Miljødirektoratet

Rekordstor interesse for Klimasats-ordninga (bokmål)

Del

128 kommuner og fylkeskommuner har søkt om 712 millioner kroner i støtte til lokale klimatiltak. Her kan du se hva din kommune har søkt om.

Bilde av fem personer som står på en havn i Stavanger.
Stavanger kommune er blant Klimasats-søkerne i 2024. Dette bildet ble tatt i fjor, da kommunen blant annet fikk tilsagn om støtte til kartlegging av karbonrike arealer i sjø. På bildet, fra venstre: Lin Knarvik, Tom Kjellsen, Linda Christine Olsen, Tone Ankarstrand og Lars Øverby. Foto: Louise Larsen/Kartverket

Miljødirektoratet har fått 407 søknader fra kommuner i alle landets fylker. Aldri før har kommunene søkt om så mye i støtte fra Klimasats-ordningen. Det betyr stor konkurranse om potten, som i år er på rundt 220 millioner kroner.

– Kommunene har en viktig rolle i omstillingen til lavutslippssamfunnet. Jeg er glad for at så mange kommuner har søkt Klimasats-midler til gjennomføring av nye tiltak som kutter utslipp og omstiller kommunene, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

Ved prioritering av søknader legger Miljødirektoratet vekt på blant annet potensialet for utslippsreduksjoner på kort og lang sikt, og i hvilken grad tiltaket gjennom nytenkning, involvering av relevante aktører og mulighet for varige endringer vil bidra til omstilling.

Se hva din kommune søker Klimasats-støtte til i 2024

Her kan du søke opp din kommune og ditt fylke, og se hva som planlegges i nærmiljøet hos deg.

Skaper lokalt engasjement

Søknadsfristen var 15. februar. Miljødirektoratet starter søknadsbehandlingen umiddelbart og har som mål å gi svar til kommunene om de får støtte innen slutten av juni 2024.

− Klimasats er en fleksibel støtteordning som gir kommunene anledning til å finne lokalt tilpassede løsninger. Det skaper engasjement, innovasjon og resultater i både små og store kommuner, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Faktaboks: Om Klimasats-ordningen

  • Klimasats er en støtteordning hvor kommuner, fylkeskommuner og Longyearbyen lokalstyre kan søke medfinansiering for å redusere utslipp av klimagasser og tilrettelegge for omstilling til lavutslippssamfunnet.
  • Siden 2016 har over 2000 prosjekter i hele landet fått tilsagn om Klimasats-støtte.

Kutter utslipp på mange områder

Siden 2016 har Klimasats-ordningen mobilisert kommuner over hele landet, redusert viktige barrierer, endret praksis, gitt erfaringer med ny teknologi og gitt utvikling av metoder og løsninger for å måle klimaeffekten. De konkrete prosjektene har kuttet klimagassutslipp gjennom økt bruk av utslippsfrie maskiner og kjøretøy, redusert matsvinn, mer klimavennlig areal- og transportplanlegging, flere klimatiltak i bygg og mer systematisk arbeid med klimakrav i anskaffelser i hele landet.

Dette vil kommunene gjøre i 2024

En foreløpig gjennomgang viser at klimahensyn i areal- og transportplanleggingen er den kategorien med flest søknader i 2024. Kommunene har søkt støtte til å utvikle kunnskapsgrunnlag for klimahensyn i arealplanlegging, og arbeidet med å ta klimakunnskapen inn i arealplanene. Som lokal og regional planmyndighet har kommunene og fylkeskommunene en unik og avgjørende rolle for å bidra til utslippskutt fra særlig veitrafikk og skog- og arealbruk.

Miljødirektoratet har også fått veldig mange søknader fra kommuner som vil bruke Klimasats-ordningen til å redusere utslipp fra bygge- og anleggsprosjekter, og gjennom offentlige anskaffelser. Kommuner og fylkeskommuner kjøpte inn varer og tjenester for 265 milliarder kroner i 2021, inkludert 60 milliarder kroner til bygg- og anleggsvirksomhet – så her har kommunesektoren store muligheter til å påvirke klimagassutslippene.

− Jeg synes det ser ut som at mange kommuner har fått et bevisst forhold til hvor det er viktig at de gjør en innsats. Søknadsbunken reflekterer sentrale utfordringer som kommunesektoren kan og må gjøre noe med, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Søknadenes fordeling på ulike typer tiltak

Type tiltak 

Antall søknader 

Sum søkt 

Generell søknad, bl.a energi, mat, sirkulær, landbruk 

114 

252 193 534 

Areal og transportplanlegging 

76 

66 230 225 

Tidlig kartlegging av mulige klimatiltak i bygg og anlegg 

49 

15 246 750 

Merkostnader i bygg og anlegg

(inkluderer mange utslippsfrie byggeplasser) 

45 

151 551 914 

Forprosjekt til alle typer klimatiltak; bygg,

sirkulær økonomi, energi, landbruk og skog med mer

40 

11 551 885 

Merkostnader utslippsfrie maskiner 

28 

54 285 565 

Systematisk arbeid med klimakrav i anskaffelser 

24 

34 301 100 

Merkostnader i konkrete anskaffelser

(unntatt maskiner og bygg/byggeplass) 

19 

106 10 562 

Transporttiltak 

12 

22 024 750 

Totalsum 

711 996 285 

Fylkesvis fordeling av søknadene  

Fylke  

Antall søknader 

Sum søkt 

Agder 

34 

44 884 222 

Akershus 

45 

63 324 651 

Buskerud 

25 

44 195 700 

Finnmark 

8 500 000 

Innlandet 

22 

21 248 575 

Møre og Romsdal 

30 

26 713 600 

Nordland 

11 

40 214 000 

Oslo 

22 

48 560 750 

Rogaland 

25 

50 047 254 

Svalbard 

10 250 000 

Telemark 

22 

25 473 460 

Troms 

13 

11 822 408 

Trøndelag 

67 

92 755 750 

Vestfold 

23 

64 077 175 

Vestland 

44 

118 033 000 (mest) 

Østfold 

20 

41 895 740 

Totalsum 

407 

711 996 285 

Søkere med flest søknader

Kommune  

Antall søknader 

 Sum søkt   

Oslo kommune 

21 

45 710 750 

Trondheim kommune

21 

33 217 250 

Bergen kommune

18 

39 083 500 

Drammen kommune

15 

34 196 600 

Trøndelag fylkeskommune

13 

30 541 925 

Kristiansand kommune

11 

26 565 000 

Stavanger kommune

11 

17 509 500 

Malvik kommune

11 

5 435 375 

Vestland fylkeskommune

42 183 500 

Nordre Follo kommune

11 752 000 

Lørenskog kommune 

7 402 000 

Tønsberg kommune

18 953 500 

Innlandet fylkeskommune

10 895 000 

Tromsø kommune

5 199 000 

Arendal kommune

4 730 000 

Asker kommune

15 137 050 

Indre Østfold kommune 

11 414 000 

Melhus kommune 

6 973 000 

Porsgrunn kommune 

6 360 000 

Tilskudd til naturmangfold

Kommuner kunne tidligere i år søke Miljødirektoratet om tilskudd til ivaretagelse av naturmangfold i arealplanleggingen.

I løpet av første halvår vil det i tillegg åpnes en ny ordning der kommuner kan søke om tilskudd til å gjennomføre tiltak for å ivareta naturmangfold. Det vil komme mer informasjon om denne fra Miljødirektoratet senere.

Nøkkelord

Kontakter

PressevaktPressevakta svarer på førespurnader frå pressa mandag til fredag

Bemanna mellom klokka 8 og 15.45 frå 15. september til 14. mai, mellom klokka 8 og 15 frå 15. mai til 14. september.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Lenker

Om oss

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg pressemeldinger fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye