Nasjonal rassikringsgruppeNasjonal rassikringsgruppe

Ras, flom og ekstremvær øker – mener regjeringen alvor med forebygging?

Del

Nasjonal rassikringsgruppes styre gjennomførte nylig en reise til områder i Innlandet som ble kraftig herjet av oversvømmelser, utglidninger og ras under ekstremværet «Hans» i august i år. Gausdal kommune og Innlandet fylkeskommune viste fram de enorme ødeleggelsene i en av mange kommuner som ble rammet. Regjeringen sier vi må forberede oss på å møte flere alvorlige flom- og skredhendelser, men mener de alvor?

Leder i Nasjonal rassikringsgruppe
Leder i Nasjonal rassikringsgruppe

Klimatilpasning av infrastruktur

«Nasjonal Rassikringsgruppe mener Staten bidrar i altfor liten grad når det gjelder klimatilpasning, forebygging og sikring av veger som er helt sentrale som framføringsårer i fredstid og i krise og krig, sier leder i Nasjonal rassikringsgruppe, Jenny Følling.»

Beredskapen vår er avhengig av at vegene er fremkommelige, sikre og åpne. Naturfarer som ras og skred - som også Østlandet smertelig erfarte under ekstremværet «Hans» - truer våre fremføringslinjer og livsnerver for samfunnet sør-nord, øst-vest. Klimaendringene vil gi mer rasproblematikk framover. Skredsikring, forebygging mot ekstremvær og naturfarer som ras og flom er klimatilpasning i praksis.

Imponerende innsats lokalt og regionalt

Det var svært imponerende for Nasjonal Rassikringsgruppe å se hvor mye befolkning, kommune og fylkeskommune har gjort for å få normaliteten tilbake og transportinfrastrukturen på plass igjen etter at «Hans» hadde herjet fra seg. Utfordringen er at arbeidet koster enormt med menneskelig innsats og store summer. Penger som legges ut med håp om kompensasjon fra storsamfunnet, men som kanskje ikke kommer. Det haster å få systemer som hensyntar naturfare og beredskap over hele landet og som også tydelig plasserer ansvaret mellom myndighetene.

Håp om handling?

Regjeringen er i gang med en ny stortingsmelding om flom og skred, etter flere alvorlige flom- og skredhendelser og påfølgende oppdatert kunnskap de siste ti årene. Den 27. oktober skal Nasjonal rassikringsgruppe delta på innspillsmøte på Hamar. Vi er glade for at Regjeringen anerkjenner at dagens regelverk, ansvarsforhold, ordninger og praksis må gjennomgås. Politikken på flom- og skredområdet må oppdateres slik at samfunnet står bedre rustet i møte med fremtidige hendelse

«I lys av dette blir det merkelig at Regjeringa bare leverer en marginal økning på rassikringsrammen til fylkesveg i sitt forslag til Statsbudsjett for 2024. I praksis gir dette mindre til rassikring og naturfare når prisstigningen er så høy. For riksvegene ser det ikke bedre ut. Det haster å sikre riks- og fylkesvegene våre og jeg håper at flertallet på Stortinget ser alvoret og vil handle», sier Jenny Følling.

Nasjonal rassikringsgruppe gjentar derfor kravet om en opptrappingsplan for rassikring. Målet er to milliarder kroner mer per år til rassikring av fylkesvegene fra neste års statsbudsjett, og samme satsing må gjøres for riksveiene.

Nøkkelord

Kontakter

Leder
Jenny Følling (Vestland)
Mobilnummer: +47 479 05 990
E-post: Jenny.Folling@sunnfjord.kommune.no

Sekretær
Marius Chramer
Mobilnummer: +47 958 16 737
E-post: marius.chramer@tffk.no

Bilder

Vegbroen er borte og store løsmasser og skog ligger fortsatt i elva
Vegbroen er borte og store løsmasser og skog ligger fortsatt i elva
Last ned bilde
Deltakere på befaring fra rassikringsgruppen, kommune og fylkeskommune
Deltakere på befaring fra rassikringsgruppen, kommune og fylkeskommune
Last ned bilde
Skredområde befares
Skredområde befares
Last ned bilde

Nasjonal rassikringsgruppes mandat har siden oppstarten vært å sette rassikringsproblematikken på den politiske dagsorden, samt øke midlene som skal brukes på rassikringstiltak.

Nasjonal rassikringsgruppe ble vedtatt opprettet i et eget møte under Nasjonal rassikringskonferanse i Tromsø, 14. mai 2001. Gruppen ble stiftet av representanter fra de mest rasutsatte fylkene i Norge. Medlemsfylkene er: Innlandet, Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark. Hvert medlemsfylke har én representant i Nasjonal rassikringsgrupp

Følg pressemeldinger fra Nasjonal rassikringsgruppe

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Nasjonal rassikringsgruppe på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nasjonal rassikringsgruppe

Regjeringen skaper utrygge rammer for rassikring av vegene våre25.10.2022 11:40:13 CEST | Pressemelding

Regjeringens forslag til Statsbudsjett skaper utrygge rammer for rassikring Nasjonal rassikringsgruppe har lagt fram vårt syn på forslag til Statsbudsjett i den åpne høringen til transport- og kommunikasjonskomiteen og kommunalkomiteene på Stortinget. Vegene er helt sentrale som framføringsårer i fredstid eller i krig. Beredskapen vår er avhengig av at de er fremkommelige, sikre og åpne. «Regjeringa har bare levert en marginal økning på rassikringsrammen til fylkesveg. For riksvegene ser det enda verre ut der flere prosjekter er satt på vent. Det haster å sikre riks- og fylkesvegene våre og jeg håper at flertall på Stortinget ikke vil være bekjent av dette», sier leder i Nasjonal rassikringsgruppe, Jenny Følling.

Stortinget viser tydelig veg for rassikring6.4.2022 13:27:37 CEST | Pressemelding

Stortinget fattet denne uken en rekke enormt viktige vedtak for rassikring av riks- og fylkesvegene. Enstemmighet om gjennomføringsplan innen 2023 og et klart flertall for et innovasjonsprogram, incentivordning for forebyggende skredkontrollanlegg og varsling, alternative kostnadsvurderinger og felles forståelse av utfordringene - Alt dette skaper gode rammer for det videre arbeidet for å skredsikre vegene våre framover, sier leder for Nasjonal rassikringsgruppe, Jenny Følling.

Nasjonal rassikringsgruppe møter transport- og kommunikasjonskomiteen til «Digitalt frokostmøte»18.1.2022 15:32:51 CET | Pressemelding

Nasjonal rassikringsgruppe ønsker å legge fram våre hovedbudskap om det store rassikringsbehovet i Norge og vårt samlede krav om at rassikringsrammene til riks- og fylkesveg må kraftig opp fra dagens nivå i budsjett for 2023. Vi er så heldige at vi har med mange dyktige innledere. Blant annet vil vi få høre innlegg fra mennesker som daglig kjenner ras- og skredutfordringene på kroppen-, de som må sende barn på utrygge skoleveger-, de som er avhengige av at arbeidere kan fraktes trygt til arbeidsplassen- og de som håper at våre norske eksportvarer når markedene i tide og intakte.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom