Yara International ASA

Yara setter fart på utviklingen av hydrogenøkonomien i Tyskland

Del
Yara offentliggjør i dag planer for ombygging av sine ammoniakkterminaler i Tyskland, og vil øke sin årlige importkapasitet i Tyskland med opptil tre millioner tonn ren ammoniakk. Det tilsvarer rundt 530.000 tonn hydrogen og vil bidra til å sette fart på utviklingen av hydrogenøkonomien i Tyskland.
Yara Brunsbüttel. Foto: Yara
Yara Brunsbüttel. Foto: Yara

Ren ammoniakk er, i tillegg til å være en viktig komponent i gjødselproduksjon, en bærekraftig kilde til råstoff i industri og applikasjoner. Ammoniakk er en energibærer av hydrogen, en egenskap som gjør at ammoniakk kan brukes som energi i transportsektoren og som et karbonfritt drivstoff for skip. Det kan også bli brukt som et utslippsreduserende tilskudd i kullkraftverk. Yaras mål er å øke sin produksjon av ren ammoniakk globalt og dermed være i stand til å betjene den voksende etterspørselen i Tyskland.

Yara offentliggjorde sine planer da den tyske visekansleren Robert Habeck var på besøk i Norge.

- Robert Habeck og andre tyske ledere har vært tydelige på at de har ambisjoner om å øke satsingen på hydrogenøkonomien. Dette imøtekommer vi nå. Jeg er stolt over at Yara har identifisert et betydelig potensial til å øke ammoniakkimporten til Tyskland som møter det voksende markedsetterspørselen, sier Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara.

- Innen sommeren 2023 vil vår havneterminal i Brunsbüttel bli bygget om for å kunne importere ammoniakk til Tyskland. I tillegg vil terminalen i Rostock kunne øke importert volum. I sum vil Yara bli i stand til å levere tre millioner tonn ren ammoniakk, dersom etterspørselen er der. Med ytterligere investeringer vil vi kunne utvide vår importkapasitet enda mer, sier Yves Bauwens, fabrikksjef for Yara Brunsbüttel.

Ren ammoniakk er en effektiv hydrogenbærer

Haber-Bosch-prosessen, en kjent metode for å utvikle ammoniakk, regnes som en av de største tyske oppfinnelsene i det 20. århundre. Yara har nær 100 års erfaring i å bruke nettopp Haber-Bosch-prosessen til å produsere ammoniakk. I dag er Yara verdens største ammoniakkdistributør med verdens største globale infrastruktur for produksjon og transport. Yara, som allerede er en stor hydrogenaktør, produserer og forbruker rundt syv prosent av Europas hydrogen.

Yaras datterselskap Yara Clean Ammonia ruller nå fortløpende ut en portefølje med utslippsfri ammoniakkproduksjon. Grønn ammoniakk blir produsert med fornybar energi og elektrolysører. Karbonutslipp fra blå ammoniakk blir fanget og lagret permanent. Sammen utgjør de ren ammoniakk.

- Etter hvert som vi utvikler utslippsfrie prosjekter over hele verden, vil vi kunne levere ren ammoniakk til Tyskland ved hjelp av Yaras ammoniakkskip, den største skipsflåten av denne typen i verden, sier Magnus Krogh Ankarstrand, leder for Yara Clean Ammonia.

Yara driver den største ammoniakklagringen i Tyskland

Lagring av ammoniakk forutsetter betydelige investeringer, i tillegg til bred erfaring fra drift og sikker håndtering. Yaras eksisterende anlegg og kompetanse vil være kritisk for å få til en rask utbygging av lagringskapasitet.

- Yara driver to dypvannsterminaler for ammoniakk i Tyskland, henholdsvis i Brunsbüttel og i Rostock. I Rostock importerer Yara allerede 600 kilotonn ammoniakk årlig. Dette er Tysklands største ammoniakklager, sier Thomas Schmidtz, fabrikksjef ved Yara Rostock.

Yara Tyskland og Yara Clean Ammonia er begeistret over å samarbeide tett med den tyske regjeringen på et lokalt og regionalt nivå, samt med tyske forretningspartnere, slik at vi kan bidra til å realisere den tyske hydrogenøkonomien gjennom deres ammoniakkinfrastruktur og nærmere 100 års driftserfaring, sier Ankarstrand.

Norge og Tysklands lange samarbeid om ammoniakk

Yara ble etablert i Norge i 1905 for å håndtere den voksende matmangelen som truet Europa på den tiden. I dag er Yara et globalt mineralgjødselkonsern, med virksomhet i over 60 land rundt om i verden. Yara Tyskland er blant de største ammoniakk- og gjødselselskapene i landet og en ledende aktør i det tyske industrinitrogenmarkedet. Yaras datterselskap Yara Clean Ammonia er verdens største ammoniakkdistributør, og utvikler flere prosjekter innen ren ammoniakk over hele verden, også i Tyskland.

Nøkkelord

Kontakter

Hilde Steinfeld
Kommunikasjonsdirektør i Yara Clean Ammonia
E-post: hilde.steinfeld@yara.com
Mobil: +47 99 35 30 30

Bilder

Yara Brunsbüttel. Foto: Yara
Yara Brunsbüttel. Foto: Yara
Last ned bilde
Yara Brunsbüttel. Foto: Yara
Yara Brunsbüttel. Foto: Yara
Last ned bilde

Om Yara International ASA

Yara International ASA
Yara International ASA
Drammensveien 131
0277 Oslo

http://www.yara.com

Om Yara

Yara utvikler kunnskap om hvordan vi kan produsere nok mat til alle på en måte som er bærekraftig for jord og klima. Vår visjon er en verden uten sult der vi tar vare på jorda. For å oppnå det følger vi en strategi for bærekraftig vekst, vi sørger for klimavennlig gjødsel og vi søker utslippsfrie energiløsninger. Yaras ambisjon er fokusert på å skape en naturvennlig matfremtid som gir verdi for våre kunder, aksjonærer og samfunn, og som bidrar til en mer bærekraftig verdikjede innen matproduksjon.

For å oppnå vår ambisjon har vi tatt en eierrolle innen utvikling av digitale verktøy for presisjonslandbruk, og vi samarbeider tett med partnere langs hele verdikjeden for å forbedre effektivitet og bærekraft i matproduksjon. Gjennom vårt fokus på ren ammoniakkproduksjon søker vi å utvikle og tilrettelegge for hydrogenøkonomien, slik at vi er med på å skape en grønn transformasjon i skipsfart, gjødselproduksjon og andre energiintensive industrier.

Yara har helt siden selskapet ble etablert i 1905 for å løse Europas voksende matmangel, fått en unik posisjon som verdens eneste globale mineralgjødsel selskap. Vi har en virksomhet som består av rundt 17.000 ansatte og med drift i over 60 land, og med en bevist evne til verdiskapning. Yara fikk 16,6 milliarder dollar i inntekter i 2021.

www.yara.com 

Om Yara Clean Ammonia

Yara Clean Ammonia har en unik posisjon til å kunne muliggjøre hydrogenøkonomien i et marked som er forventet å vokse kraftig de neste tiårene. Vårt mål er å styrke vår ledende, globale posisjon som verdens største ammoniakkdistributør, gjennom grønne og blå verdikjeder, og ved å være en pådriver for utviklingen av ren ammoniakk globalt.

Yara Clean Ammonia bygger på Yaras ledende erfaring innen global ammoniakkproduksjon, logistikk og handel. Vi ser på vekstmuligheter gjennom lavutslippsdrivstoff for skipsfart og i kraft, karbonfri matproduksjon og ammoniakk for industrielle applikasjoner.

Yara Clean Ammonia driver verdens største globale ammoniakknettverk med 12 skip. Gjennom Yara har vi tilgang til 18 ammoniakkterminaler, samt flere produksjons- og forbruksanlegg for ammoniakk over hele verden. Per Q3 2022 har Yara Clean Ammonia de siste 12 månedene hatt inntekter og EBITDA på henholdsvis 4,111 millioner USD og 198 millioner USD. Yara Clean Ammonia har hovedkontor i Oslo, Norge.

www.yaracleanammonia.com

Følg pressemeldinger fra Yara International ASA

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Yara International ASA på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Yara International ASA