NKVTS

Seminar om vold og menn

Del

Hvilke former for vold er menn involvert i? Hva slags menn er involvert, og hvorfor bruker og/eller utsettes de for vold?

Shutterstock

Det er temaene som det regjeringsoppnevnte Mannsutvalget skal belyse kl. 9.00-11.15 tirsdag 21. november hos NKVTS.  

Hva må vi vite mer om når det gjelder menn som utøver vold, og menn utsatt for vold? Og hva kan vi egentlig gjøre for å forebygge vold, og hjelpe dem som blir utsatt for det?

For å hjelpe oss til å finne svar, har vi med oss forskere, klinikere og politiet.

Temaer som tas opp er:

  • omfanget av alvorlig fysisk vold blant menn.
  • gutters doble rolle som utøvere og ofre for vold og kontroll. Konsekvensene av å være vitne og ofre for oppdragervold.
  • menns fortellinger om vold fra en kvinnelig eller mannlig partner.
  • ungdomskriminalitet, gjenger og maskulinitet.
  • behandlingstilbudet til menn som utøver vold i nære relasjoner.

Se programmet: Vold og menn - NKVTS

Seminaret streames: https://www.nkvts.no/tv/vold-og-menn

Kontakter

Et bedre liv for berørte av vold og traumer

NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress) fremskaffer forskningsbasert kunnskap som bidrar til at politikere, myndigheter og praksisfeltet tar gode beslutninger for å hjelpe berørte av vold og traumatisk stress. Senterets oppdragsgivere er primært Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Barne- og familiedepartementet samt Kunnskapsdepartementet. NKVTS er eid av NORCE (Norwegian Research Centre AS) som er et statlig forskningsinstitutt eid av fire norske universiteter.

Følg pressemeldinger fra NKVTS

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra NKVTS på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NKVTS

Lansering av den første norske studien av helse og hverdagsliv i norske veteranfamilier27.11.2023 12:14:36 CET | Pressemelding

Tirsdag 28. november kl 9.00 overrekkes Forsvarsminster Bjørn Arild Gram rapporten fra den første undersøkelsen av helse og hverdagsliv i norske veteranfamilier. Det vil si familier der én eller begge foreldre har deltatt i Forsvarets internasjonale operasjoner. Også generalsekretær Bjørn Rober Dahl i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner og generalsekretær Kjetil Bragstad fra Veteranforbundet SIOPS holder innlegg etter at forskningen er presentert. Seminaret foregår i Gullhaugveien 1-3, Nydalen, Oslo kl 9-10.

Vold og traumer i barndommen øker faren for alkoholmisbruk som voksen2.10.2023 08:50:00 CEST | Pressemelding

– Fysisk vold og andre traumatiske hendelser i barndommen er tydelige risikofaktorer for problematisk alkoholbruk. Forebyggingsarbeidet og tidlige hjelpetiltak bør hensynta dette, sier Helle Stangeland, stipendiat ved NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress). Forskningsstudien hun er del av ser på problematisk alkoholbruk blant unge mennesker og hvordan alkoholbruken virker inn på helse og livssituasjon. – Problematisk alkoholbruk har alvorlige konsekvenser, inkludert økt risiko for psykiske og somatiske helseproblemer, og er en ledende årsak til tidlig død blant både unge og eldre voksne, forteller Stangeland.Helle StangelandSammenheng med barndomstraumer Forskerne undersøkte om barndomstraumer kan være en viktig, tidlig risikofaktor for problematisk alkoholbruk blant unge voksne. Videre ønsket de å se om hodepine, muskel-/skjelettsmerter og psykiske vansker i ungdomstiden kunne forklare sammenhengen mellom traumeeksponering i barndommen og problematisk alkoholbr

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom