FN-sambandet

Denne uka i FN: FNs respons på den humanitære krisen i Gaza

Del

DENNE UKA I FN: Hver mandag ettermiddag gir vi deg informasjon om ukas viktigste hendelser i FN.

Siden denne nye konflikten brøt ut 7. oktober mellom Israel og Palestina har FN jobbet natt og dag for å beskytte sivile og prøve å finne løsninger mellom partene. Foto: OCHA/Mohammad Lubbad.
Siden denne nye konflikten brøt ut 7. oktober mellom Israel og Palestina har FN jobbet natt og dag for å beskytte sivile og prøve å finne løsninger mellom partene. Foto: OCHA/Mohammad Lubbad.

FNs respons på den humanitære krisen i Gaza forklart

FN-sambandet forklarer hva FN gjør for å finne løsninger og beskytte sivile i kjølvannet av Hamas-gruppens angrep på Israel den 7. oktober, som har ført til en stadig dypere humanitær krise. Les saken på fn.no.

Fred og sikkerhet

null
I dag lanserer regjeringen den nye handlingsplanen for kvinners rettigheter og likestilling. Selv om kvinner utgjør færre enn 9 prosent av alle fredsbevarende styrker «i uniform» i FN-oppdrag rundt om i verden, er deres engasjement avgjørende for å bygge tillit i lokalsamfunn, imøtekomme kvinners spesifikke behov og beskytte sivile. Bildet viser kaptein Atupele Mbewe fra Malawi, major Bindeshwari fra India og kaptein Ritu Pandey fra Nepal, i FN-leiren i Juba. Foto: UN Photo/Gregorio Cunha.

Uka fremover i Sikkerhetsrådet:

I oktober har Brasil presidentskapet i Sikkerhetsrådet. Månedens arbeidsprogram finner du her. I november tar Kina over presidentskapet.

Mandag: Sikkerhetsrådet skal etter planen holde en avstemning knyttet til fornyelsen av mandatet til FNs bistandsoppdrag i Somalia (UNSOM) og FNs støtteoppdrag i Libya (UNSMIL). Rådet skal også holde en orientering om Midtøsten, etterfulgt av konsultasjoner om Syria. FNs spesialutsending for Syria, nordmannen Geir O. Pedersen, og assisterende generalsekretær for humanitære saker, Joyce Msuya, skal orientere. Også på mandag er det forventet at Rådet skal stemme over to resolusjonsutkast som fornyer de respektive mandatene til FNs oppdrag for folkeavstemningen i Vest-Sahara (MINURSO) og FNs verifikasjonsoppdrag i Colombia. Sikkerhetsrådet har også innkalt til et «hastemøte» om situasjonen i Gaza, foreslått av De forente arabiske emirater (UAE). Denne uken forventes det også at medlemmene vil forhandle og stemme over et utkast til en resolusjon om den nylige eskaleringen i Israel og Gaza lagt frem av Rådets ti innvalgte medlemmer (E10). Rådet kan holde ekstra møter om saken, avhengig av utviklingen.

Tirsdag: Rådet skal holde en orientering om den humanitære situasjonen i Ukraina, foreslått av Ecuador og Frankrike. OCHAs koordineringsdirektør, Ramesh Rajasingham, er den forventede brieferen. Sikkerhetsrådet vil også samles til en orientering av FNs høykommissær for flyktninger, Filippo Grandi.

Onsdag: Kina overtar presidentskapet i Sikkerhetsrådet, og det forventes at Rådet vil diskutere det foreløpige arbeidsprogrammet for november.

Torsdag: Sikkerhetsrådet skal, etter planen, holde sin halvårlige debatt om Bosnia-Hercegovina, og det forventes at Rådet også skal stemme om reautoriseringen av den EU-ledede multinasjonale stabiliseringsstyrken i landet (EUFOR ALTHEA).

Fredag: De 15 nåværende rådsmedlemmene og de innkommende fem – Algerie, Guyana, Sør-Korea, Sierra Leone og Slovenia – vil delta i den årlige «Hitting the Ground Running»-workshopen organisert av Finland torsdag (2. november) og fredag (3. november).

Ellers denne uken er det sannsynlig at Rådet vil fortsette å forhandle et utkast til en resolusjon som godkjenner den somaliske regjeringens forespørsel om en tre måneders pause i nedtrekkingen av 3 000 personell ved AUs overgangsoppdrag i Somalia (ATMIS), som skulle finne sted innen 30. september, i tråd med resolusjon nr. 2687 fra 27. juni. Rådet forventes å fortsette å forhandle om et utkast til en resolusjon om Armenia-Aserbajdsjan, ledet av Frankrike. Medlemmene kan også fortsette diskusjonene om et russisk foreslått utkast til en presidenterklæring om angrepet på Nord Stream-rørledningene i Østersjøen.

Kvinners rolle i å opprettholde fred: Mer kritisk enn noen gang

23 år etter en avgjørende avtale i FNs sikkerhetsråd om kvinner, fred og sikkerhet, bærer kvinner og jenter fortsatt byrden av konflikter og forblir underrepresentert i beslutninger om deres egne behov og rettigheter. Les saken på fn.no.

Gaza-krisen: Generalforsamlingen vedtar resolusjon som ber om en «humanitær våpenhvile», sivil beskyttelse

På fredag vedtok FNs generalforsamling vedtok en historisk resolusjon om Gaza-krisen, som ber om en «umiddelbar, varig og vedvarende humanitær våpenhvile som fører til et opphør av fiendtlighetene». Les saken på UN News og uttalelsen fra utenriksminister Espen Barth Eide på regjeringens sider. Norge var det eneste av de nordiske land som stemte for FN-resolusjonen om umiddelbar våpenhvile i Gaza

Uttalelse fra utenriksministeren om Midtøsten. Les saken på regjeringens sider.

Mehl: — Norge vil ved forespørsel bidra i etterforskning av eventuelle krigsforbrytelser i Gaza og Israel. Les saken på regjeringens sider.

Syria: Krigen på «det verste punktet» på fire år, sier leder for undersøkelseskommisjonen. Les saken på UN News.

Norge øker støtten til Sahel med 40 millioner kroner. Les saken på regjeringens sider.

Hva kan vi lære fra evalueringer av bistand i konfliktområder? Les saken på Norads sider.

Menneskerettigheter

null
Handlingsplanen vil bidra til å fremme kjønnslikestilling på tvers av Norges utenriks- og utviklingspolitikk i perioden 2023-2030. Foto: UN Photo/Evan Schneider.

Norge lanserer handlingsplan for kvinners rettigheter internasjonalt

Handlingsplanen som lanseres mandag 30. oktober, vil bidra til å fremme kjønnslikestilling på tvers av Norges utenriks- og utviklingspolitikk i perioden 2023-2030. Likestilling skal integreres i alle aspekter av norsk utenriks- og utviklingspolitikk. Les saken på regjeringens sider.

FN-ekspert ber om avgjørende beskyttelse av palestinske barn under israelsk styre. Les saken på OHCHRs sider.

Stortingets utenrikskomité har innstilt sak om FNs apartheidkonvensjon og Palestina

— Flertallet merker seg at Norge ikke har sluttet seg til apartheidkonvensjonen, står det i merknadene fra komiteen. Disse medlemmer viser til at Romavedtektenes bestemmelser om apartheid bygger på FNs apartheidkonvensjon og ser derfor ingen folkerettslig grunn til at Norge ikke kan tilslutte seg konvensjonen. Disse medlemmer ser tvert imot et behov for at Norge leder an i den internasjonale, politiske kampen mot apartheid, og ser på tilslutning til konvensjonen som et bidrag til dette. Les merknadene på Stortinget sider.  

Pakistan oppfordret til å stanse deportasjoner av afghanere for å unngå en «menneskerettighetskatastrofe». Les saken på UN News.

Statsministeren møtte FNs høykommissær for menneskerettigheter. Les saken på regjeringens sider.

Arbeidsliv

null
En fersk ILO-rapport viser til en rekke lærdommer fra pandemien. Et av funnene er at bedrifter med proaktive teknologiinvesteringer klarte å navigere rundt covid-19-forstyrrelsene i større grad enn andre. Foto: Photo by Christina@wocintechchat.com/Unsplash.

ILO understreker viktigheten av motstandsdyktige bedrifter i usikre tider

En fersk rapport understreker viktigheten av tilpasningsevne og strategisk planlegging – for å sikre arbeidsplasser og styrke økonomisk vekst. Les saken på fn.no.

Ny ILO-rapport: — Å tette gap i barnehagepolitikk gir en høy avkastning på investeringen. Les saken på ILOs sider.

Matsikkerhet

null
Det har blitt vanskelig å sikre mat for familier som bor i landsbyer i det østlige Guatemala, som Guaraquiche – midt i en rekke tørre årstider og økende mat-, gjødsel- og drivstoffkostnader. Noen familier spiser ikke hver dag, og rasjonerer den lille maisen de har til den neste økonomiske muligheten dukker opp for å kjøpe mais eller annen mat på markedet. Foto: OCHA/Marc Belanger.

FN-sjefen: — Retten til mat trenger «massive investeringer»

Verden går «bakover på målet vårt om null sult innen 2030». 735 millioner mennesker levde i sult i fjor og tre milliarder hadde ikke råd til et sunt kosthold. Les saken på UN News.

Gaza-krisen: Tusenvis stormer FN-varehus; et tegn på desperasjon etter flere uker lang «beleiring». Les saken på UN News.

India: Bønder går tom for vann i Punjab. Les saken på UN News.

Landbruks- og matdepartementet ber om innspill til regjeringens arbeid med et mer bærekraftig matsystem. Les saken på regjeringens sider.

Helse

null
I Nigeria er livmorhalskreft den tredje mest vanlige kreftformen og den nest hyppigste årsaken til kreftdødsfall blant jenter og kvinner mellom 15 og 44 år. Foto: UNOCHA/Damilola Onafuwa.

Nigeria vil vaksinere 7,7 millioner jenter mot hovedårsaken til livmorhalskreft

Nigeria introduserte vaksinen mot humant papillomavirus (HPV) i sitt rutinemessige immuniseringssystem på tirsdag, med sikte på å nå 7,7 millioner jenter i den største enkeltrunden med HPV-vaksinasjoner over hele Afrika. Les saken på UN News.

WHO: Nye plattformer for å spore og dele sanntidsdata om luftveisvirus også i vintermånedene lansert. Les saken på WHOs sider.

Afghanistan: UNFPA støtter viktige psykososiale tjenester etter dødelige jordskjelv. Les saken på UNFPAs sider.

Klima og miljø

null
Den ghanesiske deponeringen i Svalbard Globale frøhvelv inkluderer viktige frøsorter for landets matsikkerhet, helse og kulinariske kultur, som varianter av mais-, ris-, aubergine- og cowpea. Foto: Emmanuel Appiah/Unsplash.

Ghanesisk genbank nummer 100 til Svalbard Globale frøhvelv

Deponeringen av nye frø fra den ghanesiske genbanken Plant Genetic Resource Institute of Ghana (CSIR-PGRRI), er et viktig skritt mot å sikre langsiktig beskyttelse av landets viktigste matvekster. Les saken på regjeringens sider.

Mottar rapport om klimapolitikken fram mot 2050

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen har mottatt NOU-rapporten «Omstilling til lavutslipp – veivalg for klimapolitikken mot 2050» av utvalgsleder Martin Skancke. Rapporten viser hva som skal til for at Norge skal nå målet om å være et lavutslippssamfunn i 2050. Les saken på regjeringens sider.

Havavtalen er på plass: Hva gjør vi nå? Les saken på UNESCOs sider.

Ukraina: Mye av skadene forårsaket av ødeleggelsen av Kakhovka-demning «irreversible». Les saken på FNs sider.

Utdanning

null
Siden 7. oktober har mer enn 200 skoler på Gazastripen blitt skadet i angrep. Foto: UN Photo/Shareef Shahan.

Gaza-krisen: UNESCO ber om en umiddelbar stans i skoleangrep

UNESCO er alvorlig bekymret over virkningen av fiendtlighetene på Gazastripen på studenter og fagfolk i utdanning. De ber om beskyttelse av skoler, som ofte brukes som tilfluktsrom for befolkningen, og minner om at målretting mot dem eller bruk av skoler til militære formål utgjør brudd på folkeretten. Les saken på UNESCOs sider.

Utdanningsforbundet ber kunnskapsministeren ta tak i vold mot lærere. Les saken på ABC Nyheters sider.

Utvikling

null
De nordiske landene har satset på FN siden opprettelsen i 1945. Her taler utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim under et høynivåmøte med nordiske utenriksministre holdt under Generalforsamlingen i september 2022. Foto: UN Photo/Ariana Lindquist.

Ny stortingsmelding om bærekraftsmålene

For å få fart på arbeidet med bærekraftsmålene, har regjeringen besluttet at det i 2024 skal legges frem en ny stortingsmelding om bærekraftsarbeidet i Norge. Den nye digitaliserings- og forvaltningsministeren setter nå i gang arbeidet. Les saken på regjeringens sider.

FN-dagen: Nordiske bidrag til FN

Visste du at de nordiske landene har vært en viktig partner for FN – som en av de største finansieringspartnerne – for FNs humanitære organer siden organisasjonen ble grunnlagt etter andre verdenskrig i 1945? Les saken på UNRICs sider.

Merk deg! Kommende arrangementer

null
På torsdag 2. november inviterer FN-sambandet og Deichman Tøyen til en internasjonal frokost med tema «En urolig verden: Hvor går FN?». Michèle Griffin fra FN-sjefens kontor og Richard Gowen, fra International Crisis Group, vil delta i panelsamtalen. Plakat: FN-sambandet.

30. oktober: Lansering av Norge handlingsplan for kvinners rettigheter. Les mer her.

30. oktober: Lansering av UNEPs «Champions of the Earth»-pris, som i år har fokus på plastforurensing. Les mer her.

30.–31. oktober: Det forberedende møtet før den 28. partskonferansen i FNs rammekonvensjon om klimaendringer (COP28) som åpnes i Abu Dhabi 30. november. Les mer her.

30. oktober1. november: Den 8. sesjonen av ekspertmekanismen for rett til utvikling. Les mer her.

30. oktober11. november: ILOs 349. styremøte. Les mer her.

30. oktober24. november: Den 78. sesjonen av FNs komité mot tortur, som vil gjennomgå rapportene fra Burundi, Costa Rica, Kiribati, Danmark, Egypt og Slovenia. Les mer her.

31. oktober: Lansering av FNs organ for katastrofeforebyggings (UNDRR) Katastrofetilstandsrapport om katastrofetap. Les mer her.

2. november: FN-sambandets internasjonale frokost i samarbeid med Deichman Tøyen. Dette frokostseminaret vil rette søkelyset mot: En urolig verden – hvor går FN? Les mer og meld deg på her.

2. november: Lansering av WMO/WHO-rapporten om tilstanden til klimatjenester for bedre helse. Les mer her.

2. november: Lansering av FNs miljøprograms (UNEP) rapport om tilpasningsgapet. Les mer her.

2. november: Lansering av FNs kontor for narkotika og kriminalitets (UNODC) undersøkelse om opiumsdyrking i Afghanistan. Les mer her.

2. november: Lansering av FNs konferanse om handel og utviklings (UNCTAD) 2023-rapport om de «minst utviklede landene». Les mer her.

2.–3. november: 2023 sosialforum, som vil sette søkelys på bidrag fra vitenskap, teknologi og innovasjon til å fremme menneskerettigheter, inkludert i sammenheng med post-pandemi gjenvinning. Les mer her.

2.–3. november: Det internasjonale energi- og klimaforumet i Wien. Les mer her.

3. november: Lansering av holdningskampanjen «Stillhet sårer», som handler om hets knyttet til identitet, av Amnesty International Norge, Catalysts og Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM). Les mer og meld deg på her.

7. november22. november: UNESCOs 42. årsmøte. Les mer her.

Fra FN-kalenderen:

31. oktober: Verdens dag for byer

2. november: Internasjonal dag mot forbrytelser mot journalister

5. november: Verdensdag for bevissthet om tsunamier

6. november: Internasjonal dag mot miljøødeleggelser i krig og væpnede konflikter

Kontakter

Om oss

FN-sambandet jobber for økt kunnskap om FN og internasjonale spørsmål. Vi har seks distriktskontorer som dekker hele landet. Det finnes FN-samband i mer enn hundre land.