Kilden kjønnsforskning.no

– Kvinnelige voldsofre tar et enormt ansvar

Del

Voldsutøverne trenger mer hjelp enn de får, ifølge Hannah Helseth. Forskningen hennes viser at voldsutsatte kvinner tar et stort ansvar på vegne av samfunnet.

Hannah Helseth
– Personene som begår volden, i hovedsak menn, sliter ofte psykisk. Kvinnene tar på seg, og blir forventet å påta seg ansvaret for dem, og gjør et enormt arbeid, sier Hannah Helseth, forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Foto: Kristoffer Sandven

Skrevet av: Tomine Barstad Solvang/Kilden kjønnsforskning.no

I to ferske artikler har forskerne forent individualpsykologiske årsaksforklaringer med feministisk teori, for å tegne et bredere bilde av hvordan voldsutsatte forstår og håndterer volden de har blitt utsatt for. 

– Artiklene bruker den samme innfallsvinkelen, og ser på hvordan de utsatte forstår og forklarer voldsutøverne sine. Måten flere beskrev overgriperen på, gir gjenklang i tidligere forskning, forteller Hannah Helseth ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, som er medforfatter på begge artiklene. 

Ekstrem skjevfordeling

Helseth forteller hvordan kjønnsrollemønstre kommer til uttrykk i de voldelige relasjonene.

– Personene som begår volden, i hovedsak menn, sliter ofte psykisk. Kvinnene tar på seg, og blir forventet å påta seg ansvaret for dem, og gjør et enormt arbeid.

Forskerne bruker det sosiologiske begrepet «emosjonelt arbeid» for å beskrive den kjønnede skjevfordelingen i relasjonene.

– Emosjonelt arbeid er utviklet for å beskrive arbeidet med å vite og sørge for hva som skal til for at den andre skal ha det bra, og sette den andres behov foran sine egne. I disse relasjonene er det en ekstrem skjevfordeling, sier Helseth.

– I disse artiklene blir den kjønna kjærligheten satt fullstendig på spissen, hvor personen som du føler et omsorgsansvar for, også er en person du er redd for.

Ifølge Helseth blir ofrene pålagt ansvar, men overgriperne er også ofre som kan slite med rus eller psykiske lidelser.

– Når vi begynner å snakke om at også overgripere er ofre, kan noen bli redde for at det tar oppmerksomheten vekk fra de utsatte. Det er forståelig, men disse mennene blir i for liten grad fanget opp av systemet.

Les hele artikkelen i Kildens nyhetsmagasin.

Følg pressemeldinger fra Kilden kjønnsforskning.no

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Kilden kjønnsforskning.no på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kilden kjønnsforskning.no

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye