NKVTS

Utsatt for seksuelt overgrep? Delta i TRUST-studien

Del

Alle personer over 16 år som har vært utsatt for et seksuelt overgrep siste 12 måneder, inviteres til et landsomfattende forskningsprosjekt. Forskerne vil finne ut hvordan de utsatte har det, og hvilken hjelp de tilbys.

Ines Blix
Ines Blix NKVTS/Kristoffer Sandven NKVTS

– Endelig skal de utsattes stemmer bli hørt. Vi vet for lite om hvilken hjelp som gis i tiden etter et overgrep. Vi vet også alt for lite om hvordan utsatte opplever den hjelpen de får. Med økt kunnskap kan hjelpeapparatet gi mer målrettet og bedre hjelp til de som rammes, sier forsker og prosjektleder for TRUST-studien, Ines Blix.

Målet med studien er å forbedre helse og livskvalitet for personer utsatt for seksuelle overgrep, og å forebygge langvarige skadevirkninger.

Stor variasjon i hjelpetilbud

1 av 10 norske kvinner utsettes for et seksuelt overgrep i løpet av livet, og kun 1 av 10 av disse oppsøker hjelp i tiden etter et overgrep. Hjelpen den utsatte får, varierer stort etter hvor vedkommende bor.

– Det finnes ikke et enhetlig oppfølgingstilbud til overgrepsutsatte. Vi vet heller ikke nok om hvilke behov de har og hva som er hjelpsomt, sier forsker Siri Thoresen.

Det er 30 år siden forrige studie så på hvordan det går med overgrepsutsatte over tid.

Instagramkampanje

For å nå ut til mulige deltakere får forskerne hjelp av reklamebyrået TRY til en rekrutteringskampanje på sosiale medier. Flere kjente profiler hjelper til og stiller opp gratis.

– Vi håper at kampanjen når bredt ut, slik at alle som har vært utsatt for overgrep siste 12 måneder får mulighet til å delta og dele sine erfaringer. Jo flere som deltar i studien, jo mer helhetlig bilde får vi av hvordan det går med overgrepsutsatte over tid. Det gir oss bedre innsikt i hvordan vi kan sikre god hjelp og omsorg for rammede, sier Blix.

Les mer om studien

TRUST-studien på Instagram

Kontakter

Bilder

Et bedre liv for berørte av vold og traumer

NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress) fremskaffer forskningsbasert kunnskap som bidrar til at politikere, myndigheter og praksisfeltet tar gode beslutninger for å hjelpe berørte av vold og traumatisk stress. Senterets oppdragsgivere er primært Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Barne- og familiedepartementet samt Kunnskapsdepartementet. NKVTS er eid av NORCE (Norwegian Research Centre AS) som er et statlig forskningsinstitutt eid av fire norske universiteter.

Følg pressemeldinger fra NKVTS

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra NKVTS på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NKVTS

Lansering av den første norske studien av helse og hverdagsliv i norske veteranfamilier27.11.2023 12:14:36 CET | Pressemelding

Tirsdag 28. november kl 9.00 overrekkes Forsvarsminster Bjørn Arild Gram rapporten fra den første undersøkelsen av helse og hverdagsliv i norske veteranfamilier. Det vil si familier der én eller begge foreldre har deltatt i Forsvarets internasjonale operasjoner. Også generalsekretær Bjørn Rober Dahl i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner og generalsekretær Kjetil Bragstad fra Veteranforbundet SIOPS holder innlegg etter at forskningen er presentert. Seminaret foregår i Gullhaugveien 1-3, Nydalen, Oslo kl 9-10.

Vold og traumer i barndommen øker faren for alkoholmisbruk som voksen2.10.2023 08:50:00 CEST | Pressemelding

– Fysisk vold og andre traumatiske hendelser i barndommen er tydelige risikofaktorer for problematisk alkoholbruk. Forebyggingsarbeidet og tidlige hjelpetiltak bør hensynta dette, sier Helle Stangeland, stipendiat ved NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress). Forskningsstudien hun er del av ser på problematisk alkoholbruk blant unge mennesker og hvordan alkoholbruken virker inn på helse og livssituasjon. – Problematisk alkoholbruk har alvorlige konsekvenser, inkludert økt risiko for psykiske og somatiske helseproblemer, og er en ledende årsak til tidlig død blant både unge og eldre voksne, forteller Stangeland.Helle StangelandSammenheng med barndomstraumer Forskerne undersøkte om barndomstraumer kan være en viktig, tidlig risikofaktor for problematisk alkoholbruk blant unge voksne. Videre ønsket de å se om hodepine, muskel-/skjelettsmerter og psykiske vansker i ungdomstiden kunne forklare sammenhengen mellom traumeeksponering i barndommen og problematisk alkoholbr

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom