Utviklingsfondet: - Regjeringens satsing på matsikkerhet og klimatilpasning i det blå

Del

- Regjeringen er langt unna å oppfylle sine løfter om økt langsiktig støtte til matsikkerhet og klimatilpasning i utviklingsland i sitt forslag til statsbudsjett for 2024. Norges støtte til fattige land går reelt sett kraftig ned på grunn av prisveksten, svak krone og krigen i Ukraina, sier Utviklingsfondets generalsekretær Jan Thomas Odegard.

Jan Thomas Odegard er generalsekretær i Utviklingsfondet.
Jan Thomas Odegard er generalsekretær i Utviklingsfondet. Utviklingsfondet

Forslaget til bistandsbudsjett for 2024 er høyere enn saldert budsjett for 2023, men skyldes først og fremst støtte til Ukraina gjennom Nansenprogrammet. Sammenlignet med revidert budsjett for 2023 går budsjettet kraftig ned. Det foreslåtte bistandsbudsjettet utgjør nå 0,94% av BNI, slik at regjeringen igjen bryter sitt løfte om at 1% av BNI skal gå til bistand.

Utviklingsfondets generalsekretær Jan Thomas Odegard er særlig bekymret for manglende langsiktig satsing på matsikkerhet og klimatilpasning, som skulle være regjeringens hovedsatsingsområder.

- Posten for matsikkerhet øker litt, men det skjer ved at regjeringen flytter budsjettposter fra andre områder, og ser ikke ut til å være en reell økning, sier Odegard.

Dypt skuffet

- Vi er dypt skuffet over at ekstrabevilgningen i 2023 på 2,5 milliarder kroner til matsikkerhet - en del av den såkalte Sør-pakken som ble bevilget samtidig som Nansenprogrammet - ikke videreføres til en langsiktig satsning. De negative konsekvensene for matsikkerhet i utviklingsland som følge av Ukraina-krigen er på ingen måte over, slår Odegard fast.

Han sier videre at ekstrabevilgningen til matsikkerhet i 2023 tok norsk innsats på feltet til et anstendig nivå sammenlignet med andre giverland, men med 2024 budsjettet faller innsatsen til langt under gjennomsnittet.

- Regjeringen hevder at de vil prioritere klimatilpasning og støtte til å håndtere tap og skade som følge av klimaendringene. Men det er ikke mulig å se hvordan denne prioriteringen gir seg utslag i bevilgningen, sier Odegard.

Klimatilpasningsinnsats «svært foruroligende»

Regjeringen foreslår en bevilgning på 800 millioner kroner i året til klimatilpasning og klimagassreduksjoner i utviklingsland gjennom det Grønne klimafondet fra 2024-2027. Det er samme støttenivå som 2020-2023, og dermed en klar nedgang med dagens inflasjon og kronekurs.

- Regjeringens løfte om å tredoble innsatsen for klimatilpasning fra 2021 til 2025 fra en til tre milliarder i året, er dermed helt i det blå. Det er svært foruroligende når det blir stadig tydeligere at klimaendringene akselerer og undergraver livsgrunnlaget til sårbare grupper i mange utviklingsland, sier Odegard.

- Når regjeringen svikter håper vi at Stortinget er sitt ansvar bevisst og sikrer at Norge oppfyller sine løfter om klimafinansiering og øker støtten til småskala matprodusenter, som rammes hardest av klimaendringene.

«Opprettholdes» betyr reell nedgang

Odegard er skuffet over at støtten til sivilt samfunn og kvinners rettigheter i utviklingsland igjen står på stedet hvil fra året før, da dette betyr en reell nedgang på grunn av økende priser.

- Kombinasjonen av høy prisvekst globalt og svak norsk kronekurs gjør at dette bistandsbudsjettet reelt sett vil ha en langt lavere verdi når pengene skal overføres til våre samarbeidspartnere i utviklingsland.

- Regjeringen kan ikke hevde at den satser på sivil-samfunn og kvinner når verdien av bevilgningen reelt sett går nedover, avslutter Odegard.

Nøkkelord

Kontakter

Utviklingsfondet bekjemper sult og fattigdom. Vi investerer i gode løsninger som gjør at flere kan få en bedre hverdag. Hvert år når vi ut til over en halv million mennesker i Afrika, Asia og Mellom-Amerika.

Følg pressemeldinger fra Utviklingsfondet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Utviklingsfondet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Utviklingsfondet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye