Kartverket

«Nyvember» i Kartverket: Ei satsing på auka i bruk av nynorsk

Del

November er nynorsk-månaden i Kartverket, og i det høvet legg verksemda ned ein ekstra innsats for å auka bruken av nynorsk på kartverket.no og andre kommunikasjonsflater.

Bilde av kommunikasjonsdirektør Synne Storvik i Kartverket.
Kommunikasjonsdirektør Synne Storvik i Kartverket. Foto: Morten Brun, Kartverket

– Me har i mange år no slått eit slag for nynorsk i november, som ei ekstra markering for å fremje denne målforma. Men me skal sjølvsagt bruka nynorsk resten av året òg. Me oppmodar alle tilsette til å bruka nynorsk internt og eksternt i november, seier kommunikasjonsdirektør Synne Storvik i Kartverket.  

Dette seier lova  

Språkrådet fører tilsyn med korleis departementa og deira underliggande statsorgan følgjer reglane om bruk av bokmål og nynorsk i samsvar med språklova. § 13 krev at sentrale statsorgan skal veksla mellom bokmål og nynorsk i allment tilgjengeleg materiale, slik at ingen av skriftspråka er representerte med mindre enn 25 prosent. Statistikken viser at svært få organ oppfyller lovkravet.  

Bra kan bli betre  

Ifølgje rapporten har Kartverket auka nynorskandelen på nettsidene frå 21 til 22 prosent, og i sosiale medium ligg andelen på 18–29 prosent. Likevel lukkast Kartverket ikkje med å oppfylle kravet om 25 prosent nynorsk i 2022.

Kartverket har likevel noko å vere stolt av, sidan vi er blant dei tre organa som oppfyller kravet om minst 25 prosent bruk av kvart skriftspråk i éin eller fleire kategoriar i sosiale medium. For å styrka det språklege samarbeidet, har Kartverket etablert ei eiga nynorskhjelp der engasjerte kollegaer brettar opp ermene og hjelper dei som ikkje skriv like mykje nynorsk.  

Kommunikasjonsdirektøren uttrykkjer glede over dei positive tala for Kartverket og oppmuntrar tilsette til å vere ekstra merksame på bruk av nynorsk i «nyvember». Kartverket tar denne utfordringa på alvor og vil halde fram med å arbeide for auka bruk av nynorsk i samsvar med språklova og Språkrådet sine retningslinjer. 

– Sjølv om Kartverket har gjort framsteg, viser den årlege rapporten frå Språkrådet at vi framleis har eit stykke arbeid å gjere, seier Storvik. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Bilde av kommunikasjonsdirektør Synne Storvik i Kartverket.
Kommunikasjonsdirektør Synne Storvik i Kartverket.
Last ned bilde

Lenker

Om oss

Kartverket blei etablert i 1773 og er den eldste tekniske etaten i Noreg som framleis er i drift. Oppgåvene våre har endra seg i takt med digitaliseringa av samfunnet. Vi er ei moderne og innovativ verksemd med blikk for framtida.

Følg pressemeldinger fra Kartverket

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Kartverket på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kartverket

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom