Unio

Utdanning, helse og omsorg må kutte i stramt kommuneopplegg

Del

Utdanning, helse og omsorg må kutte i tjenestetilbudet  i 2024 også. Økningen i de frie inntektene er spist opp når kommunesektorens kjernetjenester skal finansieres. - Dette er et dårlig signal til alle de som prøver å levere gode velferdstjenester i skoler, barnehager, sykehjem og hjemmetjenester, sier Unio-leder Ragnhild Lied. 

. -Kommunene må kutte framfor å øke grunnbemanningen, og de må kutte framfor å sikre kvalifiserte lærere eller helsepersonell, sier Unio-leder Ragnhild Lied. Hun påpeker at budsjettet vil gå ut over kvaliteten i velferdstjenestene.
. -Kommunene må kutte framfor å øke grunnbemanningen, og de må kutte framfor å sikre kvalifiserte lærere eller helsepersonell, sier Unio-leder Ragnhild Lied. Hun påpeker at budsjettet vil gå ut over kvaliteten i velferdstjenestene.

- Kommunene må kutte framfor å øke grunnbemanningen, og de må kutte framfor å sikre kvalifiserte lærere eller helsepersonell, sier Lied som påpeker at budsjettet vil gå ut over kvaliteten i velferdstjenestene.

Regjeringen foreslår en realvekst i de frie inntektene i kommunesektoren i 2024 på 6,44 mrd. kroner. Det er mer enn anslaget på 5,6-5,9 mrd. kroner fra Kommuneproposisjonen i mai, men det hjelper så lite når kostnadene øker enda mer.

Den demografiske utgiftsveksten som er knyttet til de frie inntektene i 2024 anslås til 3,9 mrd. kroner. Videre anslår regjeringen at kommunesektorens pensjonskostnader ut over anslått lønnsvekst i 2024 vil øke med 2 mrd. kroner. Den siste halve milliarden i økt handlingsrom ønsker regjeringen skal brukes på områder som i liten grad kommer kjernetjenestene utdanning, helse og omsorg til gode. Innenfor veksten i de frie inntektene vil regjeringen prioritere en satsing på 150 mill. kroner til psykisk helse og rus, 100 mill. kroner til de kommuner som taper mest på modellen for gradert basiskriterium, 40 mill. kroner på helsestasjons- og skolehelsetjeneste og 300 mill. kroner til fylkeskommunene pga. endringer i inntektssystemet. Da er handlingsrommet mer enn brukt opp.

Summerer vi økte kostnader knyttet til demografi, pensjon og regjeringens prioriteringer innenfor de frie inntektene, er vi 50 mill. kroner i minus. Fra tidligere vet vi at kommunen må bruke av de frie inntektene på en rekke andre områder som toppfinansiering av ressurskrevende brukere, bemannings- og pedagognormen i barnehager, vedlikehold av fylkesveier, ras- og flomsikring, barnevern og annen mervekst i helse og omsorg som ikke fanges opp i demografikostnadene. Disse utgiftene er viktige i seg selv, men de reduserer handlingsrommet for kjernetjenestene utdanning, helse og omsorg som er helt avhengig av en vekst i de frie inntektene for å kunne styrke tjenestetilbudet.

Tabellen (se tabell i lenken) viser at det gjenstår finansiering på 0,8 mrd. kroner for å oppfylle bemannings- og pedagognormen i barnehagene. De andre tallene på toppfinansiering, ras og flomsikring mv. er eksempler på beløp som kunne vært bevilget i et statsbudsjett for å ta tak i de mange utfordringene i kommunesektoren. Mye av dette må kommunesektoren ta tak i uansett, f.eks. vedlikehold av fylkesveier eller ras- og flomsikring. De forsiktige anslagene under viser da at kjernetjenestene utdanning, helse og omsorg kan måtte kutte hele 2,5 mrd. kroner i 2024.

Kontakter

Lenker

Om oss

Unio er med omlag 400.000 medlemmer i 14 forbund Norges største hovedorganisasjon for arbeidstakere med høyere utdanning.

Vi er partipolitisk uavhengig. Unio vil være hovedorganisasjonen som best ivaretar universitets- og høgskoleutdannedes interesser. 

Vi arbeider for høyere verdsetting og anerkjennelse av kunnskap, forskning, kompetanse og ansvar.

En del av økningen i antall medlemmer kan være et resultat av at arbeidslivet, og særlig offentlig sektor, har hatt et økende behov for ansatte med høyere utdanning, og at organisasjonsgraden i offentlig sektor er høy.

Samtidig kan medlemsøkningen tyde på at flere ser verdien av en hovedorganisasjon som kjemper for høyere anerkjennelse og større verdsetting av høyere utdanning. 

Behovet for ansatte med høyere utdanning er stort. De bidrar til å sikre kvalitet i offentlige tjenester, forskning i verdensklasse og trygghet og tillit i samfunnet.

Ragnhild Lied er Unios leder.

Vi har 14 forbund med medlemmer som er på jobb for Norge hver dag.

https://www.unio.no/forbund/ 

Følg pressemeldinger fra Unio

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Unio på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Unio

En svale gjør ingen sommer16.2.2024 09:35:00 CET | Pressemelding

De foreløpige TBU-tallene viser at offentlig ansatte har kommet bedre ut enn mange andre grupper. - Vi har tidligere sett at lønnsveksten i deler av privat sektor stikker fra, mens offentlig ansatte holdes stramt innenfor frontfagsramma. Unio er derfor fornøyd med å ha forhandlet frem et godt resultat for offentlig sektor etter mange år med en dårlig lønnsutvikling for høyt utdannede. Fjorårets oppgjør har også ført til at likelønnsgapet er noe redusert. Men en svale gjør ingen sommer, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye