. Muotka. Det er derfor avgjørende at staten raskt sikrer det nødvendige tilleggsarealet for begge sijtene, understreket hun. Les saken på Sametingets sider.

FNs konvensjon om personer med nedsatt funksjonsevne: Regjeringen ønsker innspill til inkorporering av CRPD i norsk lov. Les saken på regjeringens sider.

Arbeidsliv

null
Globalt har man sett en økende bevissthet rundt vold og trakassering på skip, inkludert seksuell trakassering, mobbing og seksuelle overgrep, som forsterker de allerede utfordrende arbeidsforholdene. Foto: ILO/M. Crozet.

ILO og IMO anbefaler nye tiltak mot vold, trakassering og seksuelle overgrep om bord på skip

Organisasjonenes anbefalinger omfatter blant annet endringer i sjøfartskonvensjonen, et nytt obligatorisk IMO-kurs for sjøfolk og en felles internasjonal IMO/ILO-kampanje. Les saken på ILOs sider.

LO vil la flere forfulgte fagforeningsfolk få beskyttelse i Norge

Status i dag er at få, om noen, fagforeningsledere og menneskerettighetsforkjempere blir plukket ut som kvoteflyktninger. Det er også svært vanskelig å komme seg hit på egen hånd. Les saken på Fri Fagbevelgelses sider.

Arbeidslivsnytt – februar 2024

Vi gir deg det siste fra Pakistan, som var det første landet i verden til å bli med i ILOs sosial rettferdighets-koalisjon. Du får også de ferskeste rapportene, oversikten over land som ratifiserte ILO-konvensjoner denne måneden, nye anbefalinger og retningslinjer, samt litt om hva ILO satset på rundt om i verden i februar. Les saken på fn.no.

ILO og Qatar undertegner nytt fireårsprogram for å fremme arbeidslivsreformer. Les saken på ILOs sider.

Utenriksministeren fikk 1 100 underskrifter fra næringslivet om krigen i Gaza. Les saken på regjeringens sider.

Matsikkerhet

null
— For 20 år siden var Darfur verdens største sultkrise, og verden jobbet sammen for å finne løsninger, sa WFP-sjefen. Men i dag er folket i Sudan glemt. Millioner av liv og freden og stabiliteten i en hel region står på spill, advarte hun. Foto: Unsplash/Abdulaziz Mohammed.

Sudan: Krigen risikerer å utløse verdens største sultkatastrofe, advarer WFP-sjefen

Krigen i Sudan har ødelagt millioner av liv og skapt verdens største flyktningkrise. Nå risikerer denne katastrofen også å bli verdens største sultkatastrofe, med mindre kamphandlingene opphører, advarer Cindy McCain, administrerende direktør for Verdens matvareprogram (WFP). Les saken på WFPs sider.

Barn i Gaza lider av akutt underernæring

Underernæring – som fører til uopprettelig avmagring hos små barn – var aldri en så stor trussel i Gaza som den er nå. Dette er fordi enklaven i stor grad var selvforsynt med fisk og annen matproduksjon, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). Les saken på UNRICs sider.

Helse

null
Helseministre fra de afrikanske landene med den største malariabyrden har undertegnet en erklæring, i Yaoundé i Kamerun, der de forplikter seg til å øke finanseringen, sikre ytterligere investeringer i datateknologi, bruke de nyeste tekniske retningslinjene for malariakontroll og eliminering, og styrke malariakontrollinnsatsen – nasjonalt og lokalt. Foto: UNICEF Burundi/Rosalie Colfs.

Afrikanske helseministre forplikter seg: — Vi skal få slutt på malariadødsfall

Helseministrene fra afrikanske land med den største malariabyrden har forpliktet seg i dag til å trappe opp innsatsen for å få slutt på dødsfallene som følge av sykdommen. De tar nå grep for å ende malariatrusselen på en bærekraftig og rettferdig måte i den afrikanske regionen, som står for 95 % av malariadødsfallene i verden. Les saken på WHOs sider.

Klima og miljø

null
Klimaendringene påvirker forskjellige mennesker ulikt, spesielt på landsbygda. Kvinner er spesielt utsatt. En fersk FAO-rapport om det «urettferdige klimaet» er basert på klimainnvirkninger på over 109 000 husholdninger, i 24 land, i fem regioner i verden, og 70 år med georefererte nedbørs- og temperaturdata. Foto: OCHA/Pierre Peron.

Hvorfor er klimaet urettferdig?

Selv om klimaendringene er en global krise, rammer de land, mennesker og lokalsamfunn veldig ulikt. De som har bidratt minst til klimaendringene bærer den største byrden, opplever de alvorligste konsekvensene og mangler tilgang til de ressursene, tjenestene og mulighetene som trengs for å tilpasse seg og overleve. Konsekvensene av klimaendringene har et menneskelig ansikt: kvinner på landsbygda, ungdom og mennesker som lever i fattigdom. Les saken på FAOs sider.

FN-ekspert: Jordens «livsopprettholdende system» ødelegges av det globale næringslivsparadigmet

FNs uavhengige ekspert på menneskerettigheter og miljø etterlyser en rask og radikal endring i måten næringslivet og den globale økonomien opererer på for å forhindre irreversibel skade på jordens livsgrunnlag og sikre menneskerettighetene. Les saken på UN News.

Største frødeponeringen noensinne til Svalbard Globale frøhvelv

I februar ble rundt 14 000 frø lagt inn i Svalbard Globale frøhvelv. Nå passer frøhvelvet på over 1,2 millioner frøkopier fra rundt 80 land. Les saken på regjeringens sider.

Vidar Helgesen tar over som leder av FNs havkommisjon. Les saken på UNRICs sider.

Klimastatus for jordbruket. Les saken på regjeringens sider.

Første hovedrapport for intensjonsavtalen om klima mellom staten og organisasjonene i jordbruket. Les saken på regjeringens sider.

Utvikling

null
Nesten 8 600 migranter døde på jakt etter et bedre liv i fjor som gjør 2023 til det dødeligste året for migranter hittil. Foto: OCHA/Vincent Tremeau.

IOM: 2023 var det dødeligste året for migranter noensinne

Minst 8 565 mennesker døde på migrasjonsruter over hele verden i 2023, noe som gjør det til det dødeligste året noensinne. Disse tallene ble samlet inn av Den internasjonale organisasjon for migrasjons (IOM) Missing Migrants Project. Dødstallene for 2023 representerer en tragisk økning på 20 prosent sammenlignet med 2022, noe som understreker det presserende behovet for tiltak for å forhindre ytterligere tap av menneskeliv. Les saken på IOMs sider.

ITU: En tredjedel av alle mennesker er fortsatt ikke på nett

Rundt 2,6 milliarder mennesker i verden har fortsatt ikke tilgang til den nyeste teknologien, og de venter fortsatt på internettforbindelse, sa lederen for FN-organisasjonen, Den internasjonale telekommunikasjonsunionen (ITU), og skisserte samtidig organisasjonens planer for å minske dette gapet. Les saken på UN News.

Stolt over å representere Norge i FN

Vestlige land beskyldes for dobbeltmoral i FN, men ikke Norge. Det er takket være Gaza og globalt skattesamarbeid, ifølge FN-ambassadør Merete Fjeld Brattested. Les saken i Panorama nyheter.

WIPO melder om første nedgang i antall patentsøknader på 14 år

Statistikken viser nedgang i PCT-søknader og søknader gjennom WIPOs varemerkesystem. Designsøknader går mot trenden, og India, Sør-Korea og Tyrkia viser vekst. Les saken på World International Patent Reviews sider.

Afghanistans økonomi har «i bunn og grunn kollapset», advarer UNDP

Den afghanske økonomien, og spesielt regionene som ble rammet av de ødeleggende jordskjelvene i oktober i fjor, «lider fortsatt», ifølge FNs utviklingsprogram (UNDP). Begrensninger for kvinner og jenter fortsetter å hindre grunnleggende rettigheter og økonomisk fremgang. Les saken på UN News.

FN-sambandet mener

null
— Det er vanskelig å finne ord som beskriver den forferdelige situasjonen på Gazastripen nå, understreker FN-sambandets leder, Catharina Bu, under NRKs nyhetssending om krigen i Gaza. Foto: Skjermdump/FN-sambandet.

Gaza-krisen: FN-sambandets leder skisserer FNs prioriteringer på NRK

— Det er tre ting som særlig bekymrer FN nå, mener FN-sambandets generalsekretær. Hun ble intervjuet på NRK nyheter mandag 11. mars om den forferdelige situasjonen på Gazastripen. —  Det er den forferdelige sitasjonen der man ikke får nødhjelp, rent vann, mat og medisiner inn i området. Så er det den overhengende faren for at Israel vil angripe Rafah, som vil få katastrofale konsekvenser. Og i tillegg er det en stor bekymring at man ikke får til en avtale om våpenhvile, slik Sikkerhetsrådet har forsøkt en rekke ganger nå, sier Catharina Bu. Se intervjuet på NRKs sider (se kl. 9.05).

Merk deg! Kommende arrangementer

26. februar–5. april: Den 55. sesjonen av FNs menneskerettighetsråd. Les mer her.

4.–22. mars: Den 30. sesjonen i Komiteen for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Les mer her.

6.–15. mars: FN-eksperter på urfolks rettigheters besøker Norge. Les mer her.

11.–22. mars: Den 68. sesjonen av FNs kvinnekommisjon (CSW68). Les mer her.

12. mars: Foredrag om aktuelle spørsmål innen menneskerettighetsforskning ved Phillip Ayoub, arrangert av Norsk senter for menneskerettigheter. Les mer her.

13. mars: Lansering av FNs felles responsplan for den humanitære Rohingya-krisen for 2024. Les mer her.

13. mars: Lansering av UNDPs Human Development Report (HDR) 2023-2024 med tittelen «Breaking the Gridlock: Reimagining cooperation in a polarized world». Les mer her.

13.–14. mars: Det regionale forumet for bærekraftig utvikling i 2024 for UNECE-regionen. Les mer her.

14. mars: Den 67. sesjonen av FNs narkotikakommisjon. Les mer her.

Fra FN-kalenderen:

15. mars: Internasjonal dag for bekjempelse av islamofobi

20. mars: Internasjonal dag for lykke

21. mars: Internasjonal dag mot rasediskriminering

21. mars: Verdens poesidag

21. mars: Verdensdagen for Downs syndrom

21. mars: Internasjonal dag for skog

22. mars: Verdens vanndag

Nøkkelord

Kontakter

Om oss

FN-sambandet jobber for økt kunnskap om FN og internasjonale spørsmål. Vi har seks distriktskontorer som dekker hele landet. Det finnes FN-samband i mer enn hundre land.

Følg pressemeldinger fra FN-sambandet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra FN-sambandet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra FN-sambandet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye