NVE inviterer til åpne kontordager i Finnmark

Del

I august lanserte regjeringen et «kraft- og industriløft for Finnmark». NVE inviterer nå til åpne kontordager, for å få innspill til hvordan søknader om kraftnett og kraftproduksjon i Finnmark skal tas til behandling de neste årene. Begrenset kapasitet i kraftnettet gjør at det kun er plass til å bygge ut et fåtall nye kraftprosjekter.

NVE

NVE vil forsøke å legge opp til en prosess der konsesjonsbehandling av kraftnett og kraftproduksjon koordineres. Det er viktig for NVE å ha en forutsigbar prosess med god involvering. 

– Kraftutbygginger engasjerer mange, og vi er opptatt av at prosessen i Finnmark skal bli god og forutsigbar for alle parter. Det er viktig for oss å involvere de som blir berørt av sakene vi skal konsesjonsbehandle så tidlig som mulig. Derfor inviterer vi til åpne kontordager allerede nå, sier Inga Nordberg, direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE. 

Det er kun plass til et fåtall nye kraftanlegg 

Nettet i Finnmark har i dag begrenset kapasitet, og i Øst-Finnmark er det per nå ikke ledig kapasitet i kraftnettet til ny kraftproduksjon. Eventuelle nye kraftverk konkurrerer om den samme nettkapasiteten, derfor vil det ikke være plass til mer enn noen få nye kraftanlegg. 

 – På grunn av kapasiteten i kraftnettet blir det bare mulig å bygge et fåtall nye kraftanlegg i Finnmark fram mot 2030. Vi oppfordrer derfor også kommunene til å prioritere, dersom det er flere prosjekter i en kommune. For vindkraft er kommunens støtte en forutsetning for at NVE skal konsesjonsbehandle søknadene, sier Nordberg. 

NVE vil legge til rette for en helhetlig prosess for å koordinere hvilke prosjekter som eventuelt skal bygges ut i takt med at produksjonen kan knyttes til nettet. 

Ønsker råd og innspill om arbeidet framover  

NVE jobber nå med å få en oversikt over hvilke saker som er aktuelle å inkludere i prosessen i Finnmark de neste årene. Basert på denne oversikten ønsker NVE innspill på hvordan behandlingen av disse sakene bør legges opp for å sikre god involvering. 

– Nå ber vi om innspill til hvordan konsesjonsbehandlingen bør legges opp de nærmeste årene. Vi ønsker spesielt råd om hvordan vi kan sikre at de som blir berørt har nok informasjon og tid til å gi sine innspill til planene, sier Nordberg.  

I løpet av desember skal NVE også ha dialogmøter med en rekke aktører, blant annet Sametinget, kommunene og Statsforvalter. 

Her holdes møtene 

NVE inviterer berørte parter til dialogmøter i uke 48 og 49. Det arrangeres åpne kontordager i Alta, Vadsø, Lakselv, Kjøllefjord, Karasjok og Båtsfjord på følgende datoer: 

Mandag 27.11 – Vadsø og Alta 

Tirsdag 28.11 – Kjøllefjord og Lakselv 

Onsdag 29.11 – Båtsfjord og Karasjok 

Mer informasjon om sted, tidspunkt og påmelding finner du på våre nettsider: www.nve.no/konsesjon/kraftloeft-i-finnmark/. Påmeldingsfristen er fredag 24. november 2023. 

Dersom du ikke har mulighet til å delta på åpne kontordager, er det mulig å sende skriftlige innspill til NVE fram til 5.januar 2024. Innspill sendes til nve@nve.no. Merk e-posten “Innspill - helhetlig prosess Finnmark”. 

Nøkkelord

Kontakter

PRESSEHENVENDELSER
E-post: pressevakt@nve.no
Tlf: 48 99 76 67

ANDRE HENVENDELSER
Inger Anette Sandvand Dahlen, seniorrådgiver
E-post: iasd@nve.no
Telefon: 22959282

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye