FN-sambandet

Denne uka i FN: Kunstig intelligens og likestilling – fem ting du bør vite

Del

DENNE UKA I FN: Hver mandag ettermiddag gir vi deg informasjon om ukas viktigste hendelser i FN.

Kan kunstig intelligens bidra til en mer likestilt verden? FN-sambandet gir deg fem utfordringer rundt kunstig intelligens og likestilling som du bør kjenne til. Foto: iStock Photo/Violeta Stoimenova.
Kan kunstig intelligens bidra til en mer likestilt verden? FN-sambandet gir deg fem utfordringer rundt kunstig intelligens og likestilling som du bør kjenne til. Foto: iStock Photo/Violeta Stoimenova.

Kunstig intelligens og likestilling – fem ting du bør vite

Bærekraft og kunstig intelligens (KI) har blitt beskrevet som to av våre største utfordringer. Kan KI virkelig bidra til en bedre og mer likestilt verden? Det skal Utenriksdepartementet og FN-sambandet forsøke finne ut av på Kvinnedagen, 8. mars. Les saken på fn.no.

Fred og sikkerhet

null
En UN Women-undersøkelse fra Gaza viser at familier spiser halvparten så mye, eller endra mindre, enn før krigen startet. Selv om det er ofte er mødrene og de voksne kvinnene som har ansvaret for å skaffe og lage mat, er det de som spiser sist, minst og andres rester. Foto: UNRWA/Fadi Thabet.

Uka fremover i Sikkerhetsrådet:

I mars har Japan presidentskapet i Sikkerhetsrådet. Månedens arbeidsprogram finner du her.

Mandag: Sikkerhetsrådet forventes å vedta en presidentuttalelse som ber Den internasjonale mekanismen for krigsforbryterdomstoler (IRMCT) om å legge frem en framdriftsrapport. Rådet vil holde en orientering, etterfulgt av konsultasjoner, om kjemiske våpen i Syria. Rådet vil også holde et møte med troppebidragende land til FN-oppdraget i Sør-Sudan (UNMISS).

Tirsdag: Sikkerhetsrådet skal etter planen holde en åpen orientering og lukkede konsultasjoner om UNMISS.

Onsdag: Rådet vil holde en orientering og konsultasjoner om situasjonen i Afghanistan. Det er også forventet at lederen for Nord-Koreas sanksjonskomité vil orientere om komiteens arbeid.

Torsdag: Rådet vil samles til en orientering, etterfulgt av konsultasjoner, om generalsekretærens rapport om FNs innsats for å støtte Sudan på veien mot fred og stabilitet. Rådsmedlemmene vil også holde konsultasjoner om situasjonen i Midtøsten, inkludert Palestina.

Ellers denne uken er det ventet at Sikkerhetsrådet vil fortsette å forhandle om et utkast til en resolusjon om krigen mellom Israel og Hamas, som USA har lagt frem. Det er sannsynlig at medlemmene vil fortsette å forhandle om et utkast til en resolusjon som fornyer mandatet til ekspertpanelet som bistår Sudans sanksjonskomité. Det er også ventet at Rådet vil fortsette å forhandle om et utkast til en presidentuttalelse om Vest-Afrika og Sahel.

Er Israels okkupasjon lovlig? FNs domstol tar stilling

Palestinerne påpeker at okkupasjonen bryter deres rett til selvbestemmelse, og er derfor ulovlig. Israel vil ikke delta i rettsprosessen. Les saken på fn.no.

Gaza: Sikkerhetsrådet krever umiddelbar og sikker levering av nødhjelp

Medlemmene kom lørdag med en uttalelse der de uttrykte sin dype bekymring over rapporter om at «mer enn 100 personer mistet livet og flere hundre andre ble skadet, blant annet som følge av skudd ... i en hendelse der israelske styrker var involvert i en stor forsamling rundt en humanitær hjelpekonvoi sørvest for Gaza by». Les saken på UN News.

Gaza: Rundt 9 000 kvinner så langt drept i Gaza, advarer UN Women

Gaza-konflikten «er også en krig mot kvinner». Kvinner fortsetter å «ta støyten for» og lide som følge av krigens ødeleggelser. Les saken på UN News.

Gaza: «Babyer dør mens verden bare ser på», advarer UNICEF. Les saken på UN News.

Fakta og myter om UNRWA

FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger UNRWA har lenge vært utsatt for feilinformasjon og desinformasjon, blant annet om organisasjonens ansatte og virksomhet. Dette har blitt verre etter at krigen i Gaza startet 7. oktober. Les saken på UNRWAs sider.

FN-sjefen: Sikkerhetsrådet har «undergravd sin autoritet». Les saken på UNRICs sider. 

Menneskerettigheter

null
Kvinner har fremdeles færre muligheter enn menn på arbeidsmarkedet. Foto: iStock Photo/Gorodenkoff.

10 gode grunner til at vi fortsatt bør markere kvinnedagen i 2024

Den internasjonale kvinnedagen er en feiring av hvor langt vi har kommet innen likestilling. Men, dagen er også en erkjennelse av at mye arbeid gjenstår. Les saken på fn.no.

Hvorfor det er et menneskerettighetsspørsmål å investere i kvinner

Å investere i kvinner er både et økonomisk behov og et menneskerettighetsspørsmål. Det er et menneskerettighetsspørsmål fordi de globale økonomiske finanssystemene er medskyldige i å opprettholde ulikhet mellom kjønnene.  Samtidig er det nødvendig med økonomiske ressurser for å overvinne disse utfordringene og bygge en verden som gjør det mulig for alle kvinner å nyte sine rettigheter. Les saken på UN Womens sider.

FN-eksperter på urfolks rettigheter skal besøke Norge i mars. Les saken på OHCHRs sider.

2024-valg er en «helsetest» for demokratiet, sier FNs rettighetsekspert. Les saken på OHCHRs sider

Nicaragua: Rettighetseksperter fordømmer forfølgelse av regjeringsmotstandere. Les saken på UN News.

Myanmar: Menneskerettighetssituasjonen har «utviklet seg til et uendelig mareritt», sier FNs rettighetssjef. Les saken på OHCHRs sider.

Statusrapport for handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer. Les saken på regjeringens sider.

Ti år med russisk okkupasjon: Menneskerettigheter i den selvstyrte republikken Krim og byen Sevastopol, Ukraina. Les saken på FNs sider.

Arbeidsliv

null
Pakistans arbeidslivparter skal nå ta grep for å sikre sosial rettferdighet for alle kvinner, menn og barn i landet. FN-sambandet har tatt en prat med ILOs landdirektør, Geir Thomas Tonstøl, for å lære mer om veien videre. Foto: ILO/Mohammed Numan Burki.

Pakistan trapper opp innsatsen for et mer rettferdig og inkluderende samfunn

På verdens dag for sosial rettferdighet lanserte landet en nasjonal koalisjon for sosial rettferdighet. Men hva er utsiktene? FN-sambandet har tatt en prat med ILOs landdirektør for Pakistan om veien videre. Les saken på fn.no.

Ny ILO-undersøkelse viser digitaliseringens innvirkning på arbeid i utviklingsøkonomier. Les saken på ILOs sider.

Ghana: Arbeid for å avskaffe barnearbeid i leverandørkjedene for kakao og gull trappes opp. Les saken på ILOs sider. 

Rapporten om varselet i Arbeidstilsynet er ferdig

Verken Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) eller den uavhengige juridiske gjennomgangen har funnet brudd på arbeidsmiljølovens regler i Arbeidstilsynet. Samtidig viser departementets rapport at tilsynet må jobbe med utfordringer knyttet til arbeidsmiljøet. Les saken på regjeringens sider.

ILOs styre skal diskutere digitalisering i arbeidslivet og fremskritt innen sosial rettferdighet. Les saken på ILOs sider.

Matsikkerhet

null
Ifølge UNRWA, FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger, var antall nødhjelpsforsyninger som nådde Gaza i februar halvert sammenlignet med januar. — Og vi vet at forsyningene i januar var langt fra nok, understreker WHOs talsperson. Foto: UNRWA/Fadi Thabet

Gaza: Fra frykt til virkelighet – ti barn har «sultet i hjel»

Gjentatte advarsler fra humanitære organisasjoner om desperat matmangel og truende hungersnød i Gaza kom i fokus fredag, da myndighetene i enklaven meldte at et tiende barn hadde dødd av underernæring og dehydrering. Les saken på UN News.

Cuba ber FN om hjelp for å bedre matmangelen

Mange cubanere sliter med å få tak i melk, og barn som har rett til subsidierte rasjoner, har måttet klare seg uten. Cubas regjering har for første gang bedt Verdens matvareprogram om hjelp etter at matmangelen på øya har blitt verre. Les saken på BBC News.

Nigeria: Ukrainsk korndonasjon styrker WFPs arbeid nordøst i Nigeria som er særlig preget av inflasjon og økte matvarepriser. Les saken på WFPs sider.

Øst-Timor (Timor-Leste): Alarmerende nivåer av matmangel. Les saken på WFPs sider.

Sudan: Matvarehjelp fra Ukraina ankommer det krigsherjede landet. Les saken på WFPs sider.

Erfaringer fra IFADs program for motstandsdyktige matsystemer. Les saken på  IFADs sider.

Helse

null
— Bare én av fem av dem som trenger det har faktisk tilgang til hørselsrehabilitering, sa Dr. Shelly Chadha, ansvarlig for WHOs arbeid med forebygging av døvhet og hørselstap. Foto: Unsplash/Jan Krivec.

WHO: Investeringer og myteknusing for å forbedre hørselen

En studie fra Verdens helseorganisasjon (WHO) viser at over 400 millioner mennesker på verdensbasis trenger høreapparat, men bare 20 prosent har tilgang – på grunn av manglende økonomiske og menneskelige ressurser og stigmatisering. Les saken på UN News.

Én av åtte personer lever nå med fedme

En ny studie publisert av Lancet viser at mer enn 1 milliard mennesker i verden i 2022 vil leve med fedme. På verdensbasis har fedme blant voksne mer enn fordoblet seg siden 1990 og firedoblet seg blant barn og unge (5 til 19 år). Tallene viser også at 43 prosent av alle voksne var overvektige i 2022. Les saken på WHOs sider.

Klima og miljø

null
Ifølge en fersk FN-rapport bruker rike land seks ganger mer naturressurser per innbygger enn fattigere land. Foto: Unsplash/Allison Saeng.

FN-rapport: Forbruket vårt på kritisk nivå

En ny rapport fra FNs ressurspanel advarer mot nye og alvorlige miljøkatastrofer dersom ikke forbruket vårt av naturressursene endrer seg. Ifølge rapporten bruker rike land seks ganger mer naturressurser per innbygger enn fattige land. De rikeste landene bidrar ti ganger mer til global oppvarming per innbygger enn fattige land. Les rapporten på ressurspanelets sider.

Land ber om styrket innsats mot miljøkonsekvensene av væpnet konflikt

Væpnet konflikt fører til store menneskelige lidelser, men også til alvorlige miljøødeleggelser som forverrer lidelsene. Forurensing av vann, luft eller ødeleggelse av matproduksjon og by- og boligområder er blant konsekvensene. Norge stilte seg bak et vedtak i FNs miljøforsamling (UNEA-6) som oppfordrer alle land til å følge internasjonal rett om beskyttelse av miljøet i områder med væpnet konflikt og bidra til å gjenopprette miljøet etter konflikt. Les saken på regjeringens sider.

Norge fornyer og forsterker regnskogsamarbeid med Etiopia. Les saken på regjeringens sider.

Utdanning

null
— Nå må vi mer enn noen gang bevege oss i retning av et læringssamfunn. Overalt trenger mennesker ferdigheter, kunnskap og utdanning av høy kvalitet. Fremfor alt trenger de de best mulige lærerne, sa FN-sjef António Guterres. Foto: OCHA/Michele Cattani.

Global lærermangel

Verden har akutt behov for 44 millioner lærere innen 2030, ifølge i ny rapport fra UNESCO. Les saken på UN News.

Utvikling

null
— Alle målområdene i bærekraftsagendaen er rammet av manglende progresjon, om enn i varierende grad, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim. Den sørgelige forfatningen på måloppnåelsen bør være en vekker for oss alle. Her må vi gjøre mye, på mange områder. Vi må jobbe smart og vi må jobbe sammen, legger hun til. Foto: FN-delegasjonen i New York/Pontus Höök.

Civita og utviklingsministeren strides om norsk satsing på FNs bærekraftsmål

Færre bistandsland, partnere og prosjekter, og satsing på bare noen få av FNs bærekraftsmål. Tydeligere mål og bedre klargjøring av alternativer før bistandstiltak settes i verk. Det er oppskriften for mer effektiv bistand, ifølge Civita. Les saken i Panorama nyheter.

Tøffe tider i globalt handelssamarbeid, men håpet lever

Årets ministerkonferanse i Verdens handelsorganisasjon (WTO) ble en realitetsorientering. Det globale samarbeidet knaker i sammenføyningene. Les saken på regjeringens sider.

Regjeringen flytter minst 15 årsverk til Førde

Regjeringen har bestemt at minst 15 årsverk, inkludert evalueringsvirksomheten av norsk bistand, blir flyttet fra Oslo til Førde. — En god dag både for Førde og Norge sitt bistandsarbeid, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim. Les saken på regjeringens sider.

Merk deg! Kommende arrangementer

null
På selve kvinnedagen, 8. mars, inviterer Utenriksdepartementet og FN-sambandet til en spennende diskusjon rundt kunstig intelligens og likestilling. Hvordan kan kunstig intelligens bidra til diskriminering? Bidrar skjeve historiske data til at stereotypiske kjønnsroller reproduseres? Betyr det noe hvem som lager teknologien? Hva skal til for å sikre at teknologien fungerer like godt for alle? Disse spørsmålene – og mer – skal ledere og fageksperter fra Likestillings- og diskrimineringsombudet, NHO, UNESCO-kommisjonen, CARE Norge, Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet, Plan International Norge og Forbrukerrådet forsøke å svare på. Plakat: FN-sambandet.

26. februar–5. april: Den 55. sesjonen av FNs menneskerettighetsråd. Les mer her.

4. mars: Generalforsamlingen holder sitt 59. plenumsmøte som skal handle om bruk av vetoretten i Sikkerhetsrådet. Les mer her.

4.–5. mars: Et forberedende globalt ekspertgruppemøte om gjennomgangen av bærekraftsmål 13 på HLPF 2024. Les mer her.

4.–8. mars: Det 26. plenumsmøtet i Komiteen for utviklingspolitikk (CDP). Les mer her.

4.–8. mars: Den første sesjonen i ekspertgruppen for dødelige våpensystemer (Group of Governmental Experts on Lethal Autonomous Weapons Systems 2024). Les mer her.

4.–14. mars: Det 350. møtet til ILOs styre. Les mer her.

4.–22. mars: Den 30. sesjonen i Komiteen for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD), som varer frem til 22. mars. Les mer her.

5. mars: Lansering av UNEPs globale statusrapport for bygg og anlegg. Les mer her.

5. mars: Lansering av årsrapporten til Det internasjonale narkotikakontrollrådet (INCB). Les mer her.

5. mars: Lansering av FAOs rapport om det «urettferdige klimaet». Les mer her.

5.–7. mars: Det globale forumet for livmorhalskreftseliminering. Les mer her.

6. mars: Lansering av FNs regionale flyktning- og motstandsdyktighetsplan for Syria, arrangert av FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og FNs utviklingsprogram (UNDP). Les mer her.

6.–15. mars: FN-eksperter på urfolks rettigheters besøk til Norge. Les mer her.

7. mars: Høynivåkonferanse om FNs nye havmiljøavtale (BBNJ). Statssekretær Maria Varteressian skal delta. Les mer her.

7.–8. mars: UNEPs globale forum for bygninger og klima. Les mer her.

8. mars: Utenriksdepartementet og FN-sambandet inviterer til et arrangement på kvinnedagen om hvordan kunstig intelligens kan bidra til en likestilt verden. Statssekretær Bjørg Sandkjær, samt en rekke ledere og fageksperter deltar. Les mer og meld deg på her.

Fra FN-kalenderen:

8. mars: Den internasjonale kvinnedagen

10. mars: Internasjonal dag for kvinnelige dommere

15. mars: Internasjonal dag for bekjempelse av islamofobi

Nøkkelord

Kontakter

Om oss

FN-sambandet jobber for økt kunnskap om FN og internasjonale spørsmål. Vi har seks distriktskontorer som dekker hele landet. Det finnes FN-samband i mer enn hundre land.

Følg pressemeldinger fra FN-sambandet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra FN-sambandet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra FN-sambandet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye