Kilden kjønnsforskning.no

Nytt nummer av Tidsskrift for kjønnsforskning

Del

Dette doble temanummeret setter søkelyset på vold, overgrep og kjønn: Hva betyr kjønn, og hvordan skal vi forstå vold og overgrep som kjønnet fenomen i dag? Artiklene gir ny og utdypet kunnskap om sammenhenger mellom vold og kjønn og nye perspektiver på kjønn og vold i Skandinavia.

Leder (nr. 2-3/2023)

Margunn Bjørnholt og Solveig Laugerud (gjesteredaktører)

Betydninger af køn i dansk «kønsneutral» politik, der adresserer intim vold

William Østerby Sørensen, Ph.d.-studerende, Det Europæiske Universitets Institut (Firenze, Italia) og Eva Bertelsen, Ph.d., Leder af forskning og udvikling, LOKK – Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (Danmark)

Rettsliggjøringens problem: argumenter for en annen samtale om voldtekt

Anette Bringedal Houge, Postdoktor ved Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Holdninger til likestilling og vold mot kvinner

Brita Gjerstad, Førsteamanuensis, Universitetet i Stavanger (UiS), Kathrine Skoland, Førsteamanuensis, UiS, Ragnhild Gjerstad-Sørensen, Forsker III, NORCE og Ingunn Studsrød, Professor, UiS

Menn på familievernkontoret: alliansearbeid mellom terapeuter og klienter

Dagmara Bossy, Forsker II og Monika Marie Bergflødt, Forsker III, begge ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA, OsloMet

Utsatthet för sexuellt våld bland samiska kvinnor i Sverige: den Samiska HLV studien 2021

Jennie Brandén, Postdoktor, Institutionen för Epidemiologi och Global Hälsa, Lávvuo – forskning och utbildning för samisk hälsa, Umeå universitet, Lena Maria Nilsson, Projektkoordinator, Arktiskt Centrum samt Institutionen för Epidemiologi och Global Hälsa, Lávvuo – forskning och utbildning för samisk hälsa, Umeå universitet, Monica Burman, Professor, Enheten för Polisutbildning, Lávvuo – forskning och utbildning för samisk hälsa, Umeå universitet och Jon Petter Stoor, Postdoktor, Institutionen för Epidemiologi och Global Hälsa, Lávvuo – forskning och utbildning för samisk hälsa, Umeå universitet, och forskare, Senter for Samisk Helseforskning, Institutt for Samfunnsmedisin, UiT – Norges Arktiske Universitet

Mäns våld mot kvinnor i det jämställda Sverige: Resultat från en prevalensstudie

Sofia Strid, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Hans Ekbrand, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Jenny Westerstrand, Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer i Sverige och Astrid Carsbring, Sveriges kvinnoorganisationer

Lucas Gottzén, Margunn Bjørnholt og Floretta Boonzaier (red.): Men, Masculinities and Intimate Partner Violence

Satu Venäläinen, PhD, University lecturer, Faculty of Social Sciences and Business Studies, University of Eastern Finland

Les hele nummeret på Idunn.no

DOI: 10.18261/issn.1891-1781

Følg pressemeldinger fra Kilden kjønnsforskning.no

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Kilden kjønnsforskning.no på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kilden kjønnsforskning.no

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom