FN-sambandet

COP28: FN-sambandets guide til klimatoppmøtet

Del

Denne uken begynner årets viktigste klimakonferanse, COP28. Det forventes at over 70 000 vil ta turen til Dubai, og Norge stiller med en sterk delegasjon. Her er din guide til konferansen.

Bærekraftsmål 13 handler om å stoppe klimaendringene.
Bærekraftsmål 13 handler om å stoppe klimaendringene. Foto: FN-sambandet/Eivind Oskarson

FN-klimakonferanser (eller COPer) finner sted hvert år. Dette er verdens eneste multilaterale beslutningsforum om klimaendringer – med nesten fullstendig medlemskap av alle verdens land.

Kort fortalt: Det er på COP at verden kommer sammen for å bli enige om måter å møte klimakrisen på, for eksempel å begrense den globale temperaturstigningen til 1,5 grader, hjelpe sårbare samfunn med å tilpasse seg til effektene av klimaendringer, og oppnå netto-null utslipp innen 2050.

Mer enn 70 000 delegater forventes å delta på COP28 – som varer fra 30. november til 12. desember – inkludert medlemslandene (eller partene) i FNs klimakonvensjon (UNFCCC). Bedriftsledere, unge mennesker, klimaforskere, urfolk, journalister og diverse andre eksperter og interessenter er også blant deltakerne.

Den norske delegasjonen er sterk i år: Statsminister Jonas Gahr Støre deltar (fra 1. til 3. desember), sammen med utenriksminister Espen Barth Eide (fra 1. til 4. desember), utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (fra 1. til 3. desember), og klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) er til stede én dag.

I løpet av COP28 vil hundrevis av forskjellige arrangementer finne sted i Dubai. På toppen av de tematiske dagene, og de mange toppmøtene, har presidentskapet satt fire tverrgående temaer som underbygger effektiv, sammenkoblet levering. Disse er: teknologi og innovasjon, inkludering, frontlinjesamfunn og finans.

Her finner du hele FN-sambandets guide til #COP28, dag for dag

Dette er høydepunktene under COP28:

30. november: COP28 braker løs!

 • Åpningsseremonien finner sted, og selve COP28-toppmøtet åpnes ved Expo City i Dubai.
 • Arbeidet til de forskjellige beslutningsorganene og underorganene begynner, i likhet med forhandlingene.
 • Du kan lese mer om de forskjellige arrangementene her.

1. desember: Verdensledere rigger opp til endring

 • Verdens klimahandlingstoppmøte, som vil innebære en rekke høynivårundebord-samtaler og arrangementer, finner sted. Toppmøtet fungerer som en viktig plattform for store kunngjøringer og er ment å sikre momentum og veiledning til resten av COP28. Statsminister Støre deltar, sammen med utenriksministeren, utviklingsministeren og klima- og miljøministeren.
 • Et eget COP28 høynivåsegment begynner på ettermiddagen (og blir gjenopptatt 9. og 10. desember). Det er uklart når Norges innlegg vil bli holdt, men det vil trolig bli holdt av statsministeren.
 • Du kan lese mer om toppmøtet her, og du kan finne mer informasjon om de andre arrangementene som finner sted denne dagen her.

2. desember: Klimahandling i søkelyset

 • Verdens klimahandlingstoppmøte, som vil innebære en rekke høynivårundebord-samtaler og arrangementer. Statsminister Støre deltar, sammen med utenriksministeren, utviklingsministeren og klima- og miljøministeren.
 • Kina og G77 vil holde et eget toppmøte.
 • Åpningssesjonen av høynivåmøtet om global klimahandling (GCA).
 • Du kan lese mer om toppmøtet her, og du kan finne mer informasjon om de forskjellige arrangementene som finner sted denne dagen her.

3. desember: Helse, gjenoppbygning og fred

 • Dette er temadagen for «helse, gjenoppbygning og fred». Dagen har som mål å bygge konsensus om prioriterte handlinger for helsesystemets respons på klimaendringer, sammen med finansieringsforpliktelser for implementering. 
 • Et arrangement for ministere om en rettferdig overgang holdes på ettermiddagen.
 • Du kan finne mer informasjon om de forskjellige arrangementene som finner sted denne dagen her.

4. desember: Finans og handel, likestilling og ansvarliggjøring

 • Dette er temadagen for «finans og handel, likestilling og ansvarliggjøring». 
 • En teknisk dialog om finansiering for en kjønnsrettferdig overgang holdes på morgenen, og et høynivåarrangement om likestilling holdes på ettermiddagen.
 • Et høynivåarrangement om nasjonale klimatilpasningsplaner (NAPs) holdes på ettermiddagen.
 • Du kan finne mer informasjon om de forskjellige arrangementene som finner sted denne dagen her.

5. desember: Energi og industri, rettferdig overgang og urfolk

 • Dette er temadagen for «energi og industri, rettferdig overgang, og urfolk». Dagen vil fokusere på hvordan vi kan sikre rask avkarbonisering, jobbvekst og økonomiske muligheter og rettferdig overgang på tvers av hele energi- og industrielle verdikjeder.
 • Plattformen for lokalsamfunn og urfolk vil holde en rundebords-dialog med parter og andre aktører.
 • Du kan finne mer informasjon om de forskjellige arrangementene som finner sted denne dagen her.

6. desember: Flernivåhandling, urbanisering og et oppbygd miljø/transport

 • Dette er temadagen for «flernivåhandling, urbanisering og et oppbygd miljø/transport». COP28 vil samle lokale ledere, inkludert ordførere, guvernører, parlamentarikere, næringslivsledere og ledere i det sivile samfunn, forent for å akselerere klimatiltak på tvers av alle nivåer i regjeringen og samfunnet.
 • Du kan finne mer informasjon om de forskjellige arrangementene som finner sted denne dagen her.

7. desember: Pause i programmet

8. desember: Ungdom, barn, utdanning og kompetanser

 • Dette er temadagen for «ungdom, barn, utdanning og kompetanser». Målet med dagen er å gi unge mennesker mulighet til å forme resultatene av COP28 og utover, spesielt med tanke på de uforholdsmessige risikoene og konsekvensene fra klimaendringer for barn og ungdom. Dagen vil se på rettferdig representasjon, sterkere engasjementsmekanismer og ressursallokering på tvers av COP-temaene og politikksporene.
 • Du kan finne mer informasjon om de forskjellige arrangementene som finner sted denne dagen her.

9. desember: Naturen, bruk av land, og hav

 • Dette er temadagen for «naturen, bruk av land, og hav». Bevaring, gjenoppretting og bærekraftig forvaltning av naturen er nødvendig for å nå målene i Parisavtalen. I et forsøk på å endre arealbruk og havsystemer for å støtte klimatilpasset og naturpositiv utvikling, vil denne temadagen fokusere på å trappe opp robuste løsninger som beskytter, gjenoppretter og effektivt forvalter naturlige økosystemer, ser på drivere for tap av natur, styrker urfolk og lokalsamfunn, og skape stødige levebrød.
 • COP28 høynivåsegmentet blir gjenopptatt for de landene og aktørene som ikke fikk holdt sine innlegg tidlig i desember.
 • En årlig høynivårundbords-samtale om klimaambisjoner før 2030 vil holdes på ettermiddagen.
 • Du kan finne mer informasjon om de forskjellige arrangementene som finner sted denne dagen her.

10. desember: Mat, jordbruk og vann

 • Dette er temadagen for «mat, jordbruk og vann». Klimaendringene skaper et alvorlig press på og risiko for landbrukets mat- og vannsystemer som utgjør en del av menneskelig velvære. Samtidig er disse systemene også viktige bidragsytere til klimaendringer: en tredjedel av alle menneskeskapte klimagassutslipp stammer fra matsystemer, og 70 % av ferskvann som forbrukes over hele verden brukes til landbruksproduksjon.
 • COP28s høynivåsegment blir gjenopptatt for de landene og aktørene som ikke fikk holdt sine innlegg tidligere i desember.
 • Presidentskapet vil holde et arrangement om handling for klimastyrking.
 • Du kan finne mer informasjon om de forskjellige arrangementene som finner sted denne dagen her.

11. desember: Et lys i enden av COP28-tunellen?

 • På de to siste dagene av COP28 vil ingen temadager holdes for å unngå et omfattende program når forhandlingsteksten er i ferd med å ferdigstilles.
 • Avslutningssesjonen av høynivåmøtet om global klimahandling (GCA) holdes på ettermiddagen.
 • Du kan finne mer informasjon om de forskjellige arrangementene som finner sted denne dagen her.

12. november: En ny og bedre vei videre for klimaet?

 • På de to siste dagene av COP28 vil ingen temadager holdes for å unngå et omfattende program når forhandlingsteksten er i ferd med å ferdigstilles.
 • Den siste delen av de avsluttende sesjonene til beslutningsorganene (COP, CMA og CMP) holdes.
 • Du kan finne mer informasjon om de forskjellige arrangementene som finner sted denne dagen her.

Ikke fått nok av COP28 enda? Da kan vi anbefale denne saken helt til slutt: Åtte ting du bør vite om COP28.

Kontakter

Om oss

FN-sambandet jobber for økt kunnskap om FN og internasjonale spørsmål. Vi har seks distriktskontorer som dekker hele landet. Det finnes FN-samband i mer enn hundre land.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye