USA og Norge samarbeider om ny teknologi til spesialstyrker

Del

Det siste året har amerikanske og norske spesialstyrker og 50 utvalgte bedrifter eksperimentert med ny teknologi tilpasset arktiske forhold.

I oktober 2023 arrangerte den amerikanske spesialsoldatkommandoen (USSOCOM), Forsvarets spesialkommando og FFI en felles teknologidemonstrasjon i Horten.
I oktober 2023 arrangerte den amerikanske spesialsoldatkommandoen (USSOCOM), Forsvarets spesialkommando og FFI en felles teknologidemonstrasjon i Horten. Espen Hofoss / FFI

26. oktober ble resultatene vist frem under en demonstrasjon i Horten. Soldatene brukte blant annet kunstig intelligens, dronesvermer og undervannsroboter i en operasjon der de skulle hente ut mannskaper fra et havarert patruljefly.

Les mer om hvilke teknologier som er utviklet og hvilke norske firmaer som har bidratt på ffi.no.

Første gang utenfor USA

Demonstrasjonen i Horten var slutten på en såkalt «innovasjonssyklus» som startet i mars 2023.

U.S. Special Operations Command (USSOCOM) har arrangert slike innovasjonssykluser 11 ganger tidligere. I år har de for første gang tatt med en ekstern nasjon som partner. Forsvarets spesialstyrker (FS) og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) fra Norge har bidratt med operativt personell og forskere, og har lagt til rette for eksperimentene.

– Poenget med innovasjonssykluser som dette er å finne løsninger på reelle problemer spesialsoldater møter når de er ute på oppdrag, forklarer forskningsleder Torgeir Mørkved ved FFI.

– Det kan være alt fra batterier som tåler kulde ekstra godt, til løsninger som lar mannskaper i et helikopter kommunisere med dykkere under vann. Disse eksperimentene kobler soldatene tettere opp mot forskningen og bedriftene som utvikler utstyret.

Øyne i verdensrommet og under vann

De inviterte teknologibedriftene har spesielt sett på militær kommunikasjon i et «bestridt område», det vil si der en fiende forsøker å oppdage deg og sabotere kommunikasjonen.

I tillegg til ti norske bedrifter, har ca. 40 virksomheter fra USA og en håndfull fra Storbritannia deltatt. De inviterte bedriftene har fått økonomisk støtte fra USSOCOM for å videreutvikle sin teknologi.

– Det er utrolig å se hvor mye bedriftene og forskerne har fått til på kort tid, sier generalmajor Joar Eidheim, sjef Forsvarets spesialstyrker.

Han påpeker at norske spesialstyrker ikke hadde klart å gjennomføre et slikt teknologiløft alene.

– Vi er nødt til å samarbeide internasjonalt, både for å utvikle teknologi, og for å finne operasjonskonsepter som drar nytte av den, sier Eidheim

– Det å operere i arktiske strøk er spesielt utfordrende. Det ligger enorme fordeler hos den som klarer å utnytte ny teknologi på en god måte. Arbeidet som er gjort her bidrar til å utvikle utstyret våre operatører trenger. Det gjør oss bedre forberedt på fremtidens konflikter.

null

– En tillitserklæring

I 2021 undertegnet den norske og amerikanske forsvarsministeren et veikart for å videreutvikle samarbeidet mellom spesialstyrkene i de to landene.

At U.S. Special Operations Command velger Norge som første utenlandske samarbeidspartner for en slik innovasjonssyklus, er en tillitserklæring, mener forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

– Dette viser hvor langt fremme norske spesialstyrker, norsk industri og FFI er innen teknologiutvikling for militære operasjoner i arktiske forhold.

Gram mener det er viktig at Norge og USA jobber sammen for å løse felles teknologiske problemstillinger knyttet til operasjoner i nord.

– Dette arbeidet er med på å styrke grunnlaget for alliert støtte til Norge. Det har også positive ringvirkninger for norsk næringsliv. De teknologiske løsningene som blir utviklet her, kan bidra til å styrke hele Forsvaret, påpeker Gram.

null
Lisa Sanders, Director, Science & Technology i USSOCOM og generalmajor Joar Eidheim, sjef Forsvarets spesialstyrker.

Nøkkelord

Kontakter

Ved spørsmål, kontakt kommunikasjonsenheten.
Vakttelefon kontortid: 66 93 49 22
Vakttelefon utenom kontortid: 993 87 130

FFI driver anvendt forskning og utvikling for at Norge skal ha et effektivt og relevant forsvar, et sikkert samfunn og en konkurransedyktig forsvarsindustri. Vi gjør kunnskap og ideer til et effektivt forsvar.

Følg pressemeldinger fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye