Norsk psykologforening

– Nasjonal helse- og samhandlingsplan peker i riktig retning

Del

Psykologforeningen er positive til arbeidsrettet psykologisk behandling og mer samhandling mellom tjenestene, og ser fram til å se sykehusene følge opp kravet om å prioritere psykisk helsevern i sine bevilgninger.

Psykologforeningens president fra brystet og opp står foran Akershus festning.
Felicia Rolf Psykologforeningen

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol presenterte i dag regjeringens Nasjonale helse- og samhandlingsplan som legger rammene for sykehusene og kommunehelsetjenesten de fire neste årene.   

Det er mye å hente i å satse på psykisk helse, og på å få kommunene og sykehusene til å samhandle bedre. Slik kan man få ned sykefravær som skyldes psykiske lidelser, og behandle hele mennesket.  

Stort potensial innen arbeid og psykisk helse  

Planen peker på tiltak som arbeidsrettet psykologisk behandling, samarbeid mellom helsetjenestene og NAV og individuell jobbstøtte for pasienter med langvarige psykiske lidelser.  

– Det er positivt at planen legger opp til å hjelpe pasienten inn i arbeid og et mestrende liv. Derfor er det godt at regjeringen legger opp til å styrke arbeidsrettet rehabilitering med mer samarbeid mellom helsetjenester og NAV, sier Psykologforeningens president Håkon Kongsrud Skard.  

– Dette er en helt nødvendig utvikling som ikke kan gå raskt nok. Vi vet nå at vi kan hjelpe folk som lenge har stått på utsiden av arbeidslivet, sier Skard som representerer mer enn 11.000 psykologer i Norge. 

Framtida er tverrfaglig 

Regjeringen vil utvikle tverrfaglige fastlegekontorer, og legger frem et lovforslag våren 2025 med nye løsninger for finansiering og organisering av allmennhelsetjenesten.  

– Det er svært positivt at regjeringen legger opp til å utvikle en tverrfaglig allmennhelsetjeneste. Med et høyt sykefravær på grunn av psykiske lidelser, har vi gode erfaringer med psykolog på fastlegekontorer der eksemplene viser at man hjelper folk raskere tilbake i arbeid, sier Skard.   

– Med økende mangel på helsepersonell og større behov for arbeidskraft er mer tverrfaglighet en helt nødvendig utvikling, sier Psykologforeningens president.   

– Det er vesentlig at løsningene i lovforslaget som legges fram neste år, også tilrettelegger for mer nødvendig psykologkompetanse i allmenntjenesten.  

Bedre kapasitet i sykehusene  

Planen sier at den økonomiske veksten innen psykisk helsevern og rusbehandling skal være  

høyere enn veksten i de generelle bevilgningene til sykehusene. Dette skal bidra til kortere ventetider og rask og likeverdig tilgang til hjelp.  

– Nå forventer vi at sykehusene følger opp kravet om å prioritere psykisk helsevern og at helseministeren følger opp de sykehusene som eventuelt ikke innfrir kravet, med like konkrete reaksjoner, sier Skard.   

– Planens lovnad om økte ressurser redusert mengde unyttig dokumentasjon, gir også bedre forutsetninger for å rekruttere og beholde fagfolk for å gi et godt tilbud til pasientene, sier Psykologforeningens president.  

– Vi ser fram til å lese gjennom de øvrige tiltakene i Nasjonal helse- og samhandlingsplan, og så gjenstår det mye arbeid for å virkeliggjøre planens intensjoner.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Følg pressemeldinger fra Norsk psykologforening

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk psykologforening på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norsk psykologforening

Psykologforeningen: – Hvor er regjeringens opptrapping på psykisk helse?6.10.2023 12:03:37 CEST | Pressemelding

Opptrappingsplanen for psykisk helse er ikke tydelig nok i dagens statsbudsjett, mener Norsk Psykologforening. Verken helse eller psykisk helse er noen budsjettvinner i årets budsjett. – Det meste av de 360 millionene regjeringen gir ekstra til psykisk helse i dette budsjettet, er ikke garanterte, og det gjør neste års statsbudsjett uforpliktende og retningsløst, sier president Håkon Kongsrud Skard.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye