Mercer

Norge faller til 4. plass i Norden og 8. plass globalt i pensjonsvurdering

Del
  • Nederland tar tilbake førsteplassen i Mercer CFA Institute Global Pension Index, etterfulgt av Island og Danmark.
  • Indeksen sammenligner 47 pensjonsinntektssystemer som dekker 64 prosent av verdens befolkning.
  • Norges pensjonssystem rangert til 18. plass på bærekraft i følge indeksen, med spørsmål om hvor mye av oljefondet som vil bli satt av til pensjon.

(Oslo) Mercer og CFA Institute har publisert den 15. Utgaven av Mercer CFA Institute Global Pension Index (MCGPI). Nederlands pensjonssystem tar førsteplassen på listen, mens Norge har falt til 8. plass globalt og 4. plass i Norden, like foran Sverige. Island og Danmark tar henholdsvis andre og tredje plasser.

Indeksen måler pensjonssystemer i 47 land innen tre områder: tilstrekkelighet, bærekraft og integritet. Til tross for nylige pensjonsreformer har Norges pensjonssystem blitt svekket både i bærekraft og integritet.

"Til tross for at Norges oljefond er et av verdens største fond, skyldes Norges relativt lave score for bærekraft i indeksen en mangel på klare retningslinjer for hvor mye av fondet som må settes av til fremtidige pensjoner. I tillegg har Norges BNP økt i større grad enn verdien av oljefondet, noe som har ført til en nedgang siden i fjor, da scoren beregnes som verdien av eiendelene uttrykt som en prosentandel av BNP," sa Tor Olsen, Senior Client Advisor ved Mercer Marsh Benefits Norway.

"Generelt ser vi også en nedgang i tillit og en økende bevissthet blant enkeltpersoner om at de kanskje ikke har nok til å pensjonere seg på. I vår nylige Norge Pensjonsundersøkelse blant 300 selskaper fant vi for eksempel at mer enn halvparten (55%) av arbeidsgiverne ikke tror at, eller vet om, deres pensjonsordning, sammen med ytelser fra folketrygden, nok til å pensjonere seg på med ønsket pensjonsalder," delte Olsen.

"I de siste årene har Norge gjennomført flere positive reformer knyttet til pensjonssystemet, men vi har ennå til gode å se den fulle effekten av disse," sier Erlend Fredriksen, CFA, President i CFA Society Norway. "Mange personer er nå i en presset økonomisk situasjon, og fokuserer nok heller på kortsiktige økonomiske utfordringer. Dette gjør at pensjonsplanlegging kan ha lavere prioritet enn før. Både CFA Institute og vi ønsker å hjelpe både mennesker og samfunnet med å navigere gjennom de utfordrende tidene vi er inne i nå, og å bygge en tryggere fremtid. Data fra indeksen og rapporten hjelper oss med å forstå hvordan systemet kan forbedres," sa Fredriksen.

"I flere land rundt om i verden fortsetter gjennomsnittsalderen å stige, og hovedsakelig i land med mer modne markeder," sier Margaret Franklin, CFA, President og CEO i CFA Institute. "Inflasjon og stigende renter har skapt en ny markedsdynamikk som medfører betydelige utfordringer for pensjonsplaner. Vi ser også en vedvarende fragmentering når det gjelder globalisering. Dette er bare noen av de stadig mer komplekse utfordringene som pensjonsfond står overfor, og som har betydelig innvirkning på pensjonister."

"Personer vil i økende grad ha en viktigere rolle i utformingen av sin egen pensjon. Som fageksperter er det vår jobb å hjelpe dem med å forberede seg til dette. Hvert år gir denne indeksen en viktig påminnelse om at mange styresmakter ennå har en lang vei å gå for å få pensjonsplaner til å fungere på sitt beste og for å sikre langsiktig økonomisk sikkerhet for mottakere av pensjon."

Den økende påvirkningen av AI og dens fordeler for medlemmene

I tillegg til å identifisere verdens beste pensjonssystemer, undersøker rapporten potensialet til kunstig intelligens (AI) for å forbedre pensjons- og sosialforsikringssystemer og gi mennesker en bedre livskvalitet i pensjonsalderen.

"Den pågående utviklingen av AI innenfor investeringsforvalternes operasjoner og beslutningsprosesser kan føre til mer effektive og bedre informerte beslutninger, noe som potensielt kan føre til høyere reelle investeringsavkastninger for medlemmer i pensjonsplanen," kommenterte Senior Partner i Mercer og hovedforfatter av studien, Dr. David Knox. "AI har også potensialet til å forbedre medlemsengasjementet og hjelpe enkeltpersoner med å ta langsiktige beslutninger for økonomien sin. Dette kan forbedre pensjonsresultatene."

Rapporten gjør imidlertid klart at AI ikke er uten risiko, inkludert modelleringsutfordringer og etiske bekymringer, samt behovet for optimal personvern og cybersikkerhet. Ved utvikling av disse systemene er det avgjørende at AI-modellene har sterk styring og tydelig ansvarlighet for å redusere skjevheter og urettferdige svar. Sikkerhetstiltak er avgjørende for at pensjonsplaner skal beholde medlemmenes langsiktige tillit.

"AI alene er ikke den komplette løsningen. Det vil alltid være behov for menneskelig tilsyn. Til tross for disse risikoene har AI muligheten til å levere en høyere levestandard i pensjonsalderen - et verdifullt mål for alle pensjonssystemer," fortsatte Dr. Knox.

De viktige tallene

Nederland hadde den høyeste totale indeksverdien (85,1), etterfulgt av Island (83,3) og Danmark (81,3). Argentina hadde den laveste indeksverdien (42,3). Selv om Nederland for tiden gjennomgår betydelig pensjonsreform, er systemet godt posisjonert til å gi utmerkede fordeler i overgangen fra en kollektiv fordelsstruktur til en mer individuell definert bidragsmetode.

Indeksen bruker det vektede gjennomsnittet av underindeksene for tilstrekkelighet, bærekraft og integritet. For hver underindeks var systemene med de høyeste verdiene Nederland for tilstrekkelighet (87,4), Island for bærekraft (83,8) og Finland for integritet (90,9). Systemene med de laveste verdiene på tvers av underindeksene var Sør-Korea for tilstrekkelighet (39,0), Østerrike for bærekraft (22,6) og Filippinene for integritet (25,7).

Fallende fødselsrater har satt press på flere økonomier og pensjonssystemer på lengre sikt, og påvirket bærekraftspoengene negativt for land som Italia og Spania. Flere pensjonssystemer i Asia, inkludert fastland Kina, Korea, Singapore og Japan, har imidlertid gjennomført reformer for å forbedre indekspoengene sine de siste fem årene.

2023 Mercer CFA Institute Global Pension Index

System

Overall Grade

Total

Adequacy

Sustainability

Integrity

Netherlands

A

85.0

85.6

82.4

87.7

Iceland

A

83.5

85.5

83.8

80.0

Denmark

A

81.3

82.5

82.5

77.8

Israel

A

80.8

77.0

82.7

84.4

Australia

B+

77.3

70.7

78.4

86.1

Finland

B+

76.6

77.4

65.6

90.9

Singapore

B+

76.3

79.8

71.6

77.0

Norway

B

74.4

79.4

59.1

87.8

Sweden

B

74.0

72.1

75.6

75.0

UK

B

73.0

77.3

62.7

80.6

Switzerland

B

72.0

69.6

70.6

77.9

Canada

B

70.2

71.1

64.5

76.7

Ireland

B

70.2

77.1

54.4

81.1

Chile

B

69.9

60.0

71.3

84.0

Uruguay

B

68.9

84.0

46.2

76.5

Belgium

B

68.6

82.0

39.4

88.2

New Zealand

B

68.3

65.6

64.3

78.3

Portugal

B

67.4

86.7

32.0

85.9

Germany

B

66.8

79.8

45.3

76.3

Kazakhstan

C+

64.9

46.9

74.8

80.0

Hong Kong SAR

C+

64.0

51.9

61.1

87.6

USA

C+

63.0

66.7

61.1

59.5

UAE

C+

62.5

72.2

45.4

70.8

Colombia

C+

61.9

62.9

55.4

69.3

France

C+

61.7

84.5

40.9

54.4

Spain

C+

61.6

79.7

28.5

79.2

Croatia

C+

60.3

57.1

56.0

71.4

Saudi Arabia

C

59.5

61.5

54.9

62.9

Poland

C

57.6

59.8

45.4

71.2

Japan

C

56.3

59.2

46.5

65.6

Italy

C

56.3

72.7

23.7

75.9

Malaysia

C

56.0

44.3

56.1

74.6

Brazil

C

55.7

70.4

28.5

70.1

Peru

C

55.5

55.0

50.4

63.5

China

C

55.3

64.2

39.0

63.7

Mexico

C

55.1

63.5

58.4

37.0

Botswana

C

54.5

39.8

52.8

80.6

South Africa

C

54.0

44.2

49.1

76.6

Taiwan

C

53.6

47.6

52.9

64.1

Austria

C

52.5

66.8

22.6

71.6

Indonesia

C

51.8

41.6

50.6

69.8

Korea

C

51.2

39.0

52.7

68.5

Thailand

D

46.4

45.4

42.2

53.9

Turkey

D

46.3

46.5

31.1

67.3

India

D

45.9

41.9

43.0

56.5

Philippines

D

45.2

41.8

63.2

25.7

Argentina

D

42.3

56.3

29.5

37.8

Om Mercer CFA Institute Global Pension Index (MCGPI)

Global Pension Index sammenligner pensjonsordninger rundt om i verden, fremhever mangler i systemene og foreslår mulige reformområder som vil gi mer tilstrekkelige og bærekraftige pensjonsytelser. 

I år sammenligner Global Pension Index 47 pensjonsordninger fra hele verden, noes om tilsvarer 64% av verdensbefolkningen. I 2023 introduserer den globale indeksen tre nye pensjonsordninger – Botswana, Kroatia og Kazakhstan.

Global Pension Index bruker det vektede gjennomsnittet av delindeksene for tilstrekkelighet, bærekraft og integritet til å måle hvert pensjonssystem mot mer enn 50 indikatorer.

Global Pension Index er et samarbeidsprosjekt for forskning som er sponset av CFA Institute, den globale foreningen for investeringsprofesjonelle, i samarbeid med Monash Centre for Financial Studies (MCFS), en del av Monash Business School ved Monash University, og Mercer, en global leder innen reformering av arbeidslivet og omformering av pensjons- og investeringsresultater.

For mer informasjon om Mercer CFA Institute Global Pension Index, klikk her.

Kontakter

Bilder

Last ned bilde
Last ned bilde
Tor Olsen, Senior Client Advisor, Mercer Marsh Benefits Norge
Tor Olsen, Senior Client Advisor, Mercer Marsh Benefits Norge
Last ned bilde

Følg pressemeldinger fra Mercer

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Mercer på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mercer

Island har det beste pensjonssystemet i verden mens Norge faller til 7. plass11.10.2022 06:01:00 CEST | Pressemelding

Mercer CFA Institute Global Pension Index (MCGPI) sammenligner 44 pensjonsinntektssystemer, som dekker 65 prosent av verdens befolkning Island topper listen og 5 nordiske land er i topp 10 med Danmark på 3. plass, Finland på 6. plass, Norge på 7. plass og Sverige på 9. plass (Oslo) – Islands pensjonssystem har toppet den 14. årlige Mercer CFA Institute Global Pension Index (MCGPI) for andre gang, mens Norge har falt til 7. plass. Nederland og Danmark har beholdt henholdsvis andre- og tredjeplasser, med Finland (6.) og Sverige (9.) også på topp 10. MCGPI er en omfattende studie av 44 globale pensjonssystemer, som står for 65 prosent av verdens befolkning og sammenligner systemene mot hverandre. Til tross for at Norge har fått andreplass globalt for integritet, er vårt nåværende pensjonssystem fortsatt ikke bærekraftig nok sammenlignet med andre land på toppen av listen. Norge rangerer nå på 15. plass globalt for bærekraft, hvilket viser kun en liten forbedring fra 16. plass i 2021. Nyli

Hong Kong rangerer igjen som den dyreste byen for internasjonale ansatte29.6.2022 09:58:06 CEST | Pressemelding

Hong Kong er igjen verdens dyreste by for internasjonale ansatte, etterfulgt av Zürich (2) og tre andre sveitsiske byer - Genève (3), Basel (4) og Bern (5) Oslo er blant de 10 dyreste byene i Europa for expater og klatrer til 27. plass globalt København er den dyreste byen i Norden for internasjonale ansatte, rangert på 11. plass globalt, mens Stockholm er den rimeligste byen og faller til 87. plass i 2022 Internasjonale oppdragsmønstre utvikler seg som følge av valutakurs- og inflasjonsvariasjoner samt økningen av fjernarbeid og fleksible arbeidsordninger Oslo, 29. juni 2022 I dag lanserte Mercer sin Levekostnadsundersøkelse (Cost of Living Survey) for 2022, som rangerer 227 av verdens dyreste byer for internasjonale ansatte. Mens Hong Kong forblir i topplasseringen, utgjør Zürich (2) og tre andre sveitsiske byer - Genève (3), Basel (4) og Bern (5) - de fem dyreste stedene i verden for expater. Oslo er rangert som den 9. dyreste byen i Europa, og klatret til 27. plass globalt (fra 32.

Norge klatrer til 5. plass på listen over verdens beste pensjonssystemer, men har et kjønnspensjonsgap på 27% ifølge Global Pension Index19.10.2021 15:03:37 CEST | Pressemelding

Mercer CFA Institute Global Pension Index plasserer nykommer Island på toppen av listen og Norge på 5.-plass. Men, Norge har et pensjonsgap mellom kvinner og menn på hele 27 prosent, noe som plasserer oss som på en 20. plass på indeksen når det gjelder forskjell i pensjon for kvinner og menn. Indeksen sammenligner 43 pensjonsinntektssystemer, som dekker to tredjedeler av verdens befolkning