FN-sambandet

Denne uka i FN: Reform av Sikkerhetsrådet et must for å ende «handlingslammelse»

Del

DENNE UKA I FN: Hver mandag ettermiddag gir vi deg informasjon om ukas viktigste hendelser i FN.

Det tok nesten ti møter og minst fem resolusjonsutkast før Sikkerhetsrådet klarte å vedta en resolusjon som krever akutte humanitære pauser og korridorer over hele Gazastripen. Nå mener mange at tiden for hastereform av Rådet er kommet. Foto: UN Photo/Cia Pak.
Det tok nesten ti møter og minst fem resolusjonsutkast før Sikkerhetsrådet klarte å vedta en resolusjon som krever akutte humanitære pauser og korridorer over hele Gazastripen. Nå mener mange at tiden for hastereform av Rådet er kommet. Foto: UN Photo/Cia Pak.

Reform av Sikkerhetsrådet et must for å ende «handlingslammelse»

Krig og konflikt raser i alle verdens hjørner – fra Ukraina og Sudan til Myanmar, Haiti og Gaza. Nå haster det som aldri før med reform av Sikkerhetsrådet, understreker mange, inkludert presidenten av Generalforsamlingens 78. sesjon (UNGA78). Les saken på fn.no.

Fred og sikkerhet

null
Verdens mektigste politiske forum – FNs sikkerhetsråd – har omsider vedtatt en resolusjon som krever akutte humanitære pauser og korridorer over hele Gazastripen. Foto: UN Photo/Loey Felipe.

Uka fremover i Sikkerhetsrådet

I november har Kina presidentskapet i Sikkerhetsrådet. Månedens arbeidsprogram finner du her. I desember tar Ecuador over presidentskapet.

Mandag: Sikkerhetsrådet vil samles i en åpen debatt om å fremme bærekraftig fred gjennom utvikling, under agendapunktet «Opprettholdelse av internasjonal fred og sikkerhet». De forventede brieferne er FNs generalsekretær, António Guterres, Dilma Rousseff, president for Den nye utviklingsbanken (New Development Bank) – en multilateral utviklingsbank som tar sikte på å mobilisere ressurser til infrastruktur og bærekraftige utviklingsprosjekter i fremvoksende markeder – og Jeffrey Sachs, president for FNs Sustainable Development Solutions Network – en organisasjon etablert av FN for å fremme FNs bærekraftsmål på nasjonalt og internasjonalt nivå – og direktør for senteret for bærekraftig utvikling ved Columbia University.

Tirsdag: Rådet vil holde lukkede konsultasjoner om generalsekretærens rapport om fiendtlighetene mellom sjiagruppen Hizbollah og Israel, per resolusjon 1701 vedtatt i 2006. De forventede brieferne er FNs spesialkoordinator for Libanon, Joanna Wronecka, og FNs undergeneralsekretær for fredsoperasjoner, Jean-Pierre Lacroix. Etter konsultasjonene, vil Rådet diskutere situasjonen i Den demokratiske republikken Kongo (DR Kongo) under «Enhver annen sak». USA ba om møtet for å diskutere nylige anklager om alvorlig mishandling, inkludert seksuell utnyttelse og overgrep, fra medlemmer av den sørafrikanske militærkontingenten til FNs stabiliseringsoppdrag i landet (MONUSCO). Lacroix, FNs undergeneralsekretær for ledelsesstrategi, politikk og overholdelse, Catherine Pollard, og spesialkoordinator for forbedring av FNs reaksjon på seksuell utnyttelse og overgrep, Christian Saunders, forventes å orientere Rådet. En orientering om Ukraina med søkelys på krigens effekter på kritisk infrastruktur og matsikkerhet vil også holdes på tirsdag, forespurt av Albania og USA. Assisterende generalsekretær for Europa, Sentral-Asia og Amerika, Miroslav Jenča, vil orientere. En representant for Verdens matvareprogram (WFP) kan også orientere. Etter orienteringen om Ukraina vil Rådet holde lukkede konsultasjoner om Fellesstyrken av gruppen på fem for Sahel (FC-G5S) som Burkina Faso, Tsjad, Mali, Mauritania og Niger (G5 Sahel) etablerte i 2017. Assisterende generalsekretær for Afrika i avdelingene for politiske og fredsbyggende spørsmål og fredsoperasjoner (DPPA-DPO), Martha Ama Akyaa Pobee, er den forventede brieferen.

Onsdag: Sikkerhetsrådet vil holde en åpen orientering om «Situasjonen i Midtøsten, inkludert i Palestina». Malta og De forente arabiske emirater (UAE) ba om møtet for å diskutere «den dypt bekymrende utviklingen i Det okkuperte palestinske territoriet, og den alvorlige innvirkningen på kvinner og barn». Representanter fra UN Women og FNs barnefond (UNICEF) forventes å orientere Rådet.

Ellers denne uken vil Rådet fortsette å overvåke utviklingen knyttet til Sudan. Den 16. november sendte Sudans FN-ambassadør i New York, Al-Harith Idriss al-Harith Mohamed, et brev til generalsekretæren som formidler beslutningen til Sudans regjering om å avslutte FNs integrerte overgangsoppdrag i Sudan (UNITAMS), med umiddelbar virkning. Medlemmene vil også fortsette å forhandle om fornyelsen av sanksjonsregimet for Al-Shabaab. Den 15. november vedtok Rådet enstemmig resolusjon 2711, en kort teknisk videreføring av sanksjonsregimet frem til 1. desember, for å gi tid til ytterligere drøftelser om fornyelsen. Rådet vurderer også rapporten om Afghanistan, som de mottok 9. november, og hvordan de skal svare på anbefalingene i rapporten. Vurderingen, som Rådet ba om i resolusjon 2679 på 16. mars, gir anbefalinger for en integrert og sammenhengende tilnærming for å møte dagens utfordringer Afghanistan står overfor.

Gaza-krisen: Sikkerhetsrådet ber om akutte, utvidede humanitære pauser

FNs sikkerhetsråd har vedtatt en resolusjon om den humanitære situasjonen i Gaza. Den ber om akutte «humanitære pauser og korridorer» over hele stripen. Les saken på fn.no.

— Dette må stoppe, sier FN-sjefen, mens dødsfall og fordrivelse øker i Gaza

Økt antall tap, angrep på skoler og krisesentre, inkludert drapet på en FN-arbeider, og en lammende drivstoffmangel som blokkerte hjelpeleveranser, har vært et dystert bakteppe i Gaza i løpet av helgen, da Verdens helseorganisasjon (WHO) hjalp til med å evakuere 31 babyer i kritisk tilstand ved det beleirede Al-Shifa-sykehuset. FN-sjefen ber om en humanitær våpenhvile midt i den pågående Israel-Palestina-krisen. Les saken på UN News.

Utenriksministerens svar på spørsmål om etterforsking av krigsforbrytelser i Gaza. Les saken på regjeringens sider.

Spørsmål til utenriksministeren om en internasjonal fredsstyrke med FN-mandat i Gaza fra Guri Melby (V). Les saken på Stortingets sider.

Myanmar: Intense kamper sprer seg til byer, sivile søker ly. Les saken på UN News.

Sudan: Dødelig «voldsspiral» fortsetter, Khartoum ber om «umiddelbar avslutning» av FN-oppdrag. Les saken på UN News.

Sudan: «Seks dager med terror» i Vest-Darfur, etnisk-baserte angrep øker. Les saken på UN News.

Menneskerettigheter

null
Hatytringer, antisemittisme og islamofobi har økt kraftig i kjølvannet av den nylige konflikten mellom Hamas og Israel. Nå er det ekstra viktig å trappe opp kampen mot hat, diskriminasjon og rasisme og beskytte menneskerettighetene. Foto: Patrick Fore/Unsplash.

Derfor må vi trappe opp kampen mot hat og beskytte menneskerettighetene

Verden markerte Den internasjonale toleransedagen 16. november. Dessverre, grunnet konflikten mellom Israel og Hamas, peker pilene oppover for hatytringer, antisemittisme og islamofobi, og nedover for toleranse og samhold. FN understreker at dette er uakseptabelt. Les saken på fn.no.

Enighet i FN om å anerkjenne innsatsen til menneskerettighetsforsvarere

En resolusjon om menneskerettighetsforsvarere fremmet av Norge er enstemmig vedtatt i FN. Les saken på regjeringens sider.

De norske barnevernssakene – ofte stilte spørsmål. Les saken på NIMs sider.

Regjeringen trapper opp arbeidet mot samehets. Les saken på regjeringens sider.

Arbeidsliv

null
Beskyttelse av sjøfolks rettigheter må styrkes, også fordi næringen forbereder seg på en digitalisert og lavkarbonisert fremtid, sa delegatene på den første felleskonferansen om sjøfolk, organisert av ILO og IMO. Foto: ILO/Bobot Go.

Mer må gjøres for å beskytte rettighetene til sjøfolk og fiskere

Den første felles konferansen for sjøfolk på høyt nivå organisert av Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) og Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) anerkjente den sentrale rollen som sjøfolk og fiskere spiller i fremtidig global utvikling. Les saken på ILOs sider.

Matsikkerhet

null
WFP ruller ut en ny modell for matdistribusjon i Etiopia. — WFP-team og våre partnere har jobbet døgnet rundt for å komme til dette punktet, sa WFP-sjefen Cindy McCain. Denne tilnærmingen, støttet av både regjeringen og partnere, setter en ny standard for humanitær bistand i landet. Vi fokuserer nå på å få matvarehjelp til etiopiere som har gått for lenge uten, la hun til. Foto: OCHA/Liz Loh-Taylor.

Etiopia: WFP lanserer ny driftsmodell for å gjenopprette matdistribusjon til millioner av sårbare familier

Verdens matvareprogram (WFP) ruller ut sin nye tilnærming til Etiopia-operasjoner, og har som mål å nå 3,2 millioner mennesker med mathjelp – for første gang siden juni. WFPs matvarehjelp ble opphevet over hele landet etter rapporter om store avledninger tidligere i år. Les saken på WFPs sider.

WFP: Hele Gaza-befolkningen trenger nå mathjelp. Les saken på UN News.

Helse

null
FN-organisasjoner og partnere trapper opp koleraresponsen etter et nytt utbrudd først ble erklært i staten Gedaref, som ligger i Øst-Sudan, 26. september. Minst 2 525 mistenkte tilfeller av akutt diaré/kolera er rapportert, inkludert 78 relaterte dødsfall i syv stater. Foto: OCHA/Saviano Abreu.

Sudan: Humanitære organisasjoner trapper opp responsen mot dødelig kolerautbrudd

Midt i den pågående krisen opplever Sudan et dødelig utbrudd av sykdommen, ifølge OCHA. Det forventes at koleravaksiner kommer til lande denne måneden. Les saken på UN News.

WHO lanserer kommisjon mot ensomhet

Verdens helseorganisasjon (WHO) har annonsert en ny kommisjon som skal ta tak i ensomhet som en presserende helsetrussel, fremme sosial tilknytning som en prioritet og øke innsatsen i alle verdens land. Les saken på WHOs sider.

WHO: Globale partnere hyller fremgang mot å eliminere livmorhalskreft, og understreker utfordringer. Les saken på WHOs sider.

Klima og miljø

null
Den ferske vitenskapen fra UNFCCC – FN-organisasjonen som leder den globale klimaendringsprosessen og organiserer de årlige COP-toppmøtene – viser at klimagassutslippene må kuttes med 43 prosent innen 2030, sammenlignet med 2019-nivåene. Foto: WMO/João José da Silveira Santos.

Utilstrekkelig klimaplanfremgang, COP28 må sette scenen for umiddelbar handling

En fersk FN-rapport finner at nasjonale klimahandlingsplaner fortsatt er utilstrekkelige for å begrense den globale temperaturøkningen til 1,5 grader og oppfylle målene i Parisavtalen. Les saken på UNFCCCs sider.

Grønland slutter seg til Parisavtalen. Les saken på UNRICs sider.

Barn og etterslekten trenger bedre klimabeskyttelse

Tusenvis av klimasøksmål pågår verden over, mer enn 100 av dem basert på menneskerettigheter. Slike søksmål har vi ikke i Norge ennå, men Stortinget har god grunn til å følge opp klimautvalgets forslag. Les saken på Dagens næringslivs sider.

WMO advarer: «Ingen ende i sikte» for økende klimagassutslipp. Les saken på  UN News.

Håp øker om historisk traktat for å begrense plastforurensning. Les saken på UN News.

India: Norge skal støtte klimamotstandsprosjekt i Assam. Les saken på WFPs sider.

Merk deg! Kommende arrangementer

null
Framtiden i våre hender og FN-sambandet inviterer til et seminar på 27. november der vi vil se nærmere på behovet for å skape bærekraftige livsstiler i den klimakrisen vi står i, og hvordan vi kan designe politikk som vil gjøre dette mulig i Norge. Plakat: FN-sambandet.

30. oktober24. november: Den 78. sesjonen av FNs komité mot tortur, som vil gjennomgå rapportene fra Burundi, Costa Rica, Kiribati, Danmark, Egypt og Slovenia. Les mer her.

7.22. november: UNESCOs 42. årsmøte. Les mer her.

20. november: Lansering av UNEPs utslippsgapsrapport 2023. Les mer her.

20.24. november: Menneskerettighetsrådets del to av den 21. sesjonen til den mellomstatlige arbeidsgruppen for effektiv implementering av Durban-erklæringen mot rasisme og erklæringens handlingsprogram. Les mer her.

20.24. november: Den 3. konferansen arrangert av Den internasjonale sivile luftfartsorganisasjonen (ICAO) om luftfart og alternative drivstoff (CAAF/3). Les mer her.

20. november15. desember: Verdens radiokommunikasjonskonferanse 2023, arrangert av Den internasjonale telekommunikasjonsunionen (ITU). Les mer her.

27. november: Seminar om hvordan vi skaper bærekraftige livstiler i Norge, organisert av Framtiden i våre hender og FN-sambandet. Fristen for å melde deg på er i dag, 20. november. Les mer og meld deg på her.

Fra FN-kalenderen:

Nøkkelord

Kontakter

Om oss

FN-sambandet jobber for økt kunnskap om FN og internasjonale spørsmål. Vi har seks distriktskontorer som dekker hele landet. Det finnes FN-samband i mer enn hundre land.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye