Yara International ASA

Yara med på storinvestering i norsk ammoniakk-startup

Del

Yara Growth Ventures og Navigator Holdings Ltd. går inn med over seksti millioner kroner i norske Azane Fuel Solutions AS. 

Oslo/London, 25. okt. 2023: Yara Growth Ventures AS, investeringsselskapet til Yara International AS, og Navigator Holdings Ltd. annonserte i dag at de har sikret seg eierandeler på 14,5 prosent hver i det norske oppstartsselskapet Azane Fuel Solutions AS til over 60 millioner kroner. Investeringen skal finansiere utbyggingen av de første bunkringsenhetene for ammoniakk.

Azane, som er eid av de norske selskapene ECONNECT Energy AS og Amon Maritime AS, ble startet i 2021. Selskapet skal levere teknologi og tjenester for bruk av ammoniakk som drivstoff, som en del av omstillingen til grønn skipsfart. 

Azane ønsker å bygge verdens første bunkringsnettverk for ammoniakk, og Yara Clean Ammonia er en av de kommersielle partnerne som har forhåndsbestilt. Investeringen fra Yara og Navigator vil sette Azane i stand til å starte byggingen av den første enheten for ammoniakk-fylling i Norge og være viktig for utviklingen av selskapet.  Azane jobber allerede med å utvide bunkringsvirksomheten sin til andre land, samtidig som de sikter på å utvide teknologi- og tjenestetilbudet sitt innenfor håndtering av ammoniakk som drivstoff. Yara oppgir at målet er å «kickstarte» overgangen til nullutslippsdrivstoff i maritim transport.

Partene forventer at de kan starte drift av bunkringsanlegg i Skandinavia i 2025. På sikt anslår de at det potensielle markedet for ammoniakk-drevne skip tilsvarer hele «deep sea»-segmentet innenfor internasjonal skipsfart, der om lag 100.000 skip forventes gradvis å gå over til karbonfritt drivstoff. I dag utgjør skipsfarten om lag tre prosent av de globale klimagassutslippene.  

Azane har inngått et partnerskap med Yara Clean Ammonia, som har som mål å levere ren ammoniakk til Azanes bunkringsenheter når de er i drift.  

- I dag finnes det ikke bunkringsanlegg for ammoniakk som drivstoff. Med denne investeringen forventer vi at det blir en realitet i løpet av et år, og det hele starter i Skandinavia. Vi tror dette blir en milepæl i arbeidet med å redusere utslipp fra global skipsfart. Ved å sette Azane i stand til å komme først i gang med denne infrastrukturen, fyller vi igjen et kritisk hull i verdikjeden for bruk av ren ammoniakk som drivstoff, sier Stian Nygaard, investeringsdirektør I Yara Growth Ventures.  

Nygaard blir også en del av Azanes styre for å bidra til å bygge selskapet videre. 

Mads Peter Zacho, administrerende direktør i Navigator, er fornøyd med investeringen. 

- Grønn ammoniakk er avgjørende for å lykkes med grønn skipsfart i fremtiden, og Azane jobber for å tette et synlig og viktig gap i verdikjeden. Den globale etterspørselen etter ammoniakk er ventet å tredoble innen 2050, der drivstoff til skipsfart utgjør en stor del.

- Krav og reguleringer om overgang til grønt drivstoff i skipsfarten blir stadig strengere. Med det bakteppet er jeg svært fornøyd med at Navigator ikke bare reduserer eget avtrykk, men også investerer i nye prosjekter som vi tror kan både støtte og fremskynde omstillingen i hele industrien. Vi gleder oss til å styrke samarbeidet vårt med både Yara og Azane med dette samarbeidet, sier Zacho. 

André Risholm er styreleder i Azane, og sier i en kommentar: 

- Det kommer til å styrke selskapet vårt enormt å samarbeide med to av verdens ledende aktører innen ammoniakk. Den ene fra industrisiden og den andre fra shippingsiden. Begge kommer inn som strategiske investorer for å bygge selskapet videre. De nye midlene kommer til å fremskynde vekstambisjonene våre både i Skandinavia og globalt. Som en «first mover» blir Azanes bunkringsløsninger med på å muliggjøre overgangen til karbonfritt drivstoff for shipping-aktører verden over, ved å vise frem de første kommersielle, fullskala bunkringsprosjektene i full drift. 

Fremoverskuende uttalelser

Denne pressemeldingen inneholder visse fremoverskuende uttalelser som blant annet omhandler planer og mål for fremtidig drift eller økonomiske resultater, samt forventet tidslinje. I tillegg kan Yara, Azane, Navigator og deres respektive representanter fra tid til annen gi andre muntlige eller skriftlige fremoverskuende uttalelser. I noen tilfeller kan du identifisere de fremoverskuende uttalelsene ved bruk av ord som "kan," "kunne," "skulle," "ville," "forvente," "planlegge," "sikte," "mål," "forutse," "tilsiktet," "prognose," "tro," "anslag," "forutsi," "foreslå," "potensiell," "fortsette," "planlagt", negasjoner av disse termene eller annen sammenlignbar terminologi.
Disse fremoverskuende uttalelsene innebærer risikoer og usikkerheter som kan føre til at faktiske resultater avviker vesentlig fra de uttrykt eller antydet i slike uttalelser. Med hensyn til Navigator inkluderer disse risikoene og usikkerhetene de som er fastsatt i de periodiske rapportene som Navigator [Gas] leverer til amerikanske Securities and Exchange Commission (SEC).
Alle fremoverskuende uttalelser inkludert i denne pressemeldingen er kun gyldige fra datoen for denne pressemeldingen. Nye faktorer dukker opp fra tid til annen, og det er ikke mulig for verken Yara, Azane eller Navigator å forutsi alle disse faktorene. Videre kan verken Yara, Azane eller Navigator vurdere påvirkningen av hver enkelt faktor på deres respektive virksomheter, eller i hvilken grad de kan føre til at faktiske resultater er vesentlig forskjellige fra de som er beskrevet i uttalelsene. Yara, Azane og Navigator fraskriver seg uttrykkelig ethvert ansvar for å oppdatere eller revidere noen fremoverskuende uttalelser, enten på grunn av fremtidige hendelser, ny informasjon, en endring i deres respektive syn eller forventninger, eller andre måter. Verken Yara eller Navigator gjør noen forutsigelser eller uttalelser om ytelsen til deres respektive aksjer.

Nøkkelord

Kontakter

Om Azane Fuel Solutions

Azane Fuel Solutions er et norsk selskap som utvikler verdens første bunkringsterminal for ammoniakk. Grunnlagt av to bransjeledere med lang erfaring innen skipsfart, gasshåndtering og gassoverføring, har selskapet utviklet en unik teknologi som kan tilby rask, trygg og fleksibel bunkring av ammoniakk.
Azane vil bidra til å redusere karbonavtrykket innen skipsfart ved å utvikle innovative løsninger for bunkringsterminaler og systemer for håndtering av ammoniakk som drivstoff. Gjennom samarbeidet med Yara Clean Ammonia planlegger Azane å starte byggingen av verdens første nettverk for bunkring av ammoniakk i 2024. Den første terminalen er forventet å være klar for bunkring i 2025 og med dette vil skipsindustrien endelig ha et karbonfritt, trygt og pålitelig alternativ til tradisjonelt drivstoff.
 For mer informasjon: www.azanefs.com

Om Yara Growth ventures

Yara Growth Ventures er venture-investeringsdelen av Yara International ASA. De investerer i innovative oppstartsbedrifter innenfor landbruk, mat og ammoniakk over hele verden for å fremme bærekraftige løsninger. Les mer på www.yaragrowthventures.com

Om Yara

Yaras misjon er å sørge for mat til verdens befolkning og å verne om jordkloden. Basert på vår visjon om en verden uten sult og en planet som blir ivaretatt har vi lagt en strategi som fremmer langsiktig verdiskapning, bærekraftig plantenæring og klimavennlig produksjon av gjødsel og energiløsninger. Yaras ambisjon er å bidra til en natur-positiv matverdikjede, som skaper verdi for våre kunder, aksjonærer og samfunnet for øvrig, og ett bærekraftig matsystem.

For å nå vår ambisjon, leder vi an i utviklingen av digitale verktøy for presisjonslandbruk og samarbeider tett med partnere i hele verdikjeden for å gjøre matproduksjon mer effektiv og bærekraftig. Gjennom Yaras ren ammoniakk-virksomhet ønsker vi å bidra til hydrogenøkonomien, for å drive den grønne omstillingen innen skipsfart, gjødselproduksjon og annen energiintensiv industri.

Yara ble grunnlagt i 1905 for å løse matmangelen i Europa og er i dag etablert som industriens ledende plantenæringsselskap. Med vår integrerte forretningsmodell og globale tilstedeværelse, med 17 500 ansatte og drift i over 60 land, har vi skapt avkastning på en ansvarlig måte over tid. I 2022 hadde Yara en omsetning på 24,1 milliarder USD. For mer informasjon: www.yara.com

Om Navigator

Navigator Holdings Ltd. eier og drifter verdens største flåte av mellomstore fraktskip for flytende gass. De er verdensledende innenfor skipstransport av petrokjemiske gasser som etylen og etan, samt flytende petroleumsgass («LPG») og ammoniakk. Gjennom et fellesforetak eier de 50 prosent av en etyleneksport-terminal i Morgan’s Point, Texas. 

Navigators flåte består av 56 nedkjølte gass-fraktskip, der 25 kan frakte etylen og etan. Selskapet spiller en viktig rolle i verdikjeden for flytende gass for energiselskaper, industri og varehandel. Deres høyteknologiske skip sikrer effektive og pålitelige fraktlinjer mellom aktørene, og kobler verden sammen for en mer bærekraftig fremtid. 

Navigator handles på New York-børsen som «NVGS». 

  • Investor Relations: investorrelations@navigatorgas.com and randy.giveans@navigatorgas.com 
  • Address: 333 Clay Street, Suite 2480, Houston, Texas, U.S.A., 77002
  • Tel: +1 713 373 6197 and +44 (0)20 7340 4850  

Følg pressemeldinger fra Yara International ASA

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Yara International ASA på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Yara International ASA