Spekter

- Ingen grunn til å forkaste frontfagsmodellen

Del

- Ingen annen lønnsdannelsesmodell vil gi samme positive effekt for norsk økonomi, konkurranseevne og arbeidsplasser som frontfaget. Nå må vi ta Frontfagsmodellutvalgets advarsel på alvor og unngå en «alles kamp mot alle» om arbeidskraften som igjen utløser lønnsspiraler, sier Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten i en førstereaksjon på utvalgsrapporten som ble fremlagt i dag.

Anne-Kari Bratten er administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter.
Anne-Kari Bratten er administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter. Foto: Thomas T. Kleiven/ Spekter.

Flertallet i utvalget er enige om at frontfagsmodellen vil undergraves hvis noen grupper i det organiserte arbeidslivet kan frikoble seg fra frontfagsrammen, eller hvis praktiseringen innebærer at noen store forhandlingsområder over tid får en vesentlig høyere lønnsvekst enn andre.

- De fleste sektorer og bransjer vil både på kort og lang sikt ha betydelige problemer med å skaffe nok og kompetent arbeidskraft. Da er det en fare for at lønnsveksten kommer ut av kontroll. Det kan igjen lede til for høy pris- og rentevekst. Dette er hele arbeidslivets ansvar, og Spekters medlemmer kommer til å følge opp frontfagsnormen også i de neste tariffoppgjørene, slik de har gjort hittil, sier Bratten.

Utvalget peker på at hvis lønnsveksten i noen forhandlingsområder blir høyere enn frontfagsrammen i flere år på rad, vil grupper som følger eller ligger bak rammen, kunne bli hengende etter. Dette kan skape spenninger som legger press på modellen.

- Spekter stiller seg bak disse vurderingene. For særlig funksjonærer i NHO-området, må det tilstrebes at lønnsveksten over tid ikke overskrider den normen NHO selv har anslått. Jeg vil påpeke betydningen av at partene i frontfaget kommuniserer en ramme som er realistisk å følge også for funksjonærene i industrien, sier Bratten.

Bratten frykter ellers at modellen vil settes under betydelig press.

 – Det stramme arbeidsmarkedet vil etter alle solemerker vedvare i tiår fremover, og det er krevende å få tak i nok arbeidskraft i hele arbeidslivet. Omstillingsarbeidet i både privat og offentlig sektor må fortsette med full styrke for å finne arbeidsformer som krever mindre arbeidskraft enn i dag, understreker Bratten.

Spekters nettsider oppdateres med utdypende kommentarer.

Kontakter

Om Spekter

Spekter er en arbeidsgiverforening som organiserer virksomheter som totalt har over 238 000 ansatte og er dominerende innen sektorene helse, samferdsel og kultur.

Følg pressemeldinger fra Spekter

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Spekter på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Spekter

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye