Miljødirektoratet

En av tre produkter i netthandel var forbudte

Del

En ny nordisk kontroll av netthandel viste at 37 % av de kontrollerte produktene var ulovlig å selge fordi de inneholdt forbudte stoffer.

Forbrukere som handler fra dropshipping og nettbutikker som opererer fra land utenfor EØS-området, bør være klar over at det er en tydelig økt risiko for at produktene kan inneholde farlige og forbudte stoffer. Det opplyser Miljødirektoratet om.
Forbrukere som handler fra dropshipping og nettbutikker som opererer fra land utenfor EØS-området, bør være klar over at det er en tydelig økt risiko for at produktene kan inneholde farlige og forbudte stoffer.

Sverige, Finland og Norge samarbeidet om den felles aksjonen, hvor 412 varer fra ulike nettbutikker ble kontrollert for å se om salget foregikk i tråd med regelverket for kjemikalier. De kontrollerte varene inkluderte fritidsprodukter, smykker, interiør, leker og elektroniske produkter.

Nettbutikker og markedsplattformer utenfor og innenfor EØS-området ble kontrollert.

De vanligste feilene var:

  • For høy konsentrasjon av bly i loddepunktene i elektriske og elektroniske produkter. Bly og blyforbindelser kan skade forplantningsevnen og gi fosterskader.
  • For høy konsentrasjon av DEHP (ftalat) og kortkjedete klorparafiner (SCCP) i myk plast. DEHP kan gi skadeeffekter på hormonreguleringen. Kortkjedete klorparafiner er mistenkt å være kreftfremkallende.
  • For høy konsentrasjon av kadmium i smykker. Kadmium og de fleste kadmiumforbindelser er kreftfremkallende og meget giftige.

- Det er svært alvorlig at det selges så mange produkter som inneholder farlige stoffer i strid med regelverket, og som derfor er forbudt å selge. Produktene kan skade både folks helse og miljøet, sier Mathieu Veulemans, seksjonsleder for varetilsyn i Miljødirektoratet.

Helse- og miljøskadelige stoffer er strengt regulert på grunn av deres negative effekt på menneskers helse og/eller miljø. Dette er stoffer som vi ikke ønsker i kretsløpet i naturen.

Vesentlig flere avvik fra dropshipping-nettbutikker og nettbutikker utenfor EU
66 prosent av produktene vi kjøpte fra nettbutikker og markedsplattformer utenfor EØS var ulovlige. I nettbutikker og plattformer innenfor EØS, fant vi at 31 prosent var ulovlige produkter. Dropshipping-nettbutikkene hadde størst brudd på regelverket, med hele 70 prosent forbudte varer.

Dropshipping-butikker er en relativt ny og stadig mer populær forretningsmodell innen netthandel. En dropshipping butikk har ingen varer selv, men speiler andre butikkers varer, slik at det ser ut som at det er nettsidens egne produkter. Når kunden bestiller et produkt, vil dropshipping-butikken legge inn bestilling hos selger av varen, og varen blir sendt direkte til kunden. 

- Forbrukere som handler fra dropshipping og nettbutikker som opererer fra land utenfor EØS-området, bør være klar over at det er en tydelig økt risiko for at produktene kan inneholde farlige og forbudte stoffer, sier Veulemans.

 Oppfølging av nettbutikker og netthandel

De fleste nettbutikkene stanset omsetningen og fjernet de forbudte produktene etter henvendelser fra de nordiske tilsynsmyndighetene som deltok i aksjonen.

Nettbutikkene skal opplyse om kontaktinformasjon og hvor de holder til henhold til e-handelsdirektivet, som Forbrukertilsynet forvalter. Det kan dessverre være vanskelig både for myndighetene og for forbrukere å finne ut hvem den ansvarlige aktøren bak nettbutikker er siden det ofte mangler informasjon om dette på nettsiden.

Sammen med våre nordiske og europeiske kollegaer kommer vi til å fortsette og kontrollere netthandel for å sørge for at virksomhetene følger regelverket og ikke selger ulovlige produkter. 

Kontakter

PressevaktPressevakta svarer på førespurnader frå pressa mandag til fredag

Bemanna mellom klokka 8 og 15.45 frå 15. september til 14. mai, mellom klokka 8 og 15 frå 15. mai til 14. september.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Om oss

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.