Yara International ASA

Yara investerer i karbonfangst og -lagring i Sluiskil og undertegner bindende avtale med Northern Lights – verdens første avtale som trer i kraft om fangst, transport og lagring av CO2 på tvers av landegrenser

Del

Yara International, en av verdens største ammoniakkprodusenter, og Northern Lights, som transporterer og lagrer CO2, har inngått en bindende kommersiell avtale om transport og lagring av CO2 som muliggjør den første transporten av CO2 på tvers av landegrenser. Yara har som mål å redusere sine årlige CO2 -utslipp fra ammoniakkproduksjonen i Sluiskil i Nederland med 800 000 tonn. Flytende CO2 skal transporteres av Northern Lights med skip fra Nederland til trygg og permanent lagring 2,6 kilometer under havbunnen utenfor Norge.

- Dette er en milepæl for avkarbonisering av utslippstung industri i Europa, og for Yara er det et viktig skritt for å redusere utslipp fra  ammoniakkproduksjonen, produktporteføljen og matverdikjeden for øvrig, sier Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara International. 

- Vi er veldig fornøyde med at Yara har valgt Northern Lights til å frakte og lagre CO2 fra Sluiskil. Denne avtalen gir oss muligheten til å utnytte kapasiteten ved lageret vårt under havbunnen i Nordsjøen. Avtalen bekrefter det kommersielle potensialet i karbonfangst og -lagring (CCS) og viser at markedet for transport og lagring av CO2 utvikler seg hurtig, sier Børre Jacobsen, administrerende direktør i Northern Lights.   

Kutter 12 millioner tonn CO2 de neste 15 årene 

Fjerning av 800 000 tonn CO2 ved Yara Sluiskil tilsvarer 0,5 % av de samlede CO2-utslippene i Nederland (2022). I løpet av de neste 15 årene vil Yara fjerne rundt 12 millioner tonn CO2 fra produksjonen i Sluiskil.  

- Yara Sluiskil viser vei for europeisk industri ved å ta nok et avkarboniseringsskritt. Siden 1990 har Yara Sluiskil kuttet 3,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter per år fra ammoniakk- og gjødselproduksjonen, samtidig som de nesten har doblet produksjonen. Nå fortsetter vi med å kutte ytterligere ved et av de aller største utslippspunktene i Nederland, sier Michael Schlaug, VP i Yara Nederland.  

Reduserte utslipp fra matproduksjon og skipsfart  

- Ren ammoniakk kan redusere utslipp fra  utslippstunge industrier som skipsfart, kjemisk industri og kraftproduksjon. Ren ammoniakk legger til rette for hydrogenøkonomien, og tiden er inne for å ta i bruk ren ammoniakk og hydrogen for å avkarbonisere Europa, sier Magnus Ankarstrand, sjef i Yara Clean Ammonia.   

Yara Sluiskil er en av verdens største ammoniakk- og mineralgjødselfabrikker, og prosjektet er en del av Yaras strategi for å avkarbonisere og sikre kjernevirksomheten for fremtiden. I tillegg vurderer Yara potensielle prosjekter med storskalaproduksjon av blå ammoniakk i USA med karbonfangst og -lagring. I kombinasjon med Yaras fleksible forretningsmodell og globalt ledende posisjon innenfor ammoniakk vil disse investeringene kunne bidra til lønnsom avkarbonisering av selskapets gjødselproduksjon i Europa. Investeringene er samtidig med på å diversifisere Yaras energiposisjon. For å finansiere denne endringsprosessen ser Yara på ulike alternativer, deriblant salg av eierandeler i YCA, salg av aktiva og andre potensielle finansieringskilder.       

Karbonfangst og -lagring er nøkkelen til å avkarbonisere industrien i Europa 

Verden nærmer seg 2030 med stormskritt, og vi må handle nå hvis vi skal ha en sjanse til å nå målene i Parisavtalen. I en tale til FNs generalforsamling 20. september 2023 uttalte FNs generalsekretær António Guterres: «Vi kan – og vi må – skru opp tempoet.» 27. oktober i Oslo sa EUs energikommisjonær Kadri Simson: «CCS har et utrolig potensial i kampen for å bli klimanøytrale.» Karbonfangst og -lagring gir industrien en avkarboniseringsløsning som reduserer klimautslipp. Avtalen mellom Yara og Northern Lights kickstarter det kommersielle markedet for karbonfangst og -lagring i Europa.   

Karbonfangst og -lagring er en kostnadseffektiv løsning som er kompatibel med den eksisterende produksjonsinfrastrukturen i Europa – spesielt når det gjelder ammoniakk- og gjødselproduksjon. I møte med klimakrisen må vi bruke alle tilgjengelige teknologier. Europeiske industrier venter utålmodig på EUs CCUS-strategi (karbonfangst, -bruk og -lagring), som skal annonseres til neste år. For å få maksimalt ut av denne avkarboniseringsløsningen må karbonfangstprosjekter støttes av de regulerende myndigheter med et tydelig regelverk for CO2-transport og -lagringsinfrastruktur.    

- Skal vi lykkes med det grønne skiftet, trenger vi sterke partnerskap og støtte fra regjeringer og EU. Karbonfangst og -lagring er en viktig del av løsningen. Sammen skal vi redusere klimagassutslippene og komme ett skritt nærmere å endre industrien, sier Holsether, konsernsjef i Yara.    

- Norge har potensial til å tilby Europa betydelig karbonlagringskapasitet, noe som vil hjelpe EU med å nå klimamålene. Karbonfangst og -lagring er en trygg og effektiv måte å håndtere utslipp på, og denne avtalen viser nettopp det, sier Børre Jacobsen, administrerende direktør i Northern Lights.   

Fakta om avtalen 

  • Yara Sluiskil vil fange rundt 800 000 tonn CO2 i året fra prosessgassen i ammoniakkproduksjonen 
  • Yara skal bygge ut kapasiteten for å gjøre gass flytende. Målet er 12 millioner tonn flytende CO2 over de neste femten årene med antatte kapitalutgifter på rundt 200 millioner euro 
  • Northern Lights skal skipe flytende karbondioksid fra Yara Sluiskil i Nederland til Øygarden i Norge 
  • Flytende CO2 vil mellomlagres i tanker på land i Øygarden før den via rørledning injiseres i et saltvannsreservoar 2600 meter under havbunnen i Nordsjøen for trygg og permanent lagring 
  • Prosjektet starter opp i 2025 og vil vare i femten år 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Yara

 Yaras oppdrag er å brødfø verdens befolkning på en bærekraftig måte samtidig som vi tar vare på jorda. Strategien vår er basert på bærekraftig verdiskaping gjennom å kutte utslippene fra produksjon av gjødsel og skape utslippsfrie energiløsninger, til glede for våre kunder, aksjonærer, ansatte og samfunnet generelt.

For å oppfylle ambisjonen vår å skape en matfremtid på lag med naturen, utvikler vi digitale verktøy til presisjonslandbruk og jobber tett med samarbeidspartnere i alle ledd i matverdikjeden for å fremme mer effektive og bærekraftige løsninger.

For å drive frem det grønne skiftet innen skipsfart, gjødselproduksjon og andre kraftintensive industrier, setter vi fart på hydrogenøkonomien gjennom vår satsning på ren ammoniakk.

Yara ble etablert i 1905 for å bekjempe hungersnøden i Europa og er i dag verdens ledende plantenæringsselskap. Yara har 17 500 ansatte i om lag 60 land, og bærekraft er en integrert del av vår forretningsmodell. I 2022 hadde Yara en omsetning på 24,1 milliarder USD.

www.yara.com 

Om Northern Lights

Northern Lights utvikler verdens første infrastruktur for transport og lagring av CO2 på tvers av landegrensene. Northern Lights gjør det mulig for virksomheter å kvitte seg med CO2 -utslipp som ikke kan unngås, og bidrar på denne måten til å framskynde avkarboniseringen av europeisk industri. Northern Lights drar veksler på 25 års erfaring med å lagre CO2 på den norske kontinentalsokkelen, og er en driver i utviklingen av nye teknologier for karbonfangst og -lagring. Selskapet vil frakte flytende CO2 fra fangststedene til en landbasert mottaksterminal på Vestlandet før den flytende gassen sendes i rør til en injeksjonsbrønn 2600 meter under havbunnen for permanent lagring. Karbonfangst og -lagring er et helt nødvendig klimatiltak for å redusere eller fjerne CO2 -utslipp fra industrien. Northern Lights ligger an til å kunne ta imot sin første last med CO2 i 2024, og tilbyr pålitelig CO2 -transport og -lagring til virksomheter i hele Europa som slipper ut CO2.  

Northern Lights er et eget selskap med Equinor, Shell og TotalEnergies som likeverdige partnere. 

www.norlights.com 

Om Yara Clean Ammonia

Yaras oppgave er å brødfø verdens befolkning på en bærekraftig måte og ta vare på jorda. Yara Clean Ammonia er i en unik posisjon til å sette fart på hydrogenøkonomien i et marked som forventes å vokse betydelig de neste tiårene. Vi tar sikte på å styrke posisjonen vår som verdens største ammoniakkdistributør, vi vil utvikle både de grønne og blå verdikjedene og ta en lederrolle i utviklingen av ren ammoniakk globalt.  

Med Yaras unike erfaring innen global ammoniakkproduksjon, -logistikk og -handel som utgangspunkt jobber Yara Clean Ammonia for å utnytte vekstmuligheter innen lavutslippsdrivstoff til skip og kraftproduksjon, karbonfri matproduksjon og ammoniakk til industrien.     

Yara Clean Ammonia driver verdens største ammoniakknettverk med 15 skip og tilgang til 18 ammoniakkterminaler og diverse fabrikker og anlegg rundt omkring i verden der ammoniakk både produseres og brukes i produksjonen. Omsetning og EBITDA for hele 2022 var henholdsvis 4,422 millioner USD og 249 millioner USD. Yara Clean Ammonia har hovedkontor i Oslo, Norge.  

www.yaracleanammonia.com 

Følg pressemeldinger fra Yara International ASA

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Yara International ASA på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Yara International ASA