FN-sambandet

Dramatiske kutt for FN-sambandet

Del

- Dette vil gå hardt utover vår virksomhet i hele landet, mener FN-sambandets generalsekretær.

En av FN-sambandets ansatte holder innledning til et rollespill om konfliktløsning i FNs sikkerhetsråd for en gruppe skoleelver.
En av FN-sambandets ansatte holder innledning til et rollespill om konfliktløsning i FNs sikkerhetsråd for en gruppe skoleelver. Foto: FN-sambandet

FN-sambandet ble opprettet i 1946 med hovedformål om å spre kunnskap og informasjon om FN og internasjonale spørsmål til et bredt publikum. Organisasjonen har i dag kontorer i seks av de største byene i Norge og har aktivititeter i hele landet, særlig til barn og unge i skolen. Aktivitetene inkluderer rollespill der elevene lærer om internasjonal konflikthåndetering, foredrag, digitale sendinger og filmvisninger.

- Ikke siden vår opprettelse har vårt oppdrag vært viktigere enn nå. Verden er i krise, multilateralisme, demokrati og menneskerettigheter er i krise. FN-sambandet har et viktig oppdrag i å styrke tilliten til internasjonale avtaler og samarbeid, og gi barn og unge troen på at det finnes løsninger og muligheter for å endre verden, sier generalsekretær i FN-sambandet, Catharina Bu.

FN-sambandets nettsider www.fn.no har 4,5 millioner besøk årlig, og er ett av de fremste verktøyene i skolen for informasjon og undervisningsopplegg om internasjonale spørsmål, FN og bærekraftig utvikling.

Kan få store konsekvenser

Nå kan FN-sambandets virksomhet stå i fare, etter omfattende kutt i finansieringen. FN-sambandet er i dag finansiert av Utenriksdepartementet, og vil nå få redusert sine bevilgninger i henhold til statsbudsjettet:

  • I 2024 blir finansieringen kuttet med 2,2 millioner kroner.
  • For 2025 vil vi få ytterligere 2 millioner kutt.
  • I 2026 ytterligere 2 millioner kutt.

Totalt blir dette et kutt på 6,2 millioner på 3 år. Budsjett vil dermed reduseres fra 32,2 millioner kroner i 2023 til 26 millioner kroner i 2026. Dette kommer på toppen av 1 million kutt i 2022 og 1 million kutt i 2023. Samlet utgjør dette nærmere 25% kutt i UDs støtte til FN-sambandet. Inflasjonsjustert er kuttet enda større. 

- Sammen med våre medlemmer, med LO og NHO i spissen, stiller vi oss uforstående til at regjeringen nå reduserer vår finansiering i så stor grad. Dette kan blant annet bety at vi må legge ned ett eller flere av våre distriktskontorer, sier Bu.

FN-sambandet har også laget en oversikt over partier som prioriterer FN i sine alternative statsbudsjetter: https://fn.no/nyheter/hvilke-partier-prioriterer-fn-h%C3%B8yest

Kontakter

Om oss

FN-sambandet jobber for økt kunnskap om FN og internasjonale spørsmål. Vi har seks distriktskontorer som dekker hele landet. Det finnes FN-samband i mer enn hundre land.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye