Norsk psykologforening

Psykologforeningen: – Gode intensjoner i opptrappingsplanen for psykisk helse, men mangler nok finansering

Del
– I denne opptrappingsplanen treffer regjeringen på planken med gode intensjoner for psykisk helse, men tar ikke sats, sier Psykologforeningens fungerende president Arnhild Lauveng.

Psykologforeningen mener regjeringens opptrappingsplan peker i riktig retning når den foreslår utviklingen for psykisk helsehjelp til befolkningen.

 Det er positivt at regjeringen vil styrke den tidlige innsatsen med forebygging og behandling i kommunene, fokus på barn og unge, tverrfaglig satsing i allmennhelsetjenesten, bedre tilbud til alvorlig syke og mer tid til helsepersonell og pasient. Når vi disse målene, er det bra. Men tiltakene og finansieringen er så langt ikke tilstrekkelige, sier Psykologforeningens fungerende president.

Ingen likestilling av psykisk og fysisk helse

Psykologforeningen mener at opptrappingsplanen mangler nok midler. I planen legger regjeringen Støre kun tre milliarder kroner på bordet de neste ti årene.

 Norsk helsevesen trenger å likestille psykisk og fysisk helse, slik regjeringen har lovet i ambisjonene sine i Hurdalsplattformen. I dag er vi budsjettmessig milevis unna en likestilling, og opptrappingsplanen med sine tre milliarder kroner er ikke nok til å endre dette. Det neste tiåret er det også behov for et betydelig løft i psykisk helsevern i sykehusene, sier Psykologforeningens fungerende president.   

 Stort potensial i å gjøre allmennhelsetjeneste mer tverrfaglig

Opptrappingsplanen åpner også for mer tverrfaglighet, og ønsker å styrke allmennlegetjenesten med blant annet psykologer på fastlegekontor. Erfaringer fra prøveprosjekt over hele landet er udelt gode og viser at både pasienter og fagpersoner trives. 

– Stadig flere kommer til fastlegen med psykiske plager eller lidelser. Samtidig ønsker mer enn halvparten av de spurte i en ny undersøkelse at fastlegen og psykologen samarbeider, sier Lauveng.

– Det er et stort behov for å styrke de kommunale tjenestene. Vi trenger mer konkrete tiltak for å sikre rekrutteringen av fagpersoner, sier Lauveng.

Håper på mer finansiering fra Stortinget

Det er ventet at regjeringen vil legge fram opptrappingsplanen for Stortinget til høsten. Psykologforeningens fungerende president håper finansieringen vil økes.  

 Mer enn 15 tusen pasienter står i kø for å få behandling i psykisk helsevern, ifølge de nyeste tallene fra Helsedirektoratet. Det er viktig å få ned ventetiden, men det må ikke gå på bekostning av behandling. Vi håper partiene på Stortinget vil gå inn for å høyne finansieringen og satse på bedre psykisk helse og behandling det neste tiåret, sier Lauveng.

Kontakter

Om Norsk psykologforening

Norsk psykologforening
Norsk psykologforening
Kirkegata 2
0153 Oslo

23 10 31 30https://www.psykologforeningen.no/

Følg pressemeldinger fra Norsk psykologforening

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk psykologforening på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norsk psykologforening

Psykologforeningen: – Hvor er regjeringens opptrapping på psykisk helse?6.10.2023 12:03:37 CEST | Pressemelding

Opptrappingsplanen for psykisk helse er ikke tydelig nok i dagens statsbudsjett, mener Norsk Psykologforening. Verken helse eller psykisk helse er noen budsjettvinner i årets budsjett. – Det meste av de 360 millionene regjeringen gir ekstra til psykisk helse i dette budsjettet, er ikke garanterte, og det gjør neste års statsbudsjett uforpliktende og retningsløst, sier president Håkon Kongsrud Skard.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom